شرح و تفاسیر

شرح احوالات عیسی مسیح (ع )

تفسیر قرآن

تفسیر حروف مقطعه  16-12-75

تفسیر آیات    41 الی 98  از سوره  مریم 15-01-76

تفسیر آیات  1  الی  60    از سوره طه     22-01-76

تفسیرسوره انبیاء(عید قربان )  29-1-76

تفسیرسوره انبیاء( شریعت – طریقت) 5-2-76

تفسیر آیات  1  الی 35 از سوره انبیاء 12-2-76

تفسیر آیات  36 الی  41 از سوره انبیاء  19-2-76

تفسیر آیات  73 الی 101 از سوره انبیاء 26-2-76

تفسیر آیات  1  الی   23   از سوره حج    2-3-76

تفسیر آیات 24 الی  46 از سوره حج   7-3-76

تفسیر آیات  1  الی 24  از سوره مومنون 23-3-76

تفسیر آیات  91 الی  118 از سوره مومنون وآیات  1 الی20 از سوره نور  6-4-76

تفسیر آیات  21  الی  36 از سوره نور  13-4-76

تفسیر آیات  44  الی  61 از سوره  نور   27-4-76

تفسیر آیات  62  الی  64  از سوره نور و آیات  1  الی  20 از سوره  فرقان  2-5-76

تفسیر آیات  21  الی  55 از سوره فرقان  10-5-76

تفسیر آیات  1  الی   29 از سوره مریم   17-5-76

تفسیر آیات  40  الی    111 از سوره شعرا  24-5-76

تفسیر آیات  176  الی  227 از سوره شعرا   7-6-76

تفسیر سوره  لقمان   28-6-76

تفسیر سوره سجده   4-7-76

تفسیر آیات 1   الی  22 از سوره احزاب   11-7-76

تفسیر آیات  23  الی  43 از سوره احزاب   18-7-76

تفسیر آیات  44  الی  62 از سوره احزاب   26-7-76

تفسیر آیات  1  الی   22 از سوره سبا  2-8-76

تفسیر آیات  23  الی  54  از سوره سبا  9-8-76

تفسیر آیات  1  الی    18 از سوره فاطر  16-8-76

تفسیر آیات 20 الی 38  از سوره فاطر  23-8-76

تفسیر آیات  27  الی  43 از سوره ص  28-9-76

تفسیر آیات  142  الی 148 از سوره بقره   11-10-76

تفسیر آیات 24   الی 25 از سوره انفال  18-10-76

تفسیر آیات  1  الی  12 از سوره هود  2010-76

تفسیر سوره نور ( واقعه‌ی افک)   26-10-76

تفسیر آیات  40  الی  41 از سوره زمر  24-11-76

تفسیر آیات  57  الی  65 از سوره زمر  1-12-76

تفسیر آیات  55  الی  82 از سوره طاها  8-12-76

تفسیر آیات  50  الی 77 از سوره غافر  125-12-76

تفسیر آیات  78  الی 85 از سوره غافر و  1  الی  20 از سوره فصلت   22-12-76

تفسیر آیات  21  الی 46 از سوره فصلت  29-12-76

تفسیر آیات  39 الی  43 از سوره فصلت  07-01-77

تفسیر آیات  34  الی  73 از سوره زخرف  21-01-77

تفسیر آیات  23  الی   53 از سوره شعرا  04-02-77

تفسیر آیات  1  الی  20 از سوره احقاف  25-02-77

تفسیر آیات  21  الی   35 از سوره احقاف  01-03-77

تفسیر آیات 1   الی 30  از سوره محمد   08-03-77

تفسیر آیات  31  الی  38 از سوره محمد ,  آیات 1  الی    15 از سوره فتح  15-03-77

