فایل های تصویری صبح روز شنبه

صبح شنبه  ٧-١-٩٥ ( رحم ، شفقت و غضب الهی - آقایان)   Mp4     موبایل

صبح شنبه  ٢٩-١٢-٩٤ (انس و الفت و رفع کدورت -آقایان )  Mp4     موبایل

صبح شنبه  ٢٢-١٢-٩٤ (همراهی لفظ و معنی - توجه به معنویت - لعن دیگران -آقایان )  Mp4     موبایل

صبح شنبه  ١٥-١٢-٩٤ ( عُجب و خودبینی بزرگترین خطر برای سالک - قرب و بُعد -آقایان ) Mp4     موبایل

صبح شنبه ٨-١٢-٩٤ (اهمیت اجازه و نقل گفتار بزرگان - آقایان )  Mp4     موبایل

صبح شنبه  ١-١٢-٩٤ (راه تکامل معنوی و موانع آن - آقایان )  Mp4     موبایل

صبح شنبه  ١٧-١١-٩٤ (قوائد زندگی بشر - آقایان )Mp4     موبایل

صبح شنبه  ١٠-١١-٩٤ (مراحل تکامل ذکر و فکر - مراحل تداعی صورت ذکردهنده و جلوه خدا
     در دل سالک ) 
Mp4     موبایل

صبح شنبه ٣-١١-٩٤ (اصلاح فرد و جامعه در مکتب عرفان - آقایان ) Mp4     موبایل

صبح شنبه ١٩-١٠-٩٤ (جمع آوری قرآن - دقت در معنی آیات و موقعیت نزول آنها - آقایان )Mp4     موبایل

صبح شنبه ١٢-١٠-٩٤ (فضیلت مجلس فقری شب جمعه و دوشنبه و تعطیلی جمعه  - آقایان )Mp4     موبایل

صبح شنبه ٥-١٠-٩٤ (ملائکه نیروهای اجرای اوامر الهی  -آقایان )Mp4     موبایل

صبح شنبه ١٤-٩-٩٤ (مقام شهید -آقایان ) Mp4     موبایل

صبح شنبه  ٧-٩-٩٤ (شرح سوره نور-آقایان )Mp4 موبایل

صبح شنبه ٣٠-٨-٩٤ (فطرت و عادت-آقایان  ) Mp4 موبایل

صبح شنبه ٩-٨-٩٤ (طی مراحل سلوک - آقایان )  Mp4 موبایل

صبح شنبه ۲۵-٧-٩٤  (راه صحیح استفاده از نعمت های الهی )  Mp4    موبایل

صبح شنبه ١١-٧-٩٤  (معنی و تعریف اسلام واقعی -آقایان )  Mp4       موبایل

صبح شنبه ٤-٧-٩٤  (واقعه مکه-آقایان )  Mp4     موبایل

صبح شنبه ٢٨-۶-۹۴  (رعایت نظم و عدالت در همه امور)  Mp4 موبایل

صبح شنبه ۳۱-۵-۹۴  (اخلاص در عمل  -آقایان )  Mp4 موبایل

صبح شنبه  20-4-94 (جمع شریعت و طریقت -حدود اجازه - آقایان )  MP4  موبایل

صبح شنبه  13-4-94 (اختلافات بشر ناشی از درک نادرست است - آقایان )      موبایلMP4

صبح شنبه 6-4-94 (لزوم توجه به ظاهر و باطن - آقایان )       Mp4    موبایل

صبح شنبه 30-3-94 (خداوند خالق و معلم بشر - آقایان )        Mp4    موبایل

صبح شنبه 16-3-94 (آسمان بار امانت نتوانست کشید - آقایان )  Mp4    موبایل

صبح شنبه 9-3-94 (کرم و بخشش - آقایان)     Mp4  موبایل

صبح شنبه 2-3-94 (مراحل سلوک - آقایان)  Mp4 موبایل

صبح شنبه 5-2-94 (از خود شناسی تا خدا شناسی - آقایان)  Mp4 موبایل

صبح شنبه 29-1-94 (رابطه طریقت و شریعت - آقایان)  Mp4 موبایل

مجلس صبح شنبه 15-1-94 (مشارکت در امور خیر - آقایان)  Mp4 موبایل

 مجلس صبح شنبه 8-1-94 (مقام ولایت ائمه بین وجوب و امکان - آقایان)  Mp4  موبایل

مجلس صبح شنبه 23-12-93 (هماهنگی قوانین اسلام با فطرت انسان - آقایان )  Mp4 موبایل

