مناسبتها

میلاد ها

هفده ربیع الاول ، ولادت حضرت رسول اکرم (ص)

سیزده رجب ، ولادت حضرت علی (ع)

سوم شعبان ، ولادت امام حسین (ع)

یازده ذیقعده ، ولادت امام رضا (ع)

نیمه شعبان ، ولادت حضرت قائم (عج)

 

اعیاد

عید فطر

عید غدیر

عید قربان

عید مبعث

عید نوروز

 

رحلت ها - شهادت ها

رحلت رسول اکرم (ص)

شهادت امام حسین ، عاشورا

شهادت امام جعفر صادق (ع)

شهادت امام رضا(ع)

شهادت حضرت فاطمه (س)

 

 

سالگردها

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه

سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه

سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه

متفرقه

خدمه ، درمانگاه و مددکاری

بزرگداشت ها

قرائت بیانیه های حضرت آقای مجذوب علیشاه

 

 


 

یازده ذیقعده ، ولادت امام رضا (ع)

ولادت امام رضا (ع)  26-6-92 Mp4

ولادت امام رضا (ع)  7-7-91  DVD   

ولادت امام رضا (ع)  17-7-90  DVD        

ولادت امام رضا (ع)  8-8-88

ولادت امام رضا (ع)  4-10-83

      

سیزده رجب ، ولادت حضرت علی

ولادت حضرت علی (ع) 12-2-94  Mp4    موبایل

             ولادت حضرت علی (ع) 23-3-93  Mp4

             ولادت حضرت علی (ع) 03-3-92  Mp4

             ولادت حضرت علی (ع) 15-3-91  DVD

             ولادت حضرت علی (ع) 26-3-90  DVD

             ولادت حضرت علی (ع) 26-4-87

             ولادت حضرت علی (ع) 17-5-85 

             ولادت حضرت علی (ع) 28-5-84

             ولادت حضرت علی (ع)  9-6-83

             ولادت حضرت علی (ع)  19-6-82   DVD             

             ولادت حضرت علی (ع)  28-6-81   DVD

             ولادت حضرت علی (ع)  23-7-80   DVD

             ولادت حضرت علی (ع) 28-7-79    DVD 

              ولادت حضرت علی (ع)  1-8-78    DVD

 

پانزده شعبان ، ولادت حضرت قائم (عج)

             ولادت حضرت قائم (عج) 26-4-90   DVD

             ولادت حضرت قائم (عج) 16-5-88  

             ولادت حضرت قائم (عج) 27-5-87  

             ولادت حضرت قائم (عج) 28-6-84

 

هفده ربیع الاول ، ولادت حضرت رسول اکرم (ص)

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 08-10-94  Mp4   مخصوص موبایل

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 19-10-93  Mp4   مخصوص موبایل

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 29-10-92  Mp4

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 10-11-91  DVD

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 21-11-90  DVD

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 02-12-89   DVD

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 25-12-88

             ولادت حضرت رسول اکرم (ص) 6-2-84

 

سوم شعبان ، ولادت امام حسین (ع)

          ولادت امام حسین (ع) 11-03-93   Mp4 

             ولادت امام حسین (ع)  22-03-92   Mp4 

             ولادت امام حسین (ع)  14-04-90   DVD  Mobile

             ولادت امام حسین (ع)  4-05-88

             ولادت امام حسین (ع)  15-05-87

             ولادت امام حسین (ع) 6-6-85

             ولادت امام حسین (ع) 17-7-84

 

شهادت امام حسین (ع) (تاسوعا-عاشورا-اربعین)

                تاسوعا  سال 1435 قمری     22-08-92 Mp4   

                تاسوعا  سال 1432 قمری  قسمت اول  24-09-89

                تاسوعا  سال 1432 قمری  قسمت  دوم  24-09-89

                تاسوعا  سال 1432 قمری  قسمت سوم  24-09-89

 

سحر عاشورا سال ١٤٣٧ قمری  ٢-٨-٩٤      MP4

سحر عاشورا سال 1436 قمری  13-08-93     MP4

سحر عاشورا سال 1435 قمری  23-08-92 MP4

سحر عاشورا سال 1434 قمری  05-09-91  DVD

سحر عاشورا سال 1433 قمری  15-09-90  DVD

سحر عاشورا سال 1432 قمری  25-09-89   DVD

              سحر عاشورا سال 1431 قمری  06-10-88   

             سحر عاشورا سال 1430 قمری  18-10-87 

              سحر عاشورا سال 1429 قمری  29-10-86 

              سحر عاشورا سال 1427 قمری 20-11-84          

             سحر عاشورا سال 1426 قمری  2-12-83           

                                   

                صبح  عاشورا سال 1432 قمری  25-09-89 

                ظهر  عاشورا سال 1432 قمری  25-09-89  

 