تفسیر سوره ق  5-4-77

تفسیر آیات  1 الی 4 از سوره  مجادله  12-4-77

تفسیر آیات سوره نجم  19-4-77

تفسیر آیات سوره قمر 26-4-77

تفسیر آیات سوره رحمان 2-5-77

تفسیر آیات سوره واقعه 9-5-77

تفسیر آیات سوره حشر 30-5-77

تفسیر آیات سوره ممتحنه  6-6-77

تفسیر آیات  1 الی 14 از سوره  صف  13-6-77

تفسیر آیات سوره جمعه  20-6-77

تفسیر آیات سوره منافقون – تغابن  27-6-77

تفسیر آیات سوره  ملک  10-7-77

تفسیر آیات 1 الی 43 از سوره قلم   17-7-77

تفسیر آیات سوره مرسلات  13-9-77

تفسیر آیات سوره مجادله  2-11-77

تفسیر آیات سوره ممتحنه 16-11-77

تفسیر آیات سوره صف  23-11-77

تفسیر آیات سوره جمعه - منافقون 30-11-77

تفسیر آیات سوره تغابن 7-12-77

تفسیر آیات سوره طلاق 14-12-77

تفسیر آیات سوره تحریم 21-12-77

تفسیر آیات سوره ملک  28-12-77

تفسیر آیات سوره قلم 6-1-78

تفسیر آیات سوره مدثر20-1-78 

تفسیر آیات سوره نور 27-1-78

تفسیر آیات سوره جن 3-2-78

تفسیر آیات سوره قیامت 24-2-78

تفسیر آیات سوره قیامت 31-2-78 

تفسیر آیات سوره مرسلات  7-3-78 

تفسیر آیات سوره نباء 14-3-78 

تفسیر آیات سوره عبس 21-3-78

تفسیر آیات 211الی 219از سوره بقره 28-3-78

تفسیر آیات  1 الی 24 از سوره فاتح – بقره 29-5-78

تفسیر آیات 25 الی 37 از سوره بقره 5-6-78

تفسیر آیات  38 الی 57 از سوره بقره 12-6-78

تفسیر آیات سوره منافقون 19-6-78 

تفسیر آیات 70 الی 83 از سوره بقره 26-6-78

تفسیر آیات  84 الی 93 از سوره بقره 2-7-78 

تفسیر آیات 94 الی 105از سوره بقره 9-7-78

تفسیر آیات 106الی 112از سوره بقره 16-7-78

تفسیر آیات 120 الی 134 از سوره بقره 23-7-78

تفسیر آیات 135 الی 145 از سوره بقره 30-7-78

تفسیر آیات 135 الی 145 از سوره بقره 24-10-78

تفسیر آیات 92 الی 134 از سوره عمران 1-11-78

تفسیر آیات 172 الی 200 از سوره عمران 4-11-78

تفسیر آیات 164الی 176 از سوره بقره 7-11-78

تفسیر آیات 177الی 186 از سوره بقره 15-11-78

تفسیر آیات 187الی 196 از سوره بقره 22-11-78

تفسیر آیات 197الی 210 از سوره بقره 29-11-78

تفسیر آیات 211الی 219 از سوره بقره 6-12-78

تفسیر آیات 220الی 230 از سوره بقره 13-12-78

تفسیر آیات 265الی 274 از سوره بقره 26-1-79

تفسیر آیات 275الی 282 از سوره بقره 2-2-79

تفسیر آیات 283الی 286 از سوره بقره ,  آیات 1 الی10از سوره آل عمران 9-2-79

تفسیر آیات 10 الی 22 از سوره آل عمران 16-2-79

تفسیر آیات 23 الی 37 از سوره آل عمران 23-4-79

تفسیر آیات 38 الی 52 از سوره آل عمران 6-3-79

تفسیر آیات 101 الی 115 از سوره آل عمران 17-4-79

تفسیر آیات 174 الی 180 از سوره آل عمران 21-5-79

