فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٣

 

 

٣٢٩-مجلس صبح جمعه 29-12-93(ارزيابی اعمال و جبران خطا ، توبه حقیقی- شاکله ونیت -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٨-مجلس صبح  جمعه 29-12-93(ارزيابی اعمال سال گذشته -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٧-مجلس صبح پنجشنبه 28-12-93(تلازم مهر و کین -آقایان )  

٣٢٦-مجلس صبح چهارشنبه  27-12-93 (یأجوج و مأجوج - ذوالقرنین - خلع و لبس - وحدت وجود - تابش نور خداوند- خانمها کیفیت بالاتر

٣٢٥-مجلس عصر دوشنبه 26-12-93 (عرف و خصوصیات ملی - عدم منافات برگزاری عید و یادبود - امن بودن راه خدا - گشوده شدن دریچه رحمت - جلوه های همدلی- خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٥-مجلس صبح یکشنبه 24-12-93 (اشعار حافظ و مولوی و سعدی و ناصرخسرو - یاد من کنید یاد شما میکنم- خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٤-مجلس صبح شنبه 23-12-93 (تأویل برخی رؤیاها در رؤیای بعدی یا در مراحل بعدی سلوک - دستور همیشگی سلوک یاد خداست - آگاه شدن از مقام خود -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢٣-مجلس صبح شنبه 23-12-93 (هماهنگی قوانین اسلام با فطرت انسان - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٢-مجلس صبح جمعه 22-12-93(ای بسا ناورده استثناء بگفت جان او با جان استثناست جفت -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٢١-مجلس صبح  جمعه 22-12-93( وجود فانی انسان در دنیا  -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٢٠-مجلس صبح چهارشنبه  20-12-93 (تفأل - آفرینش یه نظم و سلامت - توانایی و محدودیت خلیفه خدا - توقع از ازدواج بیش از آنچه خدا مقرر کرده - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٣١٩-مجلس صبح یکشنبه 17-12-93(داستانهای کتاب مقدس درباره یعقوب و نوح و ابراهیم (ع) - اخبار نادرست - داعش- خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٨-مجلس صبح شنبه 16-12-93 (فقه و تفقه در دین - پاسخ تحیت - منابع احکام - عرف و عادت ملتها - نوروز - چهارشنبه سوری -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٧-مجلس صبح شنبه 16-12-93 (رحمت الهی - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٦-مجلس صبح جمعه 15-12-93(شکر نعمات الهی ، فال نیک زدن، عبرت از امور در مسیر سلوک -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١٥-مجلس صبح  جمعه 15-12-93( فهم کلام و آثار الهی -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٤-مجلس صبح پنجشنبه 14-12-93(آزادی چهار نفر از فقرا- مصافحه -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٣-مجلس صبح چهارشنبه  13-12-93 (آزادی چهار زندانی - بازشدن دریچه رحمت - قصیده منسوب به حضرت شاه نعمت الله - حضرت فاطمه (ع) - ظهور- فال نیک - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٣١٢-مجلس صبح یکشنبه 10-12-93 (جبرو اختیار - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣١١-مجلس عصر شنبه 9-12-93 (زکات علم -عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت کودک-اثر متقابل جسم وروان - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣١٠-مجلس صبح شنبه 9-12-93 (برخورد با افراد - اساس حیات بر دوستی انسانها - حمل عمل مومن بر صحت - عدل خداوند -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٩-مجلس صبح شنبه 9-12-93 (سلوک مولوی - تمثیل برزخ بین دریاهای آب شیرین و شور - آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٨-مجلس صبح جمعه 08-12-93(یکی مانند هزار و هزار مانند یکی - جمعیت مسلمین - بنی آدم اعضای یک پیکرند - نفس واحده -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٧-مجلس صبح  جمعه 08-12-93( نقش عرفان و احکام در حفظ دین -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٦-مجلس صبح پنجشنبه 7-12-93(تغییر هر قوم به تغییر خودشان است -آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٥-مجلس صبح چهارشنبه  6-12-93 (تفاوت تظاهر و تجاهر - پادش خداوند و علامت ایمان - خروج از ظلمت به نور - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٣٠٤-مجلس عصر یکشنبه 3-12-93(سوم اسفند روز درویش-همبستگی -محبت به یکدیگر- خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٣-مجلس صبح یکشنبه 3-12-93(سوم اسفند روز درویش - درک زمان - خدا را خواستن - خدا خیر مطلق است - خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠٢-مجلس صبح شنبه 2-12-93 (امتحان الهی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٠١-مجلس صبح شنبه 2-12-93 (آفرینش شیطان- امتحان الهی- آقایان )  کیفیت بالاتر

٣٠٠-مجلس صبح جمعه 01-12-93( توجه و رعایت سکوت هنگام گفتن اذان در گوش نوزاد - حقوق الهی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٩-مجلس صبح  جمعه 01-12-93( فقط او باقی است -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٨-مجلس صبح پنجشنبه 30-11-93(تقوی -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٧-مجلس صبح چهارشنبه  29-11-93 (در خانه اگر کس است، يک حرف بس است - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٩٦-مجلس صبح یکشنبه 26-11-93(جبر و اختیار در امور - قدرت خلیفه خدا - کوشش بر دریافتن امر خدا - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٥-مجلس صبح شنبه 25-11-93(شریعت و طریقت - رعایت اعتدال - خوب بودن-خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٤-مجلس صبح شنبه 25-11-93(شریعت و طریقت- آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٣-مجلس صبح جمعه 24-11-93( سالگرد تخریب حسینیه قم - ازدواج و تجرد -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٩٢-مجلس صبح  جمعه 24-11-93( سالگرد تخریب حسینیه قم -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩١-مجلس صبح پنجشنبه 23-11-93(انجام هر کار نیک به نیت الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٩٠-مجلس صبح چهارشنبه  22-11-93 (حال دعا -اراده الهی - تسلط بر خويشتن- خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٨٩-مجلس صبح یکشنبه 19-11-93(اثر رفتار مادر در جنین - اثر رفتار و گفتار پدر و مادر بر فرزند پس از تولد - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٨٨-مجلس صبح شنبه 18-11-93(خطبه های حضرت علی (ع) - برهم نزدن اجتماع - گناه شکستن وحدت مسلمین - اصلاح جامعه از خود-خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٨٧-مجلس صبح شنبه 18-11-93(همکاری و همدلی با یکدیگر- آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٨٦-مجلس صبح جمعه17-11-93 (رعایت اعتدال ، کتمان حالات معنوی- وحدت وجود -خانمها )    کیفیت بالاتر

