``

 

فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال  ١٣٩٠

 

۳۱۲-مجلس صبح یکشنبه 28-12-90(اصل در خلقت شادی است-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۳۱۱-مجلس صبح شنبه 27-12-90(بیداری سحر-سرکوفت نزدن -پرورش استعدادها-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۳۱۰-مجلس صبح شنبه  27-12-90( تعالیم خاص اقطاب- آقایان)   کیفیت  بالاتر کم حجم

٣٠٩-مجلس صبح جمعه 26-12-90( تجلیل از بزرگان و آداب وسنن -خرافات-انحصار طلبی )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۳۰۸-مجلس صبح پنجشنبه  25-12-90( عدم ترس از خطرات- آقایان)   کیفیت  بالاتر کم حجم

۳۰۷-مجلس صبح چهارشنبه 24-12-90(چهار شنبه سوری وعید نوروز-بنیان خانواده-داشتن فرزند-خانمها) کیفیت  بالاتر  کم حجم

۳۰۶-مجلس صبح دوشنبه 21-12-90(ایام الله عید نوروز-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۳۰۵-مجلس صبح یکشنبه 21-12-90(نه جبر است نه اختیار-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ٣٠٤-مجلس صبح شنبه 20-12-90(قدرت تفکر و درک دستورات شرعی - خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٠٣-مجلس صبح شنبه 20-12-90(شک و یقین- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٣٠٢-مجلس صبح جمعه 19-12-90( بیداری سحر-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٠١-مجلس صبح چهارشنبه 16-12-90(استجابت دعا-خانمها) کیفیت  بالاتر  کم حجم

٣٠٠-مجلس صبح یکشنبه 14-12-90(معنای عبارت سهل و ممتنع-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٩٩-مجلس عصر شنبه 13-12-90(طفل انسان-طبابت-ارتباط طب با روان شناسی ) کیفیت  بالاتر   

٢٩٨-مجلس صبح شنبه 13-12-90(معنای عبارت قولوا لااله الاّ الله تفلحوا- خانمها) کیفیت  بالاتر  کم حجم  

٢٩٧-مجلس صبح جمعه 12-12-90( خطبه الاولیاء-علت تفاوت القاب ائمه-حکمت غیبت امام-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٩٦-مجلس صبح چهارشنبه 10-12-90(تربیت فرزندان-خانمها) کیفیت  بالاتر 

٢٩٥-مجلس صبح یکشنبه 7-12-90(کشف و پرورش استعداد-تعاون-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٩٤-مجلس عصر شنبه 6-12-90(حال انتظار-تفکردرکارخیر- خانمها) کیفیت  بالاتر   

 ٢٩٣-مجلس صبح شنبه 6-12-90(تشخیص درجات خوبی- خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٩٢-مجلس صبح شنبه 6-12-90(تفاوت انسان و حیوان در انتخاب خیر وشر- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٩١-مجلس صبح جمعه 5-12-90( اهمیت پیشگیری-انعکاس مصلحت فردی در جامعه-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٩٠-مجلس صبح جمعه 5-12-90( آقای مجتهد سلیمانی تنکابنی (وفا علی) -آقایان)  کیفیت  بالاتر    

٢٨٩-مجلس صبح پنجشنبه  4-12-90( سوم اسفند روز درویش- آقایان)   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٨٨-مجلس صبح چهارشنبه 3-12-90(سوم اسفند روز درویش-خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ٢٨٧-مجلس صبح شنبه 29-11-90(عایشه-شعر و عرفان- خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٦-مجلس صبح شنبه 29-11-90(تدفین حضرت سلطان علیشاه- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٨٥-مجلس صبح جمعه 28-11-90( اثر اجازه معنوی و احترام به آن -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٤-مجلس صبح پنجشنبه  27-11-90( حفظ جلوه های مذهبی و فرهنگی- آقایان)   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٨٣-مجلس صبح چهارشنبه 26-11-90(پاسخ به نامه ها-بحران اقتصادی-شکرگزاری در امتحان الهی) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٢-مجلس صبح یکشنبه 23-11-90(درباره حضرت مسیح و نور علیشاه ثانی-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۲۸۱-مجلس صبح جمعه 21-11-90(میلاد حضرت رسول اکرم (ص)-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

۲۸۰-مجلس صبح جمعه 21-11-90( میلاد حضرت رسول اکرم (ص)-آقایان )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٩-مجلس صبح پنجشنبه  20-11-90( سیلان فکر و تمرکز - آقایان)   کیفیت  بالاتر 