مجلس صبح شنبه 9-12-93 (سلوک مولوی - تمثیل برزخ  - آقایان )    MP4  موبایل

مجلس صبح شنبه 2-12-93 (آفرینش شیطان- امتحان الهی- آقایان )  MP4مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 25-11-93(شریعت و طریقت- آقایان )  MP4 مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 18-11-93(همکاری و همدلی با یکدیگر- آقایان )  Mp4 مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 11-11-93(برنامه ریزی در کارها - آقایان )  Mp4   مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 4-11-93(اعداد به تنهایی اثری ندارند - آقایان )    Mp4 مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 27-10-93(هر چه هست از جانب خداوند است - آقایان )   Mp4 مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 20-10-93(زیانهای تحجر گرایی- آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 13-10-93(شیطان وسیله امتحان انسان-آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 6-10-93(تفاوت سنت با خرافات -آقایان )    Mp4    مخصوص موبایل

مجلس صبح شنبه 8-9-93(سلامتی روح و جسم -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  24-8-93( شأن نزول آیات قرآن - آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  17-8-93( اهمیت مجالس فقری - آقایان )  MP4

 مجلس صبح شنبه  12-7-93(ولی زمان مجری اوامر الهی -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  5-7-93(نماز و روزه در همه ادیان- اعتصاب غذا - حفظ بدن -آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه  29-6-93( قانون عمل و عکس العمل  -آقایان )  Mp4

مجلس صبح  دوشنبه  31-6-93( سربلندی در امتحان الهی - آقایان)  Mp4

مجلس صبح شنبه  22-6-93(سیاست- درمانگاه بیدخت  -آقایان )  Mp4

 مجلس صبح شنبه  15-6-93(تکامل -آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه  8-6-93(شناخت نعمت ها و شکر بر آنها -آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه  1-6-93(خلوص نیت -اطاعت امر -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  18-5-93(اهمیت پرداخت وجوهات الهی -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  11-5-93(رویاء - خواب -کابوس -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  4-5-93(ضرورت اتحاد مسلمین درباره عید فطر -آقایان )  کیفیت بالاتر

مجلس صبح شنبه  07-4-93(گفتار و رفتار انسان در روح و شهادت اعضاء در آخرت-آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه  3-3-93(خدا شناسی منطبق با فطرت انسان-آقایان ) Mp4

مجلس صبح شنبه  13-2-93(حقوق و فقه عرفانی-رعایت قواعد و اخلاق اسلامی-آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه  6-2-93(انسان خلیفه الهی-استفاده از عقل -آقایان ) MP4

مجلس صبح شنبه  30-1-93(عدم دخالت در سیاست امروز -آقایان )  MP4

مجلس صبح شنبه  23-1-93(وقت شناسی -آقایان ) MP4

مجلس صبح شنبه 16-1-93(حکمت خلقت انسان -آقایان ) MP4

مجلس صبح شنبه  9-1-93(حق الله و حق الناس -آقایان ) MP4

مجلس صبح شنبه 24-12-92( ضرورت اتحاد وهماهنگی فقرا- آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 17-12-92( آثار همبستگی - آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 03-12-92( سوم اسفند روز درویش - آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 26-11-92( اهمیت داشتن اجازه- آقایان ) Mp4

مجلس صبح شنبه 19-11-92( مباهله -مناظره و شرایط آن - آقایان ) Mp4

مجلس صبح شنبه 12-11-92( هر چه از دوست می رسد خوب است - آقایان ) Mp4

مجلس صبح شنبه 14-10-92( تقیه- آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 7-10-92( پاسخ به درخواست مخالفین در مورد مناظره- آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 30-9-92( اثر تربیت و فطرت- آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 23-9-92( درک مفاهیم دعا-آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 16-9-92( موقع شناسی در هر کار-آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 9-9-92( رعایت حیثیت فقر-پرهیز از مواضع تهمت -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 2-09-92( اصول مکتب اسلام-آقایان )    Mp4