٢٨٥-مجلس صبح جمعه 17-11-93(رعایت اعتدال و میانه روی -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٨٤-مجلس صبح پنجشنبه 16-11-93(دخالت شريعتی در مسائل طريقتی-اطمينان قلبی-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٨٣-مجلس صبح چهارشنبه  15-11-93 (سلوک عرفانی - مَجاز و حقیقت- جمع دو زندگانی دنیوی و معنوی - قلب -اقسام نفس  )  کیفیت بالاتر

٢٨٢-مجلس صبح یکشنبه 12-11-93(صلح و زدودن کدورت و نگرانی از دل- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٨١-مجلس عصر شنبه 11-11-93(هیپنوتیزم - نور - نماز و اتو هیپنوتیزم- تصرف- چشم دل )  کیفیت بالاتر

٢٨٠-مجلس صبح شنبه 11-11-93(تجسم خدا در حکایت موسی و شبان - گذار از بت پرستی - خلوص نیت - القاء عقاید - کتاب مثنوی-خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧٩-مجلس صبح شنبه 11-11-93(برنامه ریزی در کارها - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٧٨-مجلس صبح جمعه 10-11-93 (اثر خواندن قرآن در گوش کودک بر روان او -خانمها )    کیفیت بالاتر

٢٧٧-مجلس صبح جمعه 10-11-93(عدم جدایی طریقت از شریعت -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٧٦-مجلس صبح چهارشنبه  8-11-93 (شکارهای شیطان - بلعم باعور - مواظبت از وسوسه شیطان - هر آنچه هستی بازا  )  کیفیت بالاتر

٢٧٥-مجلس صبح یکشنبه 5-11-93(قیود و مشکلات - مسئولیت آیندگان - تمایلات و عواطف - وظیفه و حق فرد در مقابل جامعه- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧٤-مجلس عصر شنبه 4-11-93(سوره حمد - تفاوت ادیان و اقتضای تربیت جوامع - اساس اسلام - یکی بودن اساس ادیان )  کیفیت بالاتر

٢٧٣-مجلس صبح شنبه 4-11-93( نحوست و میمنت عدد - مبارکی و نامبارکی در معنا است - خلقت خداوند نحوست ندارد و خیر است-خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٧٢-مجلس صبح شنبه 4-11-93(اعداد به تنهایی اثری ندارند - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٧١-مجلس صبح جمعه 3-11-93 (وظایف والدین نسبت به فرزندان -خانمها )    کیفیت بالاتر

٢٧٠-مجلس صبح جمعه 3-11-93(سماع- سلام -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٩-مجلس صبح چهارشنبه  1-11-93 ( دقت در تفاسیر- فعلیت اخیره شئ - امانت و خیانت - تجربه - تلخی و شیرینی - ایثار - شیرین شدن زندگانی )  کیفیت بالاتر

٢٦٨-مجلس صبح یکشنبه 28-10-93(سالگرد شهادت حضرت آقای سلطانعلیشاه طاب ثراه -  آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٧-مجلس صبح شنبه 27-10-93( از خیر جز خیر صادر نمیشود - نظام آفرینش - آنچه بر ما وارد میشود امر خداست - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٦٦-مجلس صبح شنبه 27-10-93(هر چه هست از جانب خداوند است - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٥-مجلس صبح جمعه 26-10-93 (قدردانی از محبت دیگران -انتساب اقوال دروغ به بزرگان -مددکاری )    کیفیت بالاتر

٢٦٤-مجلس صبح جمعه 26-10-93(انتساب اقوال دروغ به بزرگان -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٣-مجلس صبح پنجشنبه 25 -10-93(حدود اجازه مشایخ-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٢-مجلس صبح چهارشنبه  24-10-93 ( اثراجازه - اهیمت حدود اجازه - سلوک وعرفان- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٦١-مجلس صبح یکشنبه 21-10-93( سالگرد شهادت حضرت آقای نور علیشاه ثانی طاب ثراه -  آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٦٠-مجلس صبح شنبه 20-10-93( پیمایش مسیر در راه مستقیم از وجهه اطاعت امر خداوند - دشمن داشتن شیطان -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٩-مجلس صبح شنبه 20-10-93(زیانهای تحجر گرایی- آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٥٨-مجلس صبح جمعه 19-10-93 (میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٧-مجلس صبح جمعه 19-10-93(میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٥٦-مجلس صبح پنجشنبه 18-10-93(رعایت احترام متقدمین فقرا -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٥٥-مجلس صبح چهارشنبه  17-10-93 (رعایت ادب و آداب- توبه -ذوالقرنین - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٤-مجلس عصر شنبه 13-10-93( تبدیل ماده به جان - استقرا - تقارن و علّیت - قاعده و قانون- علم و شبه علم- سفسطه-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٥٣-مجلس صبح شنبه 13-10-93(آلوده نکردن دل به چرک دنیا - دست به کار و دل با یار - ابدی نبودن کارها و حالات - خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٥٢-مجلس صبح شنبه 13-10-93(شیطان وسیله امتحان انسان-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٥١-مجلس صبح جمعه 12-10-93 ( شکستن بیعت- عمل به تعهدات ایمانی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٥٠-مجلس صبح جمعه 12-10-93(شکستن بیعت -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٤٩-مجلس صبح چهارشنبه  10-10-93 (خرافات در مذاهب - خصلت کنجکاوی - رعایت الزامات زندگی دنیا - مواد مخدر و جنون-خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٤٨-مجلس صبح  یکشنبه 7-10-93( گرمی، فعالیت، نشاط، شادی و تحرک - تعلیم به نوع انسان - حکمتهای الهی- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٤٧-مجلس صبح شنبه 6-10-93(تأثر فطری است ولی عزاداری جزو احکام اسلامی نیست- خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٤٦-مجلس صبح شنبه 6-10-93(تفاوت سنت با خرافات -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٤٥-مجلس صبح جمعه 5-10-93( توجه به مقدرات الهی حل مشکلات وغلبه بر موانع زندگی -خانمها) کیفیت بالاتر

