سال 1387

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-5-1387 ( 15 شعبان  1429 - میلاد امام زمان  (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-5-1387 ( 3 شعبان  1429 - میلاد امام حسین  (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  9-5-1387 ( 27 رجب 1429 - مبعث حضرت رسول (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  26-4-1387 (13 رجب 1429 - ولادت حضرت علی (ع) )

 

سال 1386

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت عید غدیر 86

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت عید قربان 86

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه نیمه شعبان، ولادت حضرت مهدی (عج)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 06-05-1386 (13 رجب 1428 - ولادت حضرت علی (ع))

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 03-01-1386 (نوروز)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 02-01-1386 (نوروز)

اعلامیه نوروز 1386

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت نوروز 1386 اول فروردین

سال 1385

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت سالگرد فاجعه قم

*فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت سحر عاشورا

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت عید غدیر 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت عید قربان 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت عید سعید فطر 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت ولادت حضرت مهدي (عج) 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم (ص) 85

فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه به مناسبت ولادت حضرت علي (ع) 85

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم 85

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت اول فروردین 85

سال 1384

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت سحر عاشورا 1384

اعلامیه و فرمان حضرت آقای مجذوب علیشاه  ، اول محرم 1427

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت عید سعید غدیر خم 1384 

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت عید سعید قربان 1384

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه ولادت حضرت علی ( ع )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت عید نوروز 1384

سال 1383

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت سحر عاشورا 83

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه عید غدیر خم

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه عید سعید قربان

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت ولادت امام رضا (ع) و میلاد حضرت مسیح (ع)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت عید سعید فطر 1383 مجلس همشیره ها

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت عید سعید فطر 1383

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه ولادت حضرت قائم ( عج )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مبعث حضرت محمد (ص)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت ولادت با سعادت مولی الموحدین علی ابن ابی طالب (ع) 1383

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه نوروز سال 1383

سال 1382

سحر عاشورا سال 1382

شب عید سعید غدیر سال 1382

عید سعید فطر سال 1382