٢٧٨-مجلس صبح شنبه 15-11-90(ولایت امانت الهی- خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٧-مجلس صبح شنبه 15-11-90(اصل تصوف الهی است- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٧٦-مجلس صبح جمعه 14-11-90(حجاب -اطاعت امر- خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٢٧٥-مجلس صبح چهارشنبه 12-11-90(انجام وظایف الهی-دنیا و آخرت- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٤-مجلس صبح یکشنبه 09-11-90(ایثار و شهادت-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٣-مجلس عصر شنبه 8-11-90(دلایل عوارض غیر طبیعی نوزاد-مرگ مغزی و پیوند اعضاء-سقط جنین-خودکشی ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٢-مجلس صبح شنبه 8-11-90(پرهیز از غیبت - خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧١-مجلس صبح شنبه 8-11-90(فکر و ذکر- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٧٠-مجلس عصر جمعه 7-11-90(قرائت قرآن به همراه معنی-سوء استفاده از قرآن- خانمها)    کیفیت  بالاتر 

٢٦٩-مجلس صبح جمعه 7-11-90(پند گرفتن از زمانه -گوش شنوا-دقت در انجام امور- خانمها)    کیفیت  بالاتر     

٢٦٨-مجلس شب جمعه 6-11-90( شاه نعمت الله ولی و تشیع وی - آقایان)   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٦٧-مجلس صبح پنجشنبه  6-11-90( حق مالکیت در فقه وعرفان - آقایان)   کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٦-مجلس صبح چهارشنبه 5-11-90(اهمیت قرائت قرآن به همراه معنی-پرهیز از غیبت- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٥-مجلس صبح شنبه 1-11-90(گوش شنوا - تربیت فرزندان- خانمها) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٤-مجلس صبح شنبه 1-11-90(معرفت نفس- آقایان ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٦٣-مجلس صبح جمعه 30-10-90( هاروت و ماروت-حقیقت و واقعیت- خانمها)   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٦٢-مجلس صبح پنجشنبه 29-10-90( طلب علم دائمی است - آقایان )   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٦١-مجلس صبح چهارشنبه 28-10-90(معرفت به نورانیت-وحی-حسد-منشأ حیات و کرامت بنی آدم- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٠-مجلس صبح جمعه 23-10-90( فکر و ذکر و تسلط بر قوه خیال - خانمها)   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٥٩-مجلس صبح چهارشنبه 21-10-90(سرگذشت عرفا-تسلیم امر خدا- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٨-مجلس صبح چهارشنبه 14-10-90(اطاعت از اوامر الهی شرط قبولی دعا -ارث-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٧-مجلس صبح یکشنبه 11-10-90(یادگارانسان از بهشت-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٦-مجلس عصر شنبه 10-10-90(وظیفه پزشکان در مورد بیماران روانی و معتاد ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٥-مجلس صبح شنبه 10-10-90(رفتار زوجین-تقدم زمانی احکام شریعت و تقدم معنوی آداب طریقت) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٥٤-مجلس صبح شنبه  10-10-90  ( توبه در بهشت -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٥٣-مجلس صبح جمعه 9-10-90( تخلق به اخلاق الله-آداب مجلس - خانمها)   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٥٢-مجلس عصر چهارشنبه  7-10-90( تطبیق تقویم شمسی و قمری  - خانمها)   کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥١-مجلس صبح چهارشنبه 7-10-90(رعایت نظم در زندگی- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٠-مجلس صبح یکشنبه 4-10-90(میلاد حضرت مسیح(ع)-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٩-مجلس صبح شنبه 3-10-90  ( ولایت حضرت علی- خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٤٨-مجلس صبح شنبه  3-10-90  ( عدم دخالت در سیاست -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٤٧-مجلس صبح جمعه 2-10-90( دعا وشرایط آن - خانمها)   کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٤٦-مجلس صبح پنجشنبه  1-10-90( ضرورت قناعت - آقایان)   کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٥٢-مجلس صبح چهارشنبه 30-9-90(شفاء بعد از دوا-رعایت تعادل در محبت معنوی- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٤-مجلس صبح یکشنبه 27-9-90(دعا- استجابت دعا- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٣-مجلس صبح شنبه 26-9-90  ( لزوم رعایت تعادل در سلوک 2-خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٤٢-مجلس صبح شنبه  26-9-90  ( لزوم رعایت تعادل در سلوک  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٤١-مجلس صبح جمعه 25-9-90( آخرالزمان -اهمیت حفظ ایمان-عدم یاس از رحمت الهی در سلوک - خانمها)   کیفیت  بالاتر 