٢٤٤-مجلس صبح پنجشنبه 4-10-93(همدلی و هفکری در کار و اجتماع-آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٤٣-مجلس صبح چهارشنبه  3-10-93 (حفظ ذات و نوع- خودنمایی- نشستن در جای خاص - خلوص نیت - تجلی اعمال در چهره - قضاوت درباره دیگران)  کیفیت بالاتر

٢٤٢-مجلس صبح دوشنبه 1-10-93(شهادت امام حسن مجتبی(ع) -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٤١-مجلس صبح  یکشنبه 30-9-93( رحلت حضرت رسول اکرم (ص) شهادت امام حسن مجتبی(ع)- آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٤٠-مجلس صبح شنبه 29-9-93(خصلتهای بشر و قابلیت تربیت - حل مشکلات با تفکر و محبت- خانمها  )  کیفیت بالاتر

٢٣٩-مجلس صبح شنبه 29-9-93(وحدت و همبستگی فقرا -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٣٨-مجلس صبح جمعه 28-9-93( داستان زندگی حضرت موسی و حضرت یوسف- استقامت و توکل-رحم و شفقت )  کیفیت بالاتر

٢٣٧-مجلس صبح جمعه 28-9-93(تجلّی و دیدار خداوند  -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٣٦-مجلس صبح پنجشنبه 27-9-93( ما اصالتاً اهل صلح و آرامش هستیم -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٣٥-مجلس صبح چهارشنبه  26-9-93 (روح القدس- خانمها) کیفیت بالاتر

٢٣٤-مجلس صبح یکشنبه  23-9-93(تفرقه در زبان - جدا کردن حرف از گوینده - لطمه تفرقه در جوامع - هابیل و قابیل )  کیفیت بالاتر

٢٣٣-مجلس صبح  شنبه 22-9-93( اربیعین امام حسين(ع) - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٣٢-مجلس صبح جمعه 21-9-93( امانت داری در همه امور -اهمیت اذن و اجازه-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٣١-مجلس صبح جمعه 21-9-93( امانت داری در همه امور -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٣٠-مجلس صبح پنجشنبه 20-9-93( حکمت های خداوند درخلقت -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٢٩-مجلس صبح چهارشنبه  19-9-93 (انطباق با شرايط زندگی -اطاعت از أوامر الهی در جهت استقرار نظم و غلبه بر گرفتاریها- خانمها) کیفیت بالاتر

٢٢٨-مجلس صبح یکشنبه  16-9-93(اختلاف عرفان باسایرعلوم در شناخت غرایز انسان -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٢٧-مجلس صبح  شنبه 15-9-93( لازمه تکامل و پیشرفت معنوی - فراهم کردن اسباب در حل مسائل- خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٢٦-مجلس صبح جمعه 14-9-93( نماینده الهی در وجود انسان -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٢٥-مجلس صبح جمعه 14-9-93( عرفان های نوظهور -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٢٤-مجلس صبح چهارشنبه  12-9-93 (دیده وحدت بین - وجود خداوند - غرایز حفظ ذات و حفظ نوع- خانمها) کیفیت بالاتر

٢٢٣-مجلس صبح یک شنبه  9-9-93(هرچه از دوست میرسد خوب است -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٢٢-مجلس صبح  شنبه 8-9-93( بار مومنان بر پیغمبر - استقامت در امر - دقت در معنای آیات قرآن و یافتن وظیفه خود - خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٢١-مجلس صبح شنبه 8-9-93(سلامتی روح و جسم -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٢٠-مجلس عصر چهارشنبه  05-9-93 (سوم ماه صفر و یادبود مرحومه بی بی مکرمه - خانمها) کیفیت بالاتر

٢١٩-مجلس صبح شنبه  1-9-93  ( منشأ قبض و بسط - غذای حلال و حرام -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢١٨-مجلس صبح جمعه 30-8-93( رضایت قلبی در برابر خواست و ارده الهی ،مراحل سلوک -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٧-مجلس صبح جمعه 30-8-93( تفاوت حالات سالکین -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢١٦-مجلس صبح پنجشنبه 29-8-93( حفظ سرّ -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢١٥-مجلس صبح چهارشنبه  28-8-93 (حضرت موسي (ع) و چهل سال بیابان گردی قوم بنی اسرائیل - همه دسته جمعی مقصریم - خانمها) کیفیت بالاتر

٢١٤-مجلس صبح یک شنبه  25-8-93(ببخش تا خدا ببخشد -پاداش اعمال- دنباله زندگانی دنیا -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢١٣-مجلس صبح شنبه  24-8-93(درویشی آزاد کننده از بند است - راه نما (راهنما) - بهره گیری از قوه تفکر و استدلال -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢١٢-مجلس صبح شنبه  24-8-93( شأن نزول آیات قرآن - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢١١-مجلس صبح جمعه 23-8-93( شأن نزول سوره کهف-خانمها)  کیفیت بالاتر

٢١٠-مجلس صبح جمعه 23-8-93( تمرکز معنوی -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٩-مجلس صبح چهارشنبه  21-8-93 (اهمیت اتصال معنوی - مهم تر از جان - رد و قبول طالبین - نصایح فطری - استقامت در امر-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٠٨-مجلس صبح یک شنبه  18-8-93(سیر تکامل اجتماعی و علمی بشر - رفتار بر فطرت - استفاده از تجربه - غیبت و حضور -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٠٧-مجلس صبح شنبه  17-8-93(حسینیه حاج شیخ عبدالله حایری -خانمها )  کیفیت بالاتر

٢٠٦-مجلس صبح شنبه  17-8-93( اهمیت مجالس فقری - آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٥-مجلس صبح جمعه 16-8-93( كلّ يوم عاشورا و كلّ ارض كربلا -خانمها)  کیفیت بالاتر

٢٠٤-مجلس صبح جمعه 16-8-93( تجّلی یار از در و دیوار  -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٣-مجلس صبح پنجشنبه 15-8-93( جاودان بودن عزای حسینی در دل ما -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٢-مجلس صبح چهارشنبه  14-8-93 (ناصحیح بودن تشویق به شهادت طلبی - محافظت از جان -  تشخیص دشمن- 11 محرم -آقایان ) کیفیت بالاتر