مجلس صبح شنبه 25-08-92( فضائل اهل بیت-آقایان )    Mp4

مجلس صبح شنبه 11-08-92( حال توبه-آقایان )    Mp4

مجلس صبح شنبه 4-8-92( وسوسه های شیطان-آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 20-07-92( تفاوت معنی اصطلاحات در قلمروها و فرهنگهای مختلف -آقایان )Mp4

مجلس صبح شنبه 13-07-92( حجیت قرآن -آقایان )    Mp4  

 مجلس صبح شنبه 06-07-92( خدا حقیقت عالم وجود -آقایان )   Mp4  

مجلس صبح شنبه 30-06-92( توجه به کلام یا گوینده-کیفیت سوال و جواب -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 23-06-92( جشن ها و ولادتها -آقایان )   Mp4 

مجلس صبح شنبه 16-06-92( خلوص نیت -آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه 09-06-92( طلب و حیرت -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 02-06-92(  دعا، کار و کوشش -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 26-05-92(  حقیقت روح-آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 19-05-92( اثرات سوء اختلاف در اعلام عید فطر -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 5-05-92( حضرت عیسی مسیح (ع) -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 29-04-92( توبه -آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 22-04-92( وقت طلاست-آقایان )   Mp4

مجلس صبح شنبه 11-03-92( اثر عمل فرد در جامعه -اطاعت امر الهی در خلوت و جلوت -آقایان)  Mp4 

مجلس صبح شنبه 14-02-92(از خدا چه بخواهیم ؟-آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه 07-02-92(همه را بهتر از خود دانستن-آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه 31-01-92(نفخه روح الهی-آقایان )  Mp4

مجلس صبح شنبه 24-01-92(گناه خود خواهی و خود پرستی-آقایان )  Mp4

 مجلس صبح شنبه 17-01-92(مشورت-آقایان )  Mp4    

مجلس صبح شنبه 26-12-91(رعایت اعتدال در اعتقادات-آقایان )  Mp4    

مجلس صبح شنبه 19-12-91(اراده خدا درباره اعمال انسان-آقایان )  Mp4    

مجلس صبح شنبه 05-12-91(بنیان مرصوص-آقایان )  Mp4      

مجلس  صبح شنبه 14-11-91( تشخیص فجور و تقوی-آقایان )     Mp4   

مجلس  صبح شنبه 16-10-91( آلودگی هوا - نابودی بشر به دست خودش)  DVD

مجلس  صبح شنبه 9-10-91( ریسمان الهی- آقایان )   DVD

مجلس  صبح شنبه 2-10-91( اسلام و ادیان الهی - آقایان )    DVD

مجلس  صبح شنبه 25-9-91( ارتباط معنوی - آقایان )  DVD

مجلس  صبح شنبه 18-9-91( جنگ-تعاون بقاء- آقایان )  DVD

مجلس صبح شنبه 11-9-91 ( جاودانگی نهضت عاشورا - آقایان )  

مجلس صبح شنبه  20-8-91 (  سود بانک ها، رجعت - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 29-7-91 (  احترام به روحانیت - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 22-7-91 (  توبه، نیروهای رحمانی و شیطانی  )  DVD   

مجلس صبح شنبه 15-7-91 (  اقتصاد اخلاقی ،  قواعد اجتماعی  اسلام )  DVD   

مجلس صبح شنبه 1-7-91 ( شاکله،عاقله،یقین - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 25-6-91 ( منابع شناخت دستورات اسلام قرآن،سنت،عقل،اجماع - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 18-6-91 ( تفاوت علم لدنی با علم اکتسابی - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 4-6-91 ( خوشنویسی خداوند- آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 28-5-91 ( پرداخت فطریه - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 21-5-91 ( عرفان در اقتصاد - آقایان )  DVD   