٢٤٠-مجلس شب جمعه 24-9-90( اهمیت شرکت در مجالس فقری - آقایان)   کیفیت  بالاتر   

٢٣٩-مجلس صبح پنجشنبه  24-9-90( پوشاندن خطاهای مومنین - آقایان)   کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٨-مجلس صبح چهارشنبه 23-9-90(فعالیت اجتماعی برای اطاعت امر خدا-شناخت نیاز و قدرت -مختصر نوشتن نامه) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٧-مجلس صبح یکشنبه 20-9-90(درک مفاهیم و مراحل عرفان-بیعت- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٦-مجلس صبح شنبه 19-9-90  ( عزاداری برای خود 2-خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٣٥-مجلس صبح شنبه  19-9-90  ( عزاداری برای خود  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٣٤-مجلس صبح جمعه  18-9-90( درک حکمت الهی- خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٣٣-مجلس صبح پنجشنبه  17-9-90( رحلت همسر جناب آقای مهندس جذبی (ثابتعلی)- آقایان)   

٢٣٢-مجلس صبح چهارشنبه 16-9-90(ااستعفاء موقت هویت فردی به نفع هویت جمعی - خانمها) کیفیت  بالاتر   

٢٣١-مجلس صبح سه شنبه  15-9-90(سحر عاشورا 1433- آقایان) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٠-مجلس صبح یکشنبه 13-9-90(لطف دائمی خداوند- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٢٩-مجلس عصر شنبه 12-9-90  ( مسئولیت طبیب و بیمار-مفهوم سعادت ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٢٨-مجلس صبح شنبه 12-9-90  ( اهمیت بیعت ایمانی زنها- خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٢٧-مجلس صبح شنبه  12-9-90  ( پیوند ولایت و بیعت ایمانی  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٢٦-مجلس صبح جمعه  11-9-90( خیام-وادی حیرت- خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٢٥-مجلس شب جمعه  10-9-90( اتحاد و همدلی فقرا - آقایان)   کیفیت  بالاتر

٢٢٤-مجلس صبح پنجشنبه  10-9-90( سبقت رحمت الهی به غضب الهی - آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٢٣-مجلس صبح چهارشنبه 9-9-90(قضاوت-حیاء-وراثت و تربیت فرزندان-انسان خلیفه الهی) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٢٢-مجلس صبح یکشنبه 6-9-90(غیب گویی -کرامت اولیاء - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٢١-مجلس صبح شنبه 5-9-90  ( اجابت دعا-خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٢٠-مجلس صبح شنبه  5-9-90  ( طیّ الارض  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢١٩-مجلس صبح جمعه  4-9-90( مجلس ختم مرحوم جناب آقای باستانی پاریزی - خانمها )  

٢١٨-مجلس صبح پنجشنبه  3-9-90( حسادت و عواقب آن - آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢١٧-مجلس صبح شنبه 28-8-90  ( مسجد حقیقی2  -خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢١٦-مجلس صبح شنبه  28-8-90  ( مسجد حقیقی -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢١٥-مجلس صبح جمعه  27-8-90( نعمات الهی - خانمها )   کیفیت  بالاتر 

٢١٤-مجلس صبح پنجشنبه  26-8-90( اجرای امور دنیا به اسباب آن- آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢١٣-مجلس صبح چهارشنبه 25- 8-90(هرگز بر آنچه علم و اطمينان نداري دنبال مكن - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١٢-مجلس صبح سه شنبه 24- 8-90(عید غدیر خم - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١١-مجلس صبح سه شنبه24- 8-90(عید غدیر خم - آقایان) کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢١٠-مجلس صبح یکشنبه 22-8-90(نیش و نوش زنبور عسل - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٩-مجلس صبح شنبه 21-8-90  ( آداب مجالس فقری-رفتار برادرانه -خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٠٨-مجلس صبح شنبه  21-8-90  ( اهمیت اشتغال به کار مشروع  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٠٧-مجلس صبح جمعه  20-8-90( تعریف شیعه ،مومن ومسلم-سفر حج - خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٠٦-مجلس صبح پنجشنبه  19-8-90( تبدیل نعمت به نغمت- آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٠٥- مجلس صبح چهارشنبه 18-8-90 (ریشه اختلافات خانوادگی-وظایف و توقعات زوجین -خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

٢٠٤-مجلس صبح دوشنبه 16-8-90(عید سعید قربان - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٣-مجلس صبح دوشنبه 16-8-90(عید سعید قربان - آقایان) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٢-مجلس صبح یکشنبه 15-8-90(ذبح عظیم در عید قربان - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠١-جلسه بعدازظهر شنبه  14-8-90(طب جدید-اثرات حالات روانی در جسم-وراثت  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