٢٠١- سحر سه شنبه  13-8-93 (عاشورای حسینی -آقایان )  کیفیت بالاتر

٢٠٠- صبح دوشنبه  12-8-93 (تاسوعای حسینی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٩٩-مجلس صبح یکشنبه  11-8-93 (خوبی هر حال با خدا - امانت بودن بدن - دخالت در اصل خلقت - بقا در مسیر خلقت - خانمها )  کیفیت بالاتر

١٩٨-مجلس عصر شنبه  10-8-93(سرطان - رابطه روحیه مردم و بیماری های اپیدمی- نیروی شفادهنده )  کیفیت بالاتر

١٩٧-مجلس صبح شنبه  10-8-93( اسماء و صفات خداوند - حضور خداوند  - خانمها)  کیفیت بالاتر

۱۹۶-مجلس صبح پنجشنبه  8-8-93(نزدیکی به خداوند -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٩٥-مجلس صبح چهارشنبه  7-8-93 (شفاء و درمان - عبرت- محبت -خانمها) کیفیت بالاتر

١٩٤-مجلس صبح چهارشنبه  30-7-93 (سوره حضرت یوسف - چشم و نظر- مرض دوری از وطن -خانمها) کیفیت بالاتر

١٩٣-مجلس صبح شنبه  26-7-93(محبت به همنوع - مهربانی برای جهل زدایی - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٩٢-مجلس صبح جمعه 25-7-93( امید به رحمت خداوند و گشایش امور  -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٩١-مجلس صبح جمعه 25-7-93( امید به رحمت خداوند و گشایش امور  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٩٠-مجلس صبح چهارشنبه  23-7-93 (سیاست - نسب - هویت - مهربانی بهترین دواست - اعتدال -خانمها) کیفیت بالاتر

١٨٩-مجلس صبح دوشنبه  21-7-93(عید سعید غدیر - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٨-مجلس صبح پنجشنبه  17-7-93(هر چه کرد آن آشنا کرد-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٧-مجلس صبح یکشنبه  13-7-93 ( عید سعید قربان - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٨٦-مجلس صبح یکشنبه  13-7-93 (عید سعید قربان -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٥-مجلس عصر شنبه  12-7-93(اخوان الصفاء - تاثیر والدین در فرزند - علم و اجازه خداوند به بشر -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٤-مجلس صبح شنبه  12-7-93(شناخت مقتضیات زمان-عدم مقایسه دوران - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٨٣-مجلس صبح شنبه  12-7-93(ولی زمان مجری اوامر الهی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٢مجلس صبح جمعه 11-7-93( رعایت آداب مجلس فقری و سکوت -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٨١-مجلس صبح جمعه 11-7-93( جایگاه روح در بدن -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٠-مجلس صبح پنجشنبه  10-7-93( تحمل دردهای جسمانی برای پاکی معنوی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧٩-مجلس صبح چهارشنبه  9-7-93 ( حج - قناعت - پرهیز از اسراف - کمک به دیگران -خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٨-مجلس عصر یکشنبه  7-7-93( نام گذاری سوره های قرآن -آفرینش مخلوقات برای بنی آدم -احترام واقعی به قرآن- خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧٧-مجلس صبح یکشنبه  6-7-93( اهمیت اجازه و دستور در هرکاری - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧٦-مجلس صبح شنبه  5-7-93(نگاه - اثر تک تک و اجتماع مومنین - تسلیم به خواست خدا - اجماع فقرا  خانمها)  کیفیت بالاتر

١٧٥-مجلس صبح شنبه  5-7-93(نماز و روزه در همه ادیان- اعتصاب غذا - حفظ بدن -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧٤-مجلس صبح جمعه 4-7-93( ای بی خبران غافل از آن شاه نباشید شاید نگهی کند آگاه نباشید -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٧٣-مجلس صبح جمعه 4-7-93( تفاوت یاد خدا با مدیتیش -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧٢-مجلس صبح پنجشنبه  3-7-93( بنی آدم اعضای یک پیکرند -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧١-مجلس صبح چهارشنبه  2-7-93( نفرین نوح - در دوستی آب روان و در دفاع سنگ خارا-قانون لویی چهاردهم- دفاع-همدلی- کشته شدن اصحاب اخدود -خانمها ) کیفیت بالاتر

۱۷۰-مجلس صبح  دوشنبه  31-6-93(سربلندی در امتحان الهی- همراهی با خانواده زندانیان -خانمها)  کیفیت بالاتر

۱۶۹-مجلس صبح  دوشنبه  31-6-93( سربلندی در امتحان الهی-اجتماع و همدلی فقرا --علاقه به دین و وطن - آقایان)  کیفیت بالاتر

۱۶۸-عصر یکشنبه  30-6-93( در دوستی آب زلال و در دفاع سنگ خارا - آقایان)  کیفیت بالاتر

١٦٧-مجلس صبح یکشنبه  30-6-93( وحدت و همدلی- خانمها)  کیفیت بالاتر

١٦٦-مجلس صبح شنبه  29-6-93(موقعیت پیامبر قبل از بعثت - الاسلام یعلو و لایعلی علیه - وحدت- خانمها)  کیفیت بالاتر

١٦٥-مجلس صبح شنبه  29-6-93( قانون عمل و عکس العمل  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٦٤-مجلس صبح جمعه 28-6-93(مقام رضا و وصول به مراتب نهایی آن -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٦٣-مجلس صبح جمعه 28-6-93(دوستی با همه خلق و ترک دشمنی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٦٢-مجلس صبح چهارشنبه  26-6-93(نعمات الهی- ادراک بشر از  لایتناهی - مواظبت از کارها-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٦١-مجلس صبح یکشنبه 23-6-93(شأن نزول آیات قرآن - افک - تهمت - افترا - لعان - زیارت قبر  -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٦٠-مجلس صبح شنبه  22-6-93(تفاوت صلح و تسلیم - دوطرفه بودن آرامش - پرداختن به خود در رفع هر اختلاف - حفظ خود و درویشان - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٥٩-مجلس صبح شنبه  22-6-93(سیاست- درمانگاه بیدخت  -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٥٨-مجلس صبح جمعه 21-6-93(یک نظر پیر به از صد چله-عمل به دستورات -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٥٧-مجلس صبح جمعه 21-6-93(مصافحه -آقایان ) 