تفسیر آیات 26 الی 37 از سوره نساء 25-6-79

تفسیر آیات 38 الی 51 از سوره نساء 1-7-79

تفسیر آیات 52 الی 65 از سوره نساء  8-7-79

تفسیر آیات 66 الی 79 از سوره نساء 15-7-79

تفسیر آیات 1 الی 31 از سوره توبه 21-8-79

تفسیر آیات 23 الی 37 از سوره جاثیه , آیات 1 الی 20 ازسوره احقاف 9-10-79

تفسیر آیات 18 الی 31 از سوره مائده 30-10-79

تفسیر آیات 32 الی 41 از سوره مائده 7-11-79

تفسیر آیات 42 الی 50 از سوره مائده 14-11-79

تفسیر آیات 51 الی 64 از سوره مائده 21-11-79

تفسیر آیات 104الی 113از سوره مائده 19-12-79

تفسیر آیات 114الی 120از سوره مائده, آیات 1 الی 8 از سوره انعام 26-12-79

تفسیر آیات 9 الی 27 از سوره انعام 3-1-80

تفسیر آیات 28 الی 44 از سوره انعام 10-1-80

تفسیر آیات 45 الی 59 از سوره انعام 17-1-80

تفسیر آیات سوره  احقاف  24-1-80

تفسیر آیات 74 الی 90 از سوره انعام 31-1-80

تفسير آیات 91 الی 101 از سوره انعام 7-2-80

تفسیر آیات 102الی 118 از سوره انعام 14-2-80

تفسیر آیات 119الی 131 از سوره انعام 21-2-80

تفسیر آیات 141الی 151 از سوره انعام 4-3-80

تفسیر آیات 152الی 165 از سوره انعام 11-3-80

تفسیر آیات 1 الی 22 از سوره اعراف 18-3-80

تفسیر آیات 38 الی 51 از سوره اعراف 1-4-80

تفسیر آیات 17 الی 45 از سوره فصلت 9-4-80

تفسیر آیات 46 الی 54 از سوره فصلت 10-4-80

تفسیر آیات 82 الی 95 از سوره اعراف 22-4-80

تفسیر آیات 96 الی 122 از سوره اعراف  29-4-80

تفسیر آیات 121 الی 137 از سوره اعراف 5-5-80

تفسیر آیات 138 الی 149 از سوره اعراف 12-5-80

تفسیر آیات 138 الی 149 از سوره اعراف 19-5-80

تفسیر آیات 150 الی 159 از سوره اعراف 26-5-80

تفسیر آیات 160 الی 170 از سوره اعراف 2-6-80

تفسیر آیات 70 الی 107 از سوره انعام  8-6-80

تفسیر آیات 141 الی 165 از سوره انعام 10-6-80

تفسیر آیات 1 الی 47 از سوره اعراف 11-6-80

تفسیر آیات 48 الی 84 از سوره اعراف 12-6-80

تفسیر آیات 85 الی 140 از سوره اعراف 13-6-80

تفسیر آیات 141 الی 170 از سوره اعراف 15-6-80

تفسیر آیات 171 الی 206 از سوره اعراف 15-6-80

تفسیر آیات 1 الی 40 از سوره انفال 16-6-80

تفسیر آیات 1 الی 31 از سوره توبه 18-6-80

تفسیر آیات 32 الی 60 از سوره توبه 19-6-80

تفسیر آیات 61 الی 93 از سوره توبه 20-6-80

تفسیر آیات 94 الی 121 از سوره توبه 21-6-80

تفسیر آیات 34 الی 45 از سوره انفال 6-7-80

تفسیر آیات 46 الی 61 از سوره انفال 13-7-80

تفسیر آیات 62 الی 75 از سوره انفال 20-7-80

تفسیر آیات 1 الی 13 از سوره توبه 27-7-80

تفسیر آیات سوره عنکبوت 10-8-80

تفسیر آیات سوره قصاص 11-8-80