مجلس صبح شنبه 7-5-91 ( عرفان و اصناف اجتماعی- آقایان ) DVD    

مجلس عصر شنبه 31-4-91 ( اهمیت قرائت وتدبر در آیات قرآن - آقایان )     DVD

مجلس صبح شنبه 31-4-91 ( پیروزی معنوی مومنان- آقایان ) DVD   

مجلس صبح شنبه 17-4-91 ( اصل نور است- آقایان ) DVD  

مجلس صبح شنبه 27-3-91(  غلبه بر شیطان نفس - آقایان )  DVD  

مجلس صبح شنبه 20-3-91(  تصوف در فطرت سلیم است - آقایان )  DVD  

مجلس صبح شنبه 13-3-91(  ارتباط روح با جسم - آقایان )  DVD  

مجلس صبح شنبه 16-2-91(فطرت وتربیت-آقایان )  DVD  

 مجلس صبح شنبه 9-2-91(ایجاد تفرقه در اعتقادات فقرا -آقایان ) DVD  

مجلس صبح شنبه 26-1-91(نفهمیدن زبان دیگری -آقایان )  DVD  

مجلس صبح شنبه 19-1-91(اسلام دین محبت ،رفعت و رحمت است) DVD

مجلس صبح شنبه 12-1-91(رحلت جناب آقای حائری رحمت الله علیه) DVD

مجلس صبح شنبه 27-12-90(تعالیم خاص اقطاب) DVD

مجلس صبح شنبه 20-12-90(شک و یقین) DVD

مجلس صبح شنبه 06-12-90(تفاوت انسان و حیوان در انتخاب خیر وشر) DVD

مجلس صبح شنبه 29-11-90(تدفین حضرت سلطان علیشاه ) DVD

مجلس صبح شنبه 15-11-90(ولایت امانت الهی است- آقایان ) DVD

مجلس صبح شنبه 8-11-90(فکر و ذکر- آقایان ) DVD

مجلس صبح شنبه  1-11-90  ( معرفت نفس  )   DVD

مجلس صبح شنبه  10-10-90  ( توبه در بهشت  )   DVD

مجلس صبح شنبه  3-10-90  ( عدم دخالت در سیاست  )   DVD

مجلس صبح شنبه  26-9-90  ( لزوم رعایت تعادل در سلوک )   DVD

مجلس صبح شنبه  12-9-90  ( پیوند ولایت و بیعت ایمانی   )   DVD

مجلس صبح شنبه  5-9-90  ( طیّ الارض   )   DVD

مجلس صبح شنبه  28-8-90  ( مسجد حقیقی  )   DVD

مجلس صبح شنبه  21-8-90  ( اهمیت اشتغال به کار مشروع   )   DVD

مجلس صبح شنبه  14-8-90  ( عواقب سستی ایمان -بقای نسل انسانی   )   DVD

مجلس صبح شنبه 7-8-90  ( قدرت خلیفه خدا  )   DVD

مجلس صبح شنبه 30-7-90  ( حکمت ناتوانی انسان  )   DVD

مجلس صبح شنبه 16-7-90  ( تولد امام رضا (ع)   )  DVD

مجلس صبح شنبه 9-7-90  ( لزوم توجه به همه جوانب احکام قرآن    )   DVD

مجلس صبح شنبه   19-6-90  ( اهمیت صلح و اصلاح بین مسلمین   )   DVD

مجلس صبح شنبه   12-6-90  ( صلح طلبی و دفاع  در  درویشی  )   DVD

مجلس صبح شنبه   05-6-90  ( محکمات و متشابهات در تأویل قرآن )   DVD  

مجلس صبح شنبه 22-5-90 (خلقت-شفاء -دوری از یاس  و امید وصال-خانمها DVD

مجلس صبح شنبه   15-5-90  ( اهمیت اطاعت امر -اعتدال  )   DVD

مجلس صبح شنبه   1-5-90  ( آداب حضور در مجلس فقری (مصافحه) قسمت دوم  )   DVD

مجلس صبح شنبه   25-4-90  ( فضایل ملکوتی - مرحوم آقای برنجیان  )   DVD

مجلس صبح شنبه   18-4-90  ( حسادت   )   DVD

مجلس صبح شنبه   4-4-90  ( معنی و مفهوم التقاطی  )   DVD

مجلس صبح شنبه   28-3-90  ( قیاس و انواع  آن   )   DVD

مجلس صبح شنبه   21-3-90  ( تحول و شناخت تصوف  )   DVD

مجلس صبح شنبه   7-3-90  ( تفسیر دو بیت عرفانی  )   DVD

مجلس صبح شنبه   31-2-90  ( آرامش و عظمت دری )   DVD