١٥٦-مجلس صبح چهارشنبه  19-6-93(اعتقادات - عقل - دامنه نفوذ احکام شرعی - نعم الهی - زندانیان و نعمت آزادی -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٥٥-مجلس صبح یکشنبه 16-6-93(شر منتهی به خیر - مدارج فرد در سلوک - موقتی بودن زندگی و اموال  -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٥٤-مجلس صبح شنبه  15-6-93(توقع در دوریشی-مسئولیت دینی هیچ کسی بر عهده شما نیست-شفاء و دوا - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٥٣-مجلس صبح شنبه  15-6-93(تکامل -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٥٢-مجلس عصر جمعه 14-6-93(جشن سالگرد افتتاح مددکاری رضا -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٥١-مجلس صبح پنجشنبه  13-6-93( خداوند ریشه دشمنی را برکند-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٥٠-مجلس صبح چهارشنبه  12-6-93(فطرت خدا جویی -بلوغ- تکامل  تدریجی - شیطان -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٤٩-مجلس صبح یکشنبه 9-6-93(خار در دل - بحرانها در اسلام - صلح قدم اول اسلام است نه جنگ -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٤٨-مجلس عصر شنبه  8-6-93( عوامل موثر بر جنسیت نوزاد -تعادل در تعداد- اثر شادی و غم در رفتار  - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٤٧-مجلس عصر شنبه  8-6-93( خلقت آدم و حوا - تکامل تدریجی- مسلک صلح و سلامت- خانمها)  کیفیت بالاتر

١٤٦-مجلس صبح شنبه  8-6-93( ایمان و عمل صالح - پشتکار - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٤٥-مجلس صبح شنبه  8-6-93(شناخت نعمت ها و شکر بر آنها -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٤٤-مجلس صبح جمعه 7-6-93(غلبه بر شیطان تدریجی است -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٤٣-مجلس صبح جمعه 7-6-93(احترام به اهل بیت پیامبر (ص) -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٤٢-مجلس صبح پنجشنبه  06-6-93( عیاری و جوانمردی-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٤١-مجلس صبح چهارشنبه  5-6-93(آداب حضور- رعایت احترام پدر در خانواده و استحکام خانواده -مفهوم و مصداق - وحدت وجود ) کیفیت بالاتر

١٤٠-مجلس صبح یکشنبه  2-6-93(تفکر در خلقت - میزان اختیار در موجودات - قارون - فهم و عقل - مزد خواستن از خداوند-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٣٩-مجلس صبح شنبه  1-6-93( خلیفه الهی - شفاء -مراجعه به طبیب- خانمها)  کیفیت بالاتر

١٣٨-مجلس صبح شنبه  1-6-93(خلوص نیت -اطاعت امر -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٣٧-مجلس صبح جمعه 31-5-93(نقش و وظیفه مادر در تربیت فرزند از دوره جنینی تا پس از تولد-خانمها)  کیفیت بالاتر

١٣٦-مجلس صبح جمعه 31-5-93(شهادت امام جعفر صادق (ع) -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٣٥-مجلس صبح چهارشنبه  29-5-93(شرح خطبه سلسلة الاولیاء-المنتهی فی الفقر و الفنا-اصل الحیوة المائیة ) کیفیت بالاتر

١٣٤-مجلس صبح یکشنبه  26-5-93(درخواست سلامتی و آرامش - رعایت احترام مجالس - دیدار مومن -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٣٣-مجلس صبح شنبه  25-5-93( وظیفه هر سلول در بدن و هر فرد در جامعه - حفظ بدن - مرگ - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٣٢-مجلس صبح چهارشنبه  22-5-93(نقل مطلب با ذکر منبع -اعتدال و میانه روی و  صلح طلبی-تفکر و تدبر-استخاره- مخدوش شدن نیت ) کیفیت بالاتر

١٣١-مجلس صبح یکشنبه  19-5-93(نزول در شب قدر -ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه - رویا-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٣٠-مجلس صبح شنبه  18-5-93( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - شهادت - خانمها)  کیفیت بالاتر

١٢٩-مجلس صبح شنبه  18-5-93(اهمیت پرداخت وجوهات الهی -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٢٨-مجلس صبح جمعه 17-5-93(ازدواج مجدد، رعایت دستورات درویشی و حفظ آبروی فقر -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٢٧-مجلس صبح جمعه 17-5-93(بنی آدم اعضای یک پیکرند -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٢٦-مجلس صبح چهارشنبه  15-5-93(اهمیت خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد - فرهنگ جاری و راکد در جامعه - حس مسئولیت پذیری فرزند - رعایت عرف و عادت -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٢٥-مجلس صبح یکشنبه  12-5-93(مبانی فقه شیعه و سنی -اولویت حفظ وحدت مسلمین -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٢٤-مجلس عصر شنبه  11-5-93( اثر تغذیه بر جنسیت نوزاد - انتقال حیات از یک نسل به نسل دیگر-تبدیل ماده به حیات-تنگی روح در بدن -آقایان )  کیفیت بالاتر

۱۲۳-مجلس صبح شنبه  11-5-93(فشار بنی امیه بر ارادتمندان علی - تذکرة الاولیاء - فاتحه اهل قبور - میرزای قمی - خانمها)  کیفیت بالاتر

۱۲۲-مجلس صبح شنبه  11-5-93(رویاء - خواب -کابوس -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٢١-مجلس صبح جمعه 10-5-93(  ابوریحان بیرونی - علم آموزی - تلاش در راه فهم و درک -  خانمها)  کیفیت بالاتر


١٢٠-مجلس عصر پنجشنبه  9-5-93( عقیل - جعفر طیار  -  آقایان)  

١١٩-مجلس صبح چهارشنبه  8-5-93(رعایت آداب مجالس فقری - کنش و واکنش الهی -در طریقت اجازه ملاک است-خانمها ) کیفیت بالاتر

١١٨-مجلس صبح  سه شنبه  7-5-93(عید سعید فطر -آقایان ) کیفیت بالاتر

١١٧-مجلس عصر دوشنبه  6-5-93(جلسه ختم قرآن -آقایان )

١١٦-مجلس شب دوشنبه  5-5-93(جلسه قرائت قرآن- همدلی -آقایان)