٢٠٠-مجلس صبح شنبه 14-8-90  ( رحمت وعذاب الهی-اوراد نماز- کلمه روح در قرآن -خانمها ) کیفیت  بالاتر کم حجم

١٩٩-مجلس صبح شنبه  14-8-90  ( عواقب سستی ایمان -بقای نسل انسانی  -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

١٩٨-مجلس صبح جمعه  13-8-90( طریقت و شریعت - خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٩٧-مجلس شب جمعه  12-8-90( شهادت امام محمد باقر (ع) - آقایان ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٩٦-مجلس صبح پنجشنبه  12-8-90( حکمت عید قربان - آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٩٥- مجلس صبح چهارشنبه 11-8-90 ( تحکیم جامعه-محبت و همبستگی -خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٩٤- مجلس عصر دوشنبه 9-8-90 ( خواسته و نیت -خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٩٣-مجلس صبح یکشنبه 8-8-90(طلاق-محبت خانوادگی بالاتر از قانون عمل می کند - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٢-مجلس صبح شنبه 7-8-90  ( به اطاعت درآوردن نفس اماره -خانمها کیفیت  بالاتر کم حجم

١٩١-مجلس صبح شنبه 7-8-90  ( قدرت خلیفه خدا -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

١٩٠-مجلس عصر جمعه  6-8-90( مقام و ارزش شهید -یاد شهید بنائی 3- خانمها )   کیفیت  بالاتر 

١٨٩-مجلس صبح جمعه  6-8-90( مقام و ارزش شهید -یاد شهید بنائی 2- خانمها )   کیفیت  بالاتر 

١٨٨-مجلس صبح جمعه  6-8-90( مقام و ارزش شهید -یاد شهید بنائی - آقایان )   کیفیت  بالاتر 

١٨٧-مجلس صبح پنجشنبه  5-8-90( انسان و زمان- آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٨٦- مجلس صبح چهارشنبه 4-8-90 ( توجه به فکر و ذکر-انجام وظایف -خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٨٥-مجلس صبح یکشنبه 1-8-90(پندهای معنوی و ظاهری حج - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨٤-مجلس صبح شنبه 30-7-90  ( رعایت اعتدال و میانه روی-خانمها کیفیت  بالاتر کم حجم

١٨٣-مجلس صبح شنبه 30-7-90  ( حکمت ناتوانی انسان -آقایان )   کیفیت  بالاتر کم حجم

١٨٢-مجلس صبح جمعه  29-7-90( انفاق در خفاء-میانه روی در امور-اسراف- اطاعت امر- خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٨١-مجلس صبح پنجشنبه  28-7-90( ترس بیجا مغایر با ا یمان است- آقایان)    کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٨٠- مجلس صبح چهارشنبه 27-7-90 ( احکام ،قوائد و علوم قرآنی -وسوسه شیطان-خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٧٩-مجلس صبح یکشنبه 24-7-90(درجات معنوی در طریقت-بی اعتنایی به دستورات باعث گرفتاریهاست ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧٨-مجلس صبح شنبه  23-7-90  ( اختلاف بین مسلمین-خانمها کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٧٧-مجلس صبح جمعه  22-7-90 ( ماهیت و عرض انسان - خانمها )   کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٧٦-مجلس شب جمعه  21-7-90( حال نیازمندی - آقایان ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٧٥- مجلس صبح چهارشنبه 20-07-90 ( جزای اهانت به اسم الله -خانمها ) کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٧٤- مجلس صبح یکشنبه 17-07-90 ( میلاد امام رضا (ع)-آقایان  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧٣-مجلس  عصر شنبه 16-7-90  ( جشن مددکاری رضا  -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٧٢-مجلس صبح شنبه 16-7-90  ( زیارت خانه خدا - آداب مراسم حج-خانمها کیفیت  بالاتر

١٧١-مجلس صبح شنبه 16-7-90  ( تولد امام رضا (ع)  -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٧٠-مجلس صبح جمعه 15-7-90 ( وظایف خانوادگی وحقوق زوجین - خانمها کیفیت  بالاتر

١٦٩- مجلس صبح چهارشنبه 13-07-90 ( رحمت و عذاب الهی-تسلیم قوانین الهی -خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٦٨- مجلس صبح یکشنبه 10-07-90 ( تفاوت سلوک و وظایف زن و مرد -خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٦٧-جلسه سوم ماه 9-7- 90  (ایوب نبی-خانمها کیفیت  بالاتر 

١٦٦-جلسه پزشکان  9-7- 90  ( ارتباط روان و جسم-خانمها کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٦٥-مجلس صبح شنبه 9-7-90   (لزوم توجه به همه جوانب احکام قرآن -تعدد زوجات-خانمها کیفیت  بالاتر