مجلس صبح شنبه   10-2-90  (  اسلام دین صلح -  آقایان )   VCD    DVD

مجلس صبح شنبه   3-2-90  (  اهمیت قضاوت -  آقایان )   DVD  VCD

مجلس صبح شنبه   27-1-90  ( مسئولیت حکومت-  آقایان )  DVD  VCD

مجلس صبح شنبه   20-1-90  ( اهمیت  زندگی برای بشر -  آقایان )  DVD  VCD

مجلس صبح شنبه   6-1-90  ( اهمیت روابط عمومی -  آقایان )  DVD  VCD 

مجلس صبح شنبه   28-12-89  ( سرنوشت انسان گناهکار-  آقایان )  DVD  VCD

مجلس صبح شنبه   21-12-89  ( انواع حدیث و اختلاف در فهم آنها -  آقایان )  DVD  VCD

مجلس صبح شنبه   14-12-89  ( نیت -احکام قرآنی-سوره های مکی ومدنی-  آقایان )  DVD VCD

مجلس صبح شنبه   7-12-89  ( اهمیت و فضیلت شکر-  آقایان )  DVD VCD

مجلس صبح شنبه   23-11-89  ( آثار ایمان  و تقوی -  آقایان )  DVD VCD

مجلس صبح شنبه   16-11-89  ( تولد و وفات حضرت رسول اکرم (ص)-  آقایان )  DVD VCD

 مجلس صبح شنبه   9-11-89  ( بی اثر بودن تبلیغات سوء-  آقایان )   VCD  DVD

 مجلس صبح شنبه   2-11-89  ( کیدهای شیطانی -  آقایان )  DVD VCD

مجلس صبح شنبه   18-10-89  ( زیانهای دروغ -  آقایان )  DVD VCD

 مجلس صبح شنبه   11-10-89  ( حالات مختلف فقرا-توجه به علل معنوی DVD VCD

 مجلس صبح شنبه   4-10-89  ( مفهوم واقعی تظاهر تجاهر و ریا -  آقایان )   VCD  DVD

 مجلس صبح شنبه   27-9-89  ( علت بقای نهضت کربالا -  آقایان )  DVD VCD

 مجلس صبح شنبه   20-9-89  ( امتحانات الهی -  آقایان )   VCD  DVD

 مجلس صبح شنبه   13-9-89  ( ریشه اختلاف مسلمانان -  آقایان )  DVD VCD

مجلس صبح شنبه   6-9-89  ( رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور-  آقایان )   DVD

 مجلس صبح شنبه   29-8-89  (  تیرگی دل  ،گناهان  جمعی و بلایای طبیعی  - آقایان  )  DVD

 مجلس صبح شنبه   22-8-89  ( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -  توجه به قوانین الهی - آقایان  )  DVD

مجلس صبح شنبه   15-8-89  ( اشعار عرفا و منتخبات آنها -تفاوت شاعران عارف با عارفان شاعر - آقایان  )  DVD

  مجلس صبح شنبه   8-8-89  (   شروع تربيت كودك از دوران حمل- ماندنی بودن اثر رفتار - خانمها  )  DVD    

   مجلس صبح شنبه   1-8-89  (   خلوص نیت   )  DVD

مجلس صبح شنبه   24-7-89  (   اهمیت حج    )  DVD

مجلس صبح شنبه   17-7-89  (   توهم دشمنی  )  DVD

   مجلس صبح شنبه   10-7-89  (   امتیاز با تقواست  - آقایان  )  DVD

مجلس صبح شنبه   27-6-89  (   جامعیت اسلام    )   DVD

مجلس صبح شنبه   20-6-89     (  حقیقت هو   121 ) DVD

مجلس صبح شنبه   6-6-89     (  حفظ وحدت  ) DVD

مجلس صبح شنبه   13-6-89     (  توجه به مسئولیت   ) DVD

مجلس صبح شنبه   30-5-89     (  پیروی از سنت    ) DVD

مجلس صبح شنبه   23-5-89     (  اهمیت ذکر    ) DVD

مجلس صبح شنبه   15-3-89     (  پناه بر خدا    ) DVD

مجلس صبح شنبه   8-3-89     (  تقلید در عبادات   ) DVD

مجلس صبح شنبه   1-3-89     (  رحلت خانم سلطلنپور   ) DVD

مجلس صبح شنبه   25-2-89     (  اهمیت شکر گزاری  ) 