۱۱۵-مجلس صبح یکشنبه  5-5-93(پایبندی خداوند به قوانین خود - اراده الهی - اصحاب کهف - علم بشر -خانمها ) کیفیت بالاتر

١١٤-مجلس صبح شنبه  4-5-93(ضرورت اتحاد مسلمین درباره عید فطر -خانمها)  کیفیت بالاتر

١١٣-مجلس صبح شنبه  4-5-93(ضرورت اتحاد مسلمین درباره عید فطر -آقایان )  کیفیت بالاتر

١١٢-مجلس صبح چهارشنبه  1-5-93(جواب به سوالات-تعقل و تفکر- مرجع تقلید- تعبیر خواب- عشریه- حقوق الهی-خانمها ) کیفیت بالاتر

١١١-مجلس صبح یکشنبه  29-4-93(استخاره- اثر در کلام بزرگان است - حواریون - ازدواج و بقای نسل -خانمها ) کیفیت بالاتر

١١٠-مجلس عصر شنبه  28-4-93(توفیق شرکت در مجالس - اتصال به امام - آقایان )  کیفیت بالاتر

١٠٩-مجلس عصر جمعه 27-4-93( شب بیست یکم ماه رمضان -  آقایان)  

١٠٨-مجلس صبح چهارشنبه  25-4-93(توسل-شفاء و دواء-قاعده نجوم-اثر فرمایش بزرگان-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٠٧-مجلس صبح یکشنبه  22-4-93(هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٠٦-مجلس صبح شنبه  21-4-93(فطرت و تربیت-تربیت منطبق بر فطرت -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٠٥-مجلس صبح شنبه  21-4-93(کتابت-بردگی -اهمیت تربیت-آقایان )  کیفیت بالاتر

١٠٤-مجلس صبح چهارشنبه  18-4-93(رعایت آداب و رسوم هر جامعه -شرع و عرف- درآوردن لباس عزا و پوشیدن لباس شادی-خانمها ) کیفیت بالاتر

۱۰۳-مجلس صبح یکشنبه  15-4-93(محبت و شکرگزاری نسبت به پدر ومادرنسبی و معنوی -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٠٢-مجلس عصر شنبه  14-4-93(حجامت و رگ زدن-پیدایش اطلاعات طبی-شفاء-اتصال روح و جسم)  کیفیت بالاتر

۱۰۱-مجلس صبح چهارشنبه  11-4-93( اجتماعی بودن انسان و تفاوت آن در حیوانات - شکر نعمت - تشکیل خانواده - گردش پول و حرمت ربا - طلسم -خانمها ) کیفیت بالاتر

۱۰۰-مجلس  عصر دوشنبه  09-4-93(  جلسه قرائت قرآن-سلامتی-تغییر قبله-امتحان ایمان ) کیفیت بالاتر

٩٩-مجلس صبح یکشنبه  8-4-93(روزه - تسلط بر خود -خانمها ) کیفیت بالاتر

٩٨-مجلس صبح شنبه  07-4-93( طبیعت انسان ، گرایش به خوبی و بدی در انسان-خانمها)  کیفیت بالاتر

٩٧-مجلس صبح شنبه  07-4-93(گفتار و رفتار انسان در روح و شهادت اعضاء در آخرت-آقایان )  کیفیت بالاتر

۹٦-مجلس صبح جمعه 06-4-93(  اختلاف عقیدتی در شروع و پایان ماه مبارک رمضان -  آقایان)  کیفیت بالاتر

۹٥-مجلس صبح جمعه 06-4-93( جامعیت دستورات قرآن، عقل شرعی و عقل ایمانی - خانمها )  کیفیت بالاتر

۹٤-مجلس صبح پنجشنبه  05-4-93( جایگاه و شأن مصافحه -آقایان )  کیفیت بالاتر

۹۳-مجلس صبح چهارشنبه  4-4-93( تبیعت و تجدید بیعت-تفاوت دوستی دنیا و دلبستگی به دنیا و ترجیح آخرت- موارد و استثتات تقیه- توجه به رفتار خود در رابطه همسری-خانمها ) کیفیت بالاتر

٩٢-مجلس صبح یکشنبه  1-4-93(مفهوم خلق کردن و بارئ - اختیار در ذکر و تسلط بر فکر - سرکنگبین - شیطان -خانمها ) کیفیت بالاتر

٩١-مجلس صبح شنبه  31-3-93( آفرینش شیطان و موجودات غیرمادی -مفهوم خیر و شر-خانمها)  کیفیت بالاتر

٩٠-مجلس صبح شنبه  31-3-93(رفع جهل از بندگان خدا -آقایان )  کیفیت بالاتر

٨٩-مجلس صبح جمعه 30-3-93( آثار فرشتگان-سلوک درویشی-توقع در دوریشی-خانمها ) کیفیت بالاتر

٨٨-مجلس صبح چهارشنبه  28-3-93(توجه به معنی -لفظ و معنی-حج-محکمات و متشابهات-خانمها ) کیفیت بالاتر

٨٧-مجلس صبح یکشنبه  25-3-93(اعتقاد به امام زمان و انتظار امام زمان-انتظار، حالت و عمل- امیدواری-خانمها ) کیفیت بالاتر

٨٦-مجلس صبح جمعه 23-3-93(میلاد حضرت قائم (عج)-آداب حضور-توجه به خلوص نیت-خودخواهی -خانمها ) کیفیت بالاتر

٨٥-مجلس صبح جمعه 23-3-93( میلاد حضرت قائم (عج)  -آقایان  ) کیفیت بالاتر

٨٤-مجلس صبح پنجشنبه  22-3-93(بیعت یا عهد الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر

٨٣-مجلس صبح چهارشنبه  21-3-93(سحر و جادو - روح - جن- تجسس-خانمها ) کیفیت بالاتر

٨٢-مجلس صبح یکشنبه  18-3-93(تجسس در کار یکدیگر - جاسوسی - حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن - عجله در انجام وظایف-توبه -خانمها ) کیفیت بالاتر

٨١-مجلس صبح شنبه  17-3-93(معنی طول عمر و مراحل زندگی - نشو خوبی و از بین رفتن بدی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٨٠-مجلس صبح جمعه 16-3-93(پیدا کردن نقش خود در مشکلات زندگی،دعا وعمل به مضامین آن، اسراف -خانمها  ) کیفیت بالاتر