   اربعین حسینی سال 1435 قمری  22-09-93   Mp4

   اربعین حسینی سال 1435 قمری  02-10-92   Mp4

                اربعین حسینی سال 1432 قمری  25-09-89                     

                                                        

شهادت امام رضا(ع)

            شهادت امام رضا سال 1434  قمری  صبح 22-10-91   DVD

            شهادت امام رضا سال 1434  قمری  عصر 22-10-91     DVD             

            شهادت امام رضا سال 1429  قمری  18-03-87  

 

شهادت امام جعفر صادق (ع)

              شهادت امام جعفر صادق سال 1436  قمری  20-05-94    Mp4   مخصوص موبایل         

              شهادت امام جعفر صادق سال 1434  قمری  11-06-92    DVD             

          شهادت امام جعفر صادق سال 1433  قمری  22-06-91    DVD

 

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)

  صبح  یکشنبه  01-10-93 (شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) )  mp4

  صبح  شنبه  30-09-93 ( رحلت رسول اکرم (ص)  )  mp4

 صبح  جمعه  22-10-91 ( رحلت رسول اکرم (ص)  )  DVD

 

شهادت حضرت فاطمه (س)

 مجلس صبح چهارشنبه 6-2-91( شهادت حضرت فاطمه (س)-آقایان )    

 

عید سعید فطر

         عید فطر سال  1436 قمری     27-4-94   Mp4     مخصوص موبایل

          عید فطر سال  1435 قمری     07-5-93   Mp4    

          عید فطر سال  1434 قمری     18-5-92   Mp4    

          عید فطر سال  1433 قمری     29-5-91   DVD      

         عید فطر سال  1432 قمری     09-6-90   DVD

         عید فطر سال  143قمری     19-06-89   DVD

         عید فطر سال 1430  قمری     29-6-88

         عید فطر سال 1426  قمری     13-4-84

 

عید سعید غدیر

         عید غدیر سال 1436قمری 26-7-94  Mp4

         عید غدیر سال 1435قمری 21-7-93  Mp4

         عید غدیر سال 1434قمری 2-8-92  Mp4

         عید غدیر سال 1433قمری 13-8-91  DVD

         عید غدیر سال1431قمری 4-9-89  DVD

         عید غدیر سال1430قمری 15-8-88 

         عید غدیر سال1429  قمری  27-9-87

          عید غدیر سال1428  قمری  8-10-86 

          عید غدیر سال1426  قمری 29-10-84 

          عید غدیر سال 1425 قمری 10-11-83

          عید غدیر سال 1424 قمری 21-11-82

 

عید سعید قربان

         عید سعید قربان  سال 1435 قمری  2-7-94        Mp4مخصوص موبایل             

         عید سعید قربان  سال 1435 قمری 13-07-93       Mp4

         عید سعید قربان  سال 1434 قمری 24-07-92       Mp4

         عید سعید قربان  سال 1433 قمری 05-08-91       Mp4

         عید سعید قربان  سال 1432 قمری 16-08-90       DVD

         عید سعید قربان  سال 1430 قمری  7-9-88   

          عید سعید قربان  سال 1429 قمری    30-9-86

          عید سعید قربان  سال 1425  قمری    2-11-83

         عید سعید قربان  سال  1424 قمری  13-11-82

 

عید مبعث

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 26-02-94   Mp4    مخصوص موبایل

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 11-03-93   Mp4

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 17-03-92   Mp4

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 29-03-91   DVD

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 9-4-90   DVD

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص)  19-4-89   DVD 2

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص)  19-4-89   DVD 1

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 29-4-88

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 9-5-87

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 31-5-85

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 11-6-84

            شب مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 23-6-83

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 23-6-83

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 4-8-79     DVD

            مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 15-8-78     DVD

 

عید نوروز

         روز سوم فروردین  سال ٩٥  Mp4   مخصوص موبایل

         روز دوم فروردین  سال ٩٥  Mp4   مخصوص موبایل

         روز اول فروردین  سال ٩٥  Mp4   مخصوص موبایل

         روز اول فروردین  سال 94    Mp4   مخصوص موبایل

         روز دوم فروردین  سال 94  Mp4       مخصوص موبایل

         روز سوم  فروردین سال94      Mp4مخصوص موبایل

 

         روز اول فروردین  سال 93    Mp4 

         روز دوم فروردین  سال 93  Mp4

         روز سوم  فروردین سال93      Mp4

 

         روز اول فروردین  سال 92    DVD 

         روز دوم فروردین  سال 92  DVD

         روز سوم  فروردین سال92      DVD

 

         روز اول فروردین  سال 91   DVD 

         روز دوم فروردین  سال 91 DVD

         روز سوم  فروردین  سال 91  DVD

 

         روز اول فروردین  سال 90   DVD 

         روز دوم فروردین  سال 90 DVD

         روز سوم  فروردین  سال 90 DVD

 

         روز اول فروردین  سال 88

         روز دوم فروردین  سال 88

         روز سوم  فروردین  سال 88

 