مجلس صبح شنبه   18-2-89     (  قلم و کتاب  ) 

 مجلس صبح شنبه   4-2-89     (  آنچه خدا آفریده است نیک است  ) 

مجلس صبح شنبه   28-1-89     ( حکمت اختلاف روش بزرگان و وظیفه فقرا  ) 

مجلس صبح شنبه   21-1-89     ( اهمیت خلوص نیت - قرائت در نماز-بدعت   ) 

مجلس صبح شنبه   14-1-89     ( چهاردهم فروردین شروع فعالیت   )  DVD

مجلس صبح شنبه   7-1-89     ( شرح  تذكرة الاولياء -  جدايی ناپذيری اعتقادات ملی و مذهبی  ) 

صبح شنبه 29-12-88 ( ایام الله چیست ؟  )  

صبح شنبه 22-12-88 ( سبقت رحمت خداوند بر غضب او   ) 

صبح شنبه 15-12-88 ( خصوصیات ذهن انسان  ) 

 صبح شنبه 8-12-88 ( جهاد در راه عقیده  )   

  صبح شنبه 1-12-88 ( سوم اسفند روز درویش   )  DVD 

صبح شنبه 17-11-88 ( همراهی جذب وسلوک برای سالک  )   DVD

صبح شنبه 10-11-88 ( استعانت از صبر و  صلوة   )   DVD

صبح شنبه 3-11-88 ( آثار زندگی ماشینی )   DVD

صبح شنبه 26-10-88 ( تلاش در فهم قرآن )   DVD

صبح شنبه  19-10-88 ( حسادت  )    DVD

صبح شنبه  12-10-88 ( عقل و انتظار )  DVD

صبح شنبه  28-9-88 ( مشورت در اسلام  )  DVD

صبح شنبه  21-9-88 ( اتحاد مسلمین  )  DVD

صبح شنبه  30-8-88 (مناسبتهای ماه ذی الحجه

صبح شنبه 11-7-88 ( اهميت پخش اخبار  )

صبح شنبه 4-7-88 ( رویت ماه شوال و عید فطر  )

صبح شنبه 28-6-88 ( تفأل و امید به آینده   )

صبح شنبه 21-6-88 ( شب قدر  )

صبح شنبه 14-6-88 ( وظیفه مومنین در مقابله با دشمنان   )

صبح شنبه 7-6-88 (  آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست   )

 صبح شنبه 31-5-88   (   وظيفه مؤمنين در ياري به يكديگر  )  

 صبح شنبه 3-5-88   (   آزمایشهای الهی  )

  صبح شنبه 20-4-88   (   الگوی حکومتی اسلام  )

  صبح شنبه 13-4-88   (   مقایسه وقایع صدر اسلام  )

  صبح شنبه 6-4-88   (   جمع طریقت وشریعت-نیت  )

  صبح شنبه 30-3-88   ( مراتب نفس )

  صبح شنبه  23-3-88   ( حکمت قصص قرآن- ) 

  صبح شنبه  16-3-88   ( من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق  )

  صبح شنبه  9-3-88   ( وقت شناسی-نیت به اطاعت امر الهی  )

  صبح شنبه  2-3-88   ( شرح حالات عرفا  )

     صبح شنبه 26-2-88   ( تقدم معنوی روح بر جسم   )   

 صبح شنبه 19-2-88 ( فعالیتهای اجتماعی فقرا با نیت الهی )

 صبح شنبه 12-2-88 ( حضور قلب و آداب نماز )

 صبح شنبه 5-2-88 (اسلام شناسي )

 صبح شنبه 29-1-88 ( ترقی بشر در صلح وسلامت )

 صبح شنبه 22-1-88 ( راه کسب خیر )

 صبح شنبه 15-1-88 ( تاریخچه حرمت هنرهای تجسمی )

 صبح شنبه 8-1-88  (خلقت انسان-حقوق و وظایف زن ومرد)

 صبح شنبه 24-12-87  (پاسخ بد گویان )

 صبح شنبه 17-12-87  (محدودیت الهی )

 صبح شنبه 10-12-87   ( الصلح ُخیرٌ )  