٧٩-مجلس صبح جمعه 16-3-93(جنبه ها و وظایف مختلف انسان -آقایان  ) کیفیت بالاتر

٧٨-مجلس صبح پنجشنبه  15-3-93(احکام اسلامی دائمی است-آقایان )  کیفیت بالاتر

٧٧-مجلس صبح چهارشنبه  14-3-93(کششهای مختلف و متضاد و تشخیص و رعایت حد وسط آنها – بقای اعمال خوب و بد- رعایت مصلحت الهی-خانمها ) کیفیت بالاتر

٧٦-مجلس عصر یکشنبه  11-3-93(گنگره شیخ ابوالقاسم گرکانی -بزرگداشت عرفای ایران زمین - ایران فرهنگی) کیفیت بالاتر

٧٥-مجلس صبح یکشنبه  11-3-93(میلاد امام حسین (ع) سوم شعبان -آقایان ) کیفیت بالاتر

٧٤-مجلس عصر شنبه  10-3-93(اختلاف بین امت من رحمت است-حجامت-سبیل-اهمیت طب )  کیفیت بالاتر

٧٣-مجلس صبح شنبه  10-3-93(داد حق را قابلیت شرط نیست -خانمها )  کیفیت بالاتر

٧٢-مجلس صبح جمعه 9-3-93(عدم آگاهی از مقام سالک -تکامل تدریجی در سلوک-بندگی به شرط مزد نکردن-خانمها) کیفیت بالاتر

٧١-مجلس صبح جمعه 9-3-93( یادی ازشیخ ابوالقاسم گورکانی -آقایان  ) کیفیت بالاتر

٧٠-مجلس عصر پنجشنبه  8-3-93( پیام به همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گورکانی)  کیفیت بالاتر

٦٩-مجلس صبح چهارشنبه  7-3-93(احتیاجی به طومار نیست -پرخاش -دعا-خانمها ) کیفیت بالاتر

٦٨-مجلس صبح سه شنبه  6-3-93(مبعث حضرت رسول اکرم (ص)-خانمها ) 

٦٧-مجلس صبح سه شنبه  6-3-93(مبعث حضرت رسول اکرم (ص)-آقایان )  کیفیت بالاتر

٦٦-مجلس صبح یکشنبه  4-3-93(ظاهر یکسان و نیات متفاوت اعمال-عرف-ارادت و تملق -خانمها) کیفیت بالاتر

٦٥-مجلس صبح شنبه  3-3-93(فرازی از شخصیت حضرت علی (ع) - پاداش عمل مومن - دعا-خانمها )  کیفیت بالاتر

٦٤-مجلس صبح شنبه  3-3-93(خدا شناسی منطبق با فطرت انسان-آقایان ) کیفیت بالاتر

٦٣-مجلس صبح جمعه 2-3-93(معنای دعا -حالت دعا و احتیاج دائمی بشربه آن -خانمها  ) کیفیت بالاتر

٦٢-مجلس صبح جمعه 2-3-93( افراط و تفریط در ظواهر شرع -آقایان  ) کیفیت بالاتر

٦١-مجلس صبح پنجشنبه  1-3-93( نقش عرفان نظری در سلوک- آقایان  )   کیفیت بالاتر

٦٠-مجلس صبح چهارشنبه  31-2-93(تشکر از همدردی -سرنوشت بشر-عصیان-عقل الهی -خانمها ) کیفیت بالاتر

٥٩-مجلس صبح جمعه 26-2-93(رعایت سکوت و آداب مجلس فقری-محبت به فرزند-خانمها ) کیفیت بالاتر

٥٨-مجلس صبح جمعه 26-2-93( اندوه فقدان فرزند فطری است-آقایان ) کیفیت بالاتر

٥٧-مجلس صبح چهارشنبه  24-2-93(تشکر از همدردی عموم - عرف و معیار پذیرش آن - پاسخ محبت -خانمها ) کیفیت بالاتر

٥٦-مجلس صبح سه شنبه 23-2-93( میلاد حضرت علی (ع)-آقایان  ) کیفیت بالاتر

٥٥-مجلس صبح جمعه 19-2-93(رضای حق،دعا،ابن الوقت بودن،ازدواج و تحصیل علم -خانمها  ) کیفیت بالاتر

٥٤-مجلس صبح جمعه 19-2-93( استجابت و جزای فردی و جمعی-آقایان  ) کیفیت بالاتر

٥٣-مجلس صبح پنجشنبه  18-2-93( عرفان : عنوان کتاب ارتباط با خدا- آقایان  )   کیفیت بالاتر

٥٢-مجلس صبح چهارشنبه  17-2-93(دروغ-علت دروغ گویی -قدرت راستگویی -خانمها )

٥١-مجلس صبح یکشنبه  14-2-93(اثر تذکر - استغفار - رسیدن نور هدایت به دیگران - تفاوت روش بزرگان -خانمها) کیفیت بالاتر

٥٠-مجلس عصر شنبه  13-2-93(یاد خدا و توسل به آیات قران سبب آرامش فکری ورفع خستگی جسمی و روحی-خانمها )  کیفیت بالاتر

٤٩-مجلس عصر شنبه  13-2-93(نکته سنجی بوعلی سینا-تشخیص علم-اثر تحریک حسی-ترک اعتیاد-فریب علمی بوسیله آمار-آقایان ) کیفیت بالاتر

٤٨-مجلس صبح شنبه  13-2-93(اشرف مخلوقات - تکامل موجودات - فرمانبرداری امر الهی-خانمها )  کیفیت بالاتر

٤٧-مجلس صبح شنبه  13-2-93(حقوق و فقه عرفانی-رعایت قواعد و اخلاق اسلامی-آقایان ) کیفیت بالاتر

٤٦-مجلس صبح جمعه 12-2-93(سلوک عرفانی-عقل الهی-صورت فکریه -خانمها  ) کیفیت بالاتر

٤٥-مجلس صبح جمعه  12-2-93( میلاد حضرت باقر (ع)-آقایان  ) کیفیت بالاتر

٤٤-مجلس صبح پنجشنبه  11-2-93( حب وطن- آقایان  )