تفسیر آیات 33 الی 60 از سوره روم تفسیر آیات 1 الی 21 از سوره لقمان 12-8-80

تفسیر آیات 1 الی 32 از سوره احزاب 13-8-80

تفسیر آیات 33 الی 56 از سوره احزاب 14-8-80

تفسیر آیات 1 الی 7 از سوره یونس 30-9-80

تفسیر آیات 7  الی 20 از سوره یونس 7-10-80

تفسیر آیات 34 الی 53 از سوره یونس 21-10-80

تفسیر آیات 71 الی 88 از سوره یونس 5-11-80

تفسیر آیات 89 الی 109 از سوره یونس 12-11-80

تفسیر آیات 1 الی 12 از سوره هود 19-11-80

تفسیر آیات 58 الی 73 از سوره احزاب تفسیر آیات 1 الی 20 از سوره صبا 26-11-80

تفسیر آیات 29 الی 45 از سوره هود 3-12-80

تفسیر آیات 46 الی 62 از سوره هود 10-12-80

تفسیر آیات 63 الی 81 از سوره هود 17-12-80

تفسیر آیات 82 الی 97 از سوره هود 2-1-81

تفسیر آیات 97 الی 123 از سوره هود 9-1-81

تفسیر آیات 1 الی 14 از سوره یوسف 16-1-81

تفسیر آیات 1 الی 104 از سوره شعرا 23-1-81

تفسیر آیات 105 الی 227 از سوره شعرا 24-1-81

تفسیر آیات 1 الی 52 از سوره نمل 25-1-81

تفسیر آیات 54 الی 93 از سوره نمل 26-1-81

تفسیر آیات 52 الی 88 از سوره قصص 27-1-81

تفسیر آیات 31 الی 60 از سوره روم تفسیر آیات 1 الی 21 از سوره لقمان 28-1-81

تفسیر آیات 1 الی 45 از سوره عنکبوت 30-1-81

تفسیر آیات 46 الی 69 از سوره عنکبوت تفسیر آیات 1 الی 31 از سوره روم 31-1-81

تفسیر آیات 22 الی 34 از سوره لقمان- سجده 1-2-81

تفسیر آیات 32 الی 56 از سوره احزاب 3-2-81

تفسیر آیات 57 الی 73 از سوره احزاب تفسیر آیات 1 الی 23 از سوره صبا 4-2-81

تفسیر آیات 24 الی 54 از سوره صبا تفسیر آیات 1 الی 14 از سوره فاطر 5-2-81

تفسیر آیات 15 الی 45 از سوره فاطر تفسیر آیات 1 الی 29 از سوره یاسین 6-2-81

تفسیر آیات 28 الی 83 از سوره یاسین تفسیر آیات 1 الی 21 از سوره صافات 7-2-81

تفسیر آیات 18 الی 138 از سوره صافات 8-2-81

تفسیر آیات 139 الی 182 از سوره صافات تفسیر آیات 1 الی 40 از سوره ص 9-2-81

تفسیر آیات 41 الی 88 از سوره ص تفسیر آیات 1 الی 29 از سوره زمر 10-2-81

تفسیر آیات 30 الی 75 از سوره زمر 11-2-81

تفسیر آیات 1 الی 42 از سوره غافر 12-2-81

تفسیر آیات 43 الی 85 از سوره غافر 13-2-81

تفسیر آیات 1 الی 54 از سوره فصلت 14-2-81

تفسیر آیات 44 الی 63 از سوره یوسف 27-2-81

تفسیر آیات 66 الی 78 از سوره یوسف 3-3-81

تفسیر آیات 1 الی 13 از سوره رعد 24-3-81

تفسیر آیات 14 الی 28 از سوره رعد 31-3-81

تفسیر آیات 29 الی 43 از سوره رعد 7-4-81

تفسیر آیات 1 الی 10 از سوره ابراهیم 14-4-81

تفسیر آیات 11 الی 24 از سوره ابراهیم 21-4-81

تفسیر آیات 25 الی 42 از سوره ابراهیم 28-4-81

تفسیر آیات 43 الی 52 از سوره ابراهیم تفسیر آیات 1 الی 31 از سوره حجر 28-4-81