١٦٤-مجلس صبح شنبه 9-7-90  ( لزوم توجه به همه جوانب احکام قرآن   -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٦٣-مجلس صبح جمعه 8-7-90 ( وراثت-هدایت تکوینی-وظایف انسان - خانمها کیفیت  بالاتر

١٦٢-مجلس شب جمعه  7-7-90( باطن احکام شرعی - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٦١- مجلس صبح چهارشنبه  6-7-90( حدود رعایت عرف و عادات اجتماعی - خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٦٠- مجلس صبح یکشنبه 3-07-90 ( حقوق الهی و حکمت تشریع آن -خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٥٩-مجلس صبح شنبه 2-7-90 (شهادت امام جعفر صادق (ع) -خانمها کیفیت  بالاتر

١٥٨-مجلس صبح جمعه 1-7-90 ( وحدت وجود-خانمها کیفیت  بالاتر

١٥٧- مجلس صبح چهارشنبه  30-6-90( شناخت و بندگی خداوند-مشغول نمودن نفس - خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٥٦- مجلس صبح یکشنبه 27-06-90 ( اعتقاد تقلیدی نیست-خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٥٥-مجلس صبح شنبه 26-6-90 (شاعران عارف-عارفان شاعر-ارتباط قلبی -خانمها کیفیت  بالاتر

١٥٤-مجلس صبح پنجشنبه  24-6-90( راههای گوناگون فریب دادن شیطان ) کیفیت  بالاتر

١٥٣- مجلس صبح چهارشنبه  23-6-90( فکر و ذکر-احسان به والدین-وظایف خانوادگی-محبت- خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٥٢- مجلس صبح یکشنبه 20-06-90 (قرأت و تفکر با حسن نیت در آیات قرآن-شأن نزول آیات قرآن -خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٥١-مجلس صبح شنبه 19-6-90 (تفکر در حکمت آیات قرآن  - دیه  -خانمها کیفیت  بالاتر

١٥٠-مجلس صبح شنبه   19-6-90  ( اهمیت صلح و اصلاح بین مسلمین  -آقایان )   کیفیت  بالاتر     متن

١٤٩-مجلس صبح جمعه 18-6-90(اسارت و آزادگی انسان در چهارچوب قوانین طبیعت-اجر پدر و مادر در ازدواج فرزندانکیفیت  بالاتر

١٤٨-مجلس صبح پنجشنبه  17-6-90( دوری نمودن از دروغ ،اغراق و مبالغه - آقایان ) کیفیت  بالاتر        متن

١٤٧- مجلس صبح چهارشنبه  16-6-90( شهادت وحید بنانی-ان الحیاه عقیده و الجهاد -وقایع عاشورا-آسانی مرگ و زندگی-بارداری ) کیفیت  بالاتر

١٤٦- مجلس صبح یکشنبه 13-06-90 (مسئله عادت و اختلافات خانوادگی -ذکر و فکر-مدرک گرایی -خانمها ) کیفیت  بالاتر

١٤٥-مجلس صبح شنبه 12-6-90(عبرت آموزی از وقایع-کلمه طیبه لااله الا الله- اخلاص عمل و اطاعت امر رمز پیروزی-خانمها کیفیت  بالاتر

١٤٤-مجلس صبح شنبه   12-6-90  ( صلح طلبی و دفاع  در  درویشی -آقایان )   کیفیت  بالاتر      متن

١٤٣-جلسه سوم ماه 11-6-90(آزار دراویش -حقیقت اشیاء -اهمیت خلوص نیت در رویاهای الهی و خوابهای شیطانی-خانمهاکیفیت  بالاتر   متن

١٤٢-مجلس صبح جمعه 11-6-90( تکامل بشر- عقل-غریزه - خانمهاکیفیت  بالاتر    متن

١٤١-مجلس صبح پنجشنبه  10-6-90( اهمیت پرداخت  فطریه - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٤٠-مجلس صبح  چهارشنبه 9-6-90( عید سعید فطر خانمها) کیفیت  بالاتر

١٣٩-مجلس صبح  چهارشنبه 9-6-90( عید سعید فطر- آقایان  ) کیفیت  بالاتر

١٣٨- مجلس  عصر سه شنبه 08-06-90 (  جلسه ختم قرآن  -آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٣٧- مجلس  صبح یکشنبه 06-06-90 ( اهمیت حفظ تعادل در جهان و اجتماع- خانمها )  کیفیت  بالاتر

١٣٦-مجلس صبح شنبه 05-