٤٣-مجلس صبح چهارشنبه  10-2-93(تبدیل حس حسادت به رقابت-عزت و ذلت -صبر در برابر سختی و کوشش در رفع آن خانمها ) کیفیت بالاتر

٤٢-مجلس صبح یکشنبه  7-2-93(حدیث حب وطن - بیعت الرضوان - فتح مکه - هجرت - طلقا-خانمها) کیفیت بالاتر

۴۱-مجلس صبح شنبه  6-2-93(خانه کعبه - حج - مظهریت - معراج - احساس وجود خدا-خانمها )  کیفیت بالاتر

۴۰-مجلس صبح شنبه  6-2-93(انسان خلیفه الهی-استفاده از عقل -آقایان ) کیفیت بالاتر

٣٩-مجلس صبح جمعه  5-2-93( حل مشکلات دنیای امروز،معنای لغوی و فقهی اجتهاد و تقلید و قلمرو آن- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٣٨-مجلس صبح پنجشنبه  4-2-93(ستم بر خود و دیگران- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٣٧-مجلس صبح چهارشنبه  03-2-93(فهم دقیق آیات قرآن-نماز-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٦-مجلس صبح یکشنبه  31-1-93(سؤ استفاده از اسماء متبرک - مال حرام- تجسس -اتحاد مسلمین- دعا و دوا-خانمها) کیفیت بالاتر

٣٥-مجلس صبح شنبه  30-1-93(فراموشی -خانمها )  کیفیت بالاتر

٣٤-مجلس صبح شنبه  30-1-93(عدم دخالت در سیاست امروز -آقایان ) کیفیت بالاتر

٣٣-مجلس صبح جمعه  29-1-93( شرفیابی کارکنان درمانگاه - آقایان  ) کیفیت بالاتر

٣٢-مجلس صبح جمعه 29-1-93(انجام دستورات فقط با اجازه پیر و مرشد-خانمها  ) کیفیت بالاتر

٣١-مجلس صبح جمعه  29-1-93( تفاوت دستورات بر حسب حالات- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٣٠-مجلس شب جمعه  28-1-93( اهمیت جمعه- آقایان  ) کیفیت بالاتر

۲۹-مجلس صبح پنجشنبه  28 -1-93(مراحل سلوک- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٢٨-مجلس صبح چهارشنبه  27-1-93(گل-گلستان سعدی-خالص کردن نیت-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٧-مجلس صبح یکشنبه  24-1-93(حکایتهای حضرت موسی(ع) در قرآن -حکایت سامری - چشم معنا بین-خانمها) کیفیت بالاتر

٢٦-مجلس صبح شنبه  23-1-93(دقیق و منظم بودن در حساب و امورات زندگی - انجام هر کار به موقع خودش -خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٥-مجلس صبح شنبه  23-1-93(وقت شناسی -آقایان ) کیفیت بالاتر

۲۴-مجلس صبح جمعه 22-1-93(تکامل روحی بشر- دلایل گرفتاریها-عبرت از ناملایمات زندگی-خانمها  ) کیفیت بالاتر

٢٣-مجلس صبح جمعه  22-1-93( ولایت حیات حقیقی است- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٢٢-مجلس صبح پنجشنبه  21-1-93(تظاهر به علم نزد عالم- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٢١-مجلس صبح چهارشنبه  20-1-93(دین و ملت - مکارم اخلاق - مؤمن و مسلم - برگشت از دین - ناز از زن و نیاز از مرد در خواستگاری-خانمها ) کیفیت بالاتر

٢٠-مجلس صبح یکشنبه  17-1-93(قراردادن شفا در زنبور - وسیله ظهور اراده الهی -یاد نیک والدین -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٩-مجلس صبح شنبه  16-1-93(وظیفه بچه داری - تعادل اکوسیستم - قوانین فطری - حل کردن مشکلات-خانمها ) کیفیت بالاتر

١٨-مجلس صبح شنبه 16-1-93(حکمت خلقت انسان -آقایان ) کیفیت بالاتر

١٧-مجلس صبح جمعه 15-1-93(سلوک فقری-ذکر وفکر-خانمها  ) کیفیت بالاتر

١٦-مجلس صبح جمعه  15-1-93( عشق الهی- آقایان  ) کیفیت بالاتر

١٥-مجلس صبح پنجشنبه  14-1-93(رحلت حضرت فاطمه (س)-آقایان  ) کیفیت بالاتر

١٤-مجلس صبح یکشنبه  10-1-93(محبت بین زن و شوهر - گله و شکایت و تقاضای نجات از مشکلات -خانمها  ) کیفیت بالاتر

١٣-مجلس عصر شنبه  9-1-93(حکایت یهود و ذبح گاو و زنده شدن قتیل - علم انبیا در تصرف در عالم - آرامش قاضی هنگام صدور حکم ) کیفیت بالاتر

١٢-مجلس صبح شنبه  9-1-93(اثر کلام در ایجاد وقایع - موثر بودن گفتار و رفتار - شرکت در مجالس-خانمها  ) کیفیت بالاتر

١١-مجلس صبح شنبه  9-1-93(حق الله و حق الناس -آقایان ) کیفیت بالاتر

١٠-مجلس صبح جمعه  8-1-93(اسارت انسان -خانمها  ) کیفیت بالاتر

٩-مجلس شب جمعه  7-1-93( لزوم شرکت در مجالس فقری- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٨-مجلس صبح پنجشنبه  7-1-93(کبر و حسد ،وفای به عهد- آقایان  ) کیفیت بالاتر

٧-مجلس صبح چهارشنبه  6-1-93(جواب به سوالات-استخاره-معنای عبادت-یاد خدا-خانمها ) کیفیت بالاتر

٦-به مناسبت نوروز 1393سوم  فروردین  (تشخیص سنت نبوی-عفاف -خانمها )   کیفیت بالاتر    

 ٥-به مناسبت نوروز 1393سوم  فروردین  (تشخیص سنت نبوی -آقایان )   کیفیت بالاتر    

٤-به مناسبت نوروز 1393دوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    

 ٣-به مناسبت نوروز 1393دوم  فروردین  (معنای حلال محمد حلال است تا روز قیامت) آقایان   کیفیت بالاتر    

 ٢-به مناسبت نوروز 1393 اول فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    

 ١-به مناسبت نوروز 1393 اول فروردین  آقایان   کیفیت بالاتر