بیانیه ها

اطلاعیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه در تاریخ   در تاریح  ٢٦-۱۲-۹۶       PDF

اطلاعیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه در تاریخ   در تاریح  ١٧-۱۲-۹۶       PDF

اطلاعیه جناب آقای جذبی (ثابت علی ) در تاریح  ٥-۱۲-۹۶       PDF

پاسخ به سوال در مورد سایت ها  در تاریح  ۴-۱۲-۹۶       PDF

پاسخ به سوالات بعضی از فقرا  در تاریح  ۴-۱۲-۹۶     PDF

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  در تاریح  ۲-۱۲-۹۶      PDF

گزیده بیانه اول اسفند  بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  در تاریخ   ۱-۱۲-۹۶      PDF

 بیانه اول اسفند بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  در تاریخ  ۱-۱۲-۹۶ - صفحه اول و  صفحه دوم  -   PDF

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت سالگرد حضرت آقای صالحیشاه طاب ثراه

برنامه مجالس مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری در تهران   متن PDF     صوتی      

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  به مناسبت نوروز ١٣٩٦

برنامه ي مجالس ماه مبارك رمضان سال ١٤٣٧قمري در تهران   متن PDF    صوتی       کیفیت بالاتر

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  به مناسبت رمضان ١٣٩٥     صوتی       کیفیت بالاتر

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  به مناسبت نوروز ١٣٩٥

برنامه مجالس فقری در نوروز  ٩٥      صوتی     کیفیت بالاتر   متن PDF

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه سوم اسفند روز درویش مورخ ٠٣-١٢-٩٤

برنامه مجالس محرم سال ١٤٣٧قمری (١٣٩٤ شمسی)  

اعلامیه به مناسبت نوروز  ١٣٩٤

برنامه مجالس فقری در نوروز 94

بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  برای فقرای استان فارس 10-11-93

برنامه ي مجالس ماه مبارك رمضان سال 1435 قمري در تهران  06-04-93   فایل

اعلامیه به مناسبت نوروز  1393

اعلامیه به مناسبت نوروز  ١٣٩٢

اعلامیه به مناسبت نوروز   ١٣٩١ - متن PDF صوتی     کیفیت بالاتر 

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه صبح جمعه مورخ 25-06-90

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه 17 ربیع 1433 مورخ 21-11-90

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه سوم اسفند روز درویش مورخ 3-12-90

اعلامیه به مناسبت نوروز   ١٣٩٠ - متن PDF

اعلامیه به مناسبت نوروز   ١٣٨٩ - متن PDF

اعلامیه به مناسبت نوروز 1388- متن PDF

اعلامیه به مناسبت نوروز ١٣٨٧

اعلامیه به مناسبت نوروز ١٣٨٦

بیانیه پایان صفر 1385

اعلامیه و فرمان حضرت آقای مجذوب علیشاه  ، اول محرم 1427

اعلامیه پایانی سال 1382

 فرامین بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-2-89    

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه  به مناسبت  حلول ماه مبارک رمضان مورخ 10-05-90

  اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه صبح جمعه مورخ 25-06-90

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه 17 ربیع 1433 مورخ 21-11-90

اعلامیه حضرت آقای مجذوب علیشاه سوم اسفند روز درویش مورخ 3-12-90

برنامه ي مجالس ماه مبارك رمضان سال 1433 قمري در تهران  28-04-91   فایل

برنامه ي مجالس محرم سال 1434 قمري در تهران  91 شمسی  

برنامه ي مجالس محرم سال 1435 قمري در تهران 92 شمسی    فایل

برنامه مجالس فقری در نوروز 93