         روز اول فروردین  سال 87

         روز دوم و سوم فروردین  سال 87

 

           روز اول فروردین  سال 84            

         

سالگرد حضرت آقای محبوب علیشاه

          سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 23-4-92 صبح 6 رمضان 1434   Mp4         

          سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 23-4-92 عصر 6 رمضان 1434   MP4  

          سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 05-5-91 صبح 6 رمضان 1433   DVD 

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 16-5-90 صبح 6 رمضان 1432 DVD

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 16-5-90 عصر 6 رمضان   1432 DVD  

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 26-5-89 صبح 6 رمضان 1431 DVD

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 26-5-89 عصر 6 رمضان   1431 DVD  

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 17-6-87 صبح 6 رمضان 1429

            سالگرد  حضرت آقای محبوب علیشاه 17-6-87 عصر 6 رمضان 1429

 

سالگرد حضرت آقای رضا علیشاه

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 05-11-91 صبح    DVD           

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 05-11-91 عصر    Mp4                 

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 16-11-90 صبح  عصر     

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 26-11-89 صبح

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 29-1-87 عصر

              سالگرد  حضرت آقای رضا علیشاه 29-1-87 صبح

              اولین سالگرد حضرت آقای رضا علیشاه

 

سالگرد حضرت آقای صالح علیشاه

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 20-11-92 صبح   Mp4

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 03-12-91 صبح   Mp4

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 03-12-91 عصر  Mp4

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 11-12-90 صبح     عصر

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 03-12-91 صبح    

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 22-12-89 صبح

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 28-1-87 صبح

سالگرد  حضرت آقای صالح علیشاه 28-1-87 عصر

فیلم تاریخی  حضرت آقای صالح علیشاه    1344 -1343 Mp4 

 

سالگرد حضرت آقای نور علیشاه

 سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه  ٠٦-10-٩٤            Mp4     مخصوص موبایل

 سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه  1-10-93              Mp4       

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه  8-11-91 عصر      Mp4       

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه  8-11-91صبح       Mp4              

 سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه 19-11-90 صبح     عصر       

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه 30-11-89 صبح

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه 4-1-87 صبح

سالگرد  حضرت آقای نور علیشاه 4-1-87 عصر

 

سالگرد حضرت آقای سلطان علیشاه

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 28-10-93  Mp4

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 10-11-92  Mp4

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 19-11-91 صبح  Mp4

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 19-11-91  عصر  Mp4

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 30-11-90   عصر

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 11-12-89    

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 15-1-87 صبح     

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 15-1-87 صبح

سالگرد  حضرت آقای سلطان علیشاه 15-1-87 عصر    

 

مراسم  ماه رمضان

مراسم صبح نوزدهم ماه رمضان 29-05-90    DVD

مراسم صبح  بیستم ماه رمضان  30-05-90     DVD

مراسم صبح  بیست یکم ماه رمضان  31-05-90  DVD

جلسه ختم قرآئت قرآن 17-05-92  Mp4

عصر جمعه 26-3-94 (جلسه ختم قرآن-ریتم سخن در قرآن - مکالمه حبیب و محبوب در قرآن - جامعیت وجوه قرآن)MP4   مخصوص موبایل

 

بزرگداشت ها

  صبح شنبه 19-2-94 (سالگرد جناب آقای هادی تابنده  - آقایان)  MP4مخصوص موبایل

به مناسبت عروج ملکوتی شیخ جلیل القدرسلسله جناب آقای حاج شمس الدین حائری(ارشاد علی)11-01-90  DVD 

   

درمانگاه و مددکاری

              عصر سه شنبه  ٢٥-١٢-٩٤ (شرف یابی خدام - آقایان)     Mp4   مخصوص موبایل         

عصر سه شنبه  ٢٥-١٢-٩٤ (شرف یابی خدام - آقایان)    Mp4   Mp4

افتتاح درمانگاه

بازدید از درمانگاه

سالروز مددکاری

جمع کارکنان درمانگاه

جمع کارکنان درمانگاه 27-1-88

سالروز مددکاری

سالروز افتتاح مددکاری 14-06-93   Mp4

سالروز افتتاح مددکاری 26-06-92   Mp4

سالروز افتتاح مددکاری  07-07-91   DVD

سالروز افتتاح مددکاری  16-07-90   DVD

جمع خدام  11-1-90  

جمع خدام  22-12-90    DVD

جمع  خدمه آشپزخانه   03-09-91   

افتتاح موقوفه درمانگاه  10-11-91         Mp4

جمع کارکنان درمانگاه  صالح  29-01-92   Mp4

          جشن مددکاری رضا  07-07-91   DVD

          جشن مددکاری رضا 16-7-90 DVD 

   

 

قرائت بیانیه های حضرت آقای مجذوب علیشاه

  قرائت بیانیه حضرت آقای مجذوب علیشاه  23-12-80  DVD