تفسیر آیات 54 الی 111 از سوره یوسف 9-5-81

تفسیر آیات 1 الی 18 از سوره رعد 10-5-81

تفسیر آیات 19 الی 43 از سوره رعد تفسیر آیات 1 الی 9 از سوره ابراهیم 11-5-81

تفسیر آیات 10 الی 52 از سوره ابراهیم 12-5-81

تفسیر آیات سوره حجر 13-5-81

تفسیر آیات 1 الی 50 از سوره نحل 14-5-81

تفسیر آیات 51 الی 90 از سوره نحل 15-5-81

تفسیر آیات 92 الی 128 از سوره نحل 16-5-81

تفسیر آیات 1 الی 48 از سوره اسرا 17-5-81

تفسیر آیات 49 الی 98 از سوره اسرا 18-5-81

تفسیر آیات 99 الی 111 از سوره اسرا تفسیر آیات 1 الی 28 از سوره کهف 19-5-81

تفسیر آیات 29 الی 82 از سوره کهف 20-5-81

تفسیر آیات 16 الی 98 از سوره مریم 22-5-81

تفسیر آیات 15 الی 34 از سوره نحل 1-6-81

تفسیر آیات 35 الی 54 از سوره نحل 8-6-81

تفسیر آیات 55 الی 72 از سوره نحل 15-6-81

تفسیر آیات 73 الی 87 از سوره نحل 22-6-81

تفسیر آیات 88 الی 102 از سوره نحل 29-6-81

تفسیر آیات 103 الی 118 از سوره نحل 5-7-81

تفسیر آیات 8 الی 27 از سوره اسرا 19-7-81

تفسیر آیات 28 الی 49 از سوره اسرا 26-7-81

تفسیر آیات 50 الی 66 از سوره اسرا 3-8-81

تفسیر آیات 67 الی 86 از سوره 10-8-81

تفسیر آیات 22 الی 40 از سوره زمر 22-9-81

تفسیر آیات 41 الی 56 از سوره زمر 29-9-81

تفسیر آیات 57 الی 75 از سوره زمر 6-10-81

تفسیر آیات 17 الی 33 از سوره غافر 20-10-81

تفسیر آیات 34 الی 49 از سوره غافر 27-10-81

تفسیر آیات 50 الی 66 از سوره غافر 4-11-81

تفسیر آیات 67 الی 85 از سوره غافر 11-11-81

تفسیر آیات 1 الی 20 از سوره فصلت 18-11-81

تفسیر آیات 16 الی 31 از سوره شعرا 16-12-81

تفسیر آیات 1 الی 22 از سوره زخرف 8-1-82

تفسیر آیات 23 الی 47 از سوره زخرف 15-1-82

تفسیر آیات 48 الی 73 از سوره زخرف 22-1-82

تفسیر آیات 19 الی 59 از سوره دخان 5-2-82

تفسیر آیات 1 الی 22 از سوره جاثیه 12-2-82

تفسیر آیات 1 الی 20 از سوره احقاف 26-2-82

تفسیر آیات 21 الی 35 از سوره احقاف 2-3-82

تفسیر آیات 1 الی 19 از سوره محمد 9-3-82

تفسیر آیات 1 الی 40 از سوره انفال 15-3-82

تفسیر آیات 41 الی 75 از سوره انفال 16-3-82

تفسیر آیات 1 الی 32 از سوره توبه 17-3-82

تفسیر آیات 33 الی 60 از سوره توبه 18-3-82

تفسیر آیات 61 الی 93 از سوره توبه 19-3-82

تفسیر آیات 94 الی 121 از سوره توبه 20-3-82

تفسیر آیات 122 الی 129 از سوره توبه تفسیر آیات 1 الی 26 از سوره یونس 21-3-82

تفسیر آیات 71 الی 109 از سوره یونس 22-3-82

تفسیر آیات 1 الی 41 از سوره هود 23-3-82

تفسیر آیات 41 الی 83 از سوره هود 24-3-82

تفسیر آیات 84 الی 123 از سوره هود 25-3-82