 صبح شنبه 3-12-87   (  حرکت خود جوش-دفاع مقدس)

  صبح شنبه 19-11-87   ( توبه-رحمت الهی )

 صبح شنبه 12-11-87   ( به نیکی یادکردن از رفتگان )

  صبح شنبه 28-10-87   ( خودخواهی و دگر خواهی -ایثار)

 صبح شنبه 21-10-87 ( ارجحیت اثر به صاحب اثر )

 صبح شنبه 14-10-87 ( وقف )

 صبح شنبه 30-9-87  (تقلید-ضرورت-اضطرار)

 صبح شنبه 16-9-87  (اهمیت در خواندن مثنوی مولوی )

 صبح شنبه 9-9-87  (عمر ابن عبدالعزیر)

 2-9-87 صبح روز شنبه   (تفکر در خدمت جامعه )

 25-8-87 صبح روز شنبه   (هل الدين الا الحب )

 11-8-87 صبح روز شنبه   (علت مخالفت با عرفان اسلامی  )

 27-7-87 صبح روز شنبه   (شعر وشاعری )

 20-7-87 صبح روز شنبه   (اصول دین و خلقت انسان )

 13-7-87 صبح روز شنبه   (عبادت وعبودیت  )

 6-7-87 صبح روز شنبه   (تجلیل و بزرگداشت شعرا  )

 23-6-87 صبح روز شنبه   (بررسی تقدم وتأخر  )

 9-6-87 صبح روز شنبه   ( گوهر درویشی  )

  18-5-87 صبح روز جمعه  ( مسجد ضرار )

 11-5-87 صبح روز جمعه  (بعثت )

 29-4-87 صبح روز شنبه   (دعا و ادعییه -قصص قرآن )

 22-4-87 صبح روز شنبه   (ادبیات -عرفان )

 15-4-87 صبح روز شنبه   (شناخت عرفان )

 1-4-87 صبح  روز شنبه   (تشرف و خلقت )

 25-3-87 صبح روز شنبه   (عرفان روح زندگی)

 11-3-87 صبح روز شنبه   (جمع طریقت و شریعت و حرمت اعتیاد)

4-3-87   صبح روز شنبه (شرح حال شیخ بهایی)

21-2-87   صبح روز شنبه ( حق الناس و حق اﷲ)

14-2-87   صبح روز شنبه (شرح معانی مختلف لغات)

7-2-87   صبح روز شنبه ( شرح حال بهلول )

31-1-87   صبح روز شنبه ( اظهار محبت )

24-1-87   صبح روز شنبه (  خواندن کتاب)

17-1-87   صبح روز شنبه (  مومنان هر دم دو عید میکنند)

 10-1-87 صبح روز شنبه ( هر چیزی به جای خویش نیکوست)

 25-12-86 صبح روز شنبه ( وحدت و کثرت)

 4-12-86 صبح روز شنبه ( نجوم )

 22-10-86 صبح روز شنبه ( حلول ماه محرم )

 24-9-86 صبح روز شنبه ( نمازجمعه )

 17-9-86 صبح روز شنبه ( ادیان ومذاهب )

 10-9-86 صبح روز شنبه ( میانه روی در کارها )

 3-9-86  صبح روز شنبه ( آمانت داری )

 26-8-86 صبح روز شنبه (نیروی ایمان )

 19-8-86 صبح روز شنبه (تفسیر آیه تحریم )

 12-8-86 صبح روز شنبه (مکارم اخلاقی )

 5-8-86 صبح روز شنبه ( تفسیر یک شعر از مثنوی)

 28-7-86 صبح روز شنبه (جایگاه شعر در عرفان )

 14-7-86 صبح روز شنبه ( معنویت علی (ع))

 7-7-86 صبح روز شنبه (قرائت قرآن و میلاد امام حسین (ع) )

 24-6-86 صبح روز شنبه (تشخیص دوست با دشمن و مشورت )

 17-6-86 صبح روز شنبه (عبادت و عبودیت )

 10-6-86 صبح روز شنبه (اندرین ملک چو طاووس به کارست مگس )

 13-5-86 صبح روز شنبه (شرح هدف )

 9-4-86 صبح روز شنبه

 2-4-86 صبح روز شنبه

 12-3-86 صبح روز شنبه  

 23-4-86 صبح روز شنبه