تفسیر آیات 53 الی 102 از سوره یونس 27-3-82

تفسیر آیات 102 الی 111 از سوره یونس تفسیر آیات 1 الی 18 از سوره رعد 28-3-82

تفسیر آیات 19 الی 43 از سوره رعد 29-3-82

تفسیر آیات سوره ابراهیم 30-3-82

تفسیر آیات سوره حجر 31-3-82

تفسیر آیات 1 الی 49 از سوره نحل 1-4-82

تفسیر آیات 50 الی 91 از سوره نحل 2-4-82

تفسیر آیات 92 الی 128 از سوره نحل 3-4-82

تفسیر آیات 1 الی 48 از سوره اسرا 4-4-82

تفسیر آیات 49 الی 98 از سوره اسرا 5-4-82

تفسیر آیات 100 الی 112 از سوره اسرا تفسیر آیات 1 الی 29 از سوره کهف 6-4-82

تفسیر آیات 30 الی 79 از سوره کهف 7-4-82

تفسیر آیات 80 الی 110 از سوره کهف تفسیر آیات 1 الی 16 از سوره مریم 8-4-82

تفسیر آیات 17 الی 98 از سوره مریم 9-4-82

تفسیر آیات 1 الی 76 از سوره توبه 10-4-82

تفسیر آیات 16 الی 45 از سوره ق 20-4-82

تفسیر آیات سوره الذاریات 27-4-82

تفسیر آیات سوره  قمر 31-4-82

تفسیر آیات سوره الرحمن 7-6-82

تفسیر آیات سوره واقعه 14-6-82

تفسیر آیات سوره حدید 21-6-82

تفسیر آیات سوره مجادله 28-6-82

تفسیر آیات سوره  حشر 4-7-82

تفسیر آیات 1 الی 37 از سوره حجر 17-11-82

تفسیر آیات 1 الی 104 از سوره شعرا 24-11-82

تفسیر آیات 1 الی 45 از سوره عنکبوت 1-12-82

تفسیر آیات 94 الی 122 از سوره توبه 1-3-83

تفسیر آیات 15 الی 52 از سوره یوسف 1-3-83

تفسیر آیات 51 الی 90 از سوره نحل 15-3-83

تفسیر آیات 78 الی 110 از سوره کهف تفسیر آیات 1 الی 15 از سوره مریم 22-3-83

تفسیر آیات 204 الی 229 از سوره بقره 6-6-83

تفسیر آیات 133 الی 174 از سوره آل عمران 13-6-82

تفسیر آیات 88 الی 113 از سوره نساء 20-6-83

تفسیر آیات 1 الی 34 از سوره انعام 27-6-83

تفسیر آیات 117 الی 203 از سوره بقره 29-8-83

تفسیر آیات سوره حاقه- مارج - نوح  28-12-83

تفسیر آیات 1 الی 41 از سوره فاتح –بقره 5-1-84

تفسیر آیات 178 الی 203 از سوره بقره 12-1-84

تفسیر آیات 92 الی 132 از سوره آل عمران 19-1-84

تفسیر آیات 89 الی 113 از سوره نساء 26-1-84

تفسیر آیات 1 الی 35 از سوره انعام 2-2-84

تفسیر آیات 42 الی 83 از سوره هود 1-7-84

تفسیر آیات 10 الی 52 از سوره ابراهیم 8-7-84

تفسیر آیات 1 الی 47 از سوره انبیا 19-10-84

تفسیر آیات 48 الی 112 از سوره انبیا 20-10-84

تفسیر آیات 1 الی 37 از سوره حج 21-10-84

تفسیر آیات 38 الی 78 از سوره حج 22-10-84

تفسیر آیات 1 الی 67 از سوره محمد 23-10-84

تفسیر آیات 1 الی 22 از سوره نور 25-10-84

تفسیر آیات 23 الی 52 از سوره نور 26-10-84

تفسیر آیات 53 الی 64 از سوره نور تفسیر آیات 1 الی 19 از سوره فرقان 27-10-84

تفسیر آیات 20 الی 77 از سوره فرقان 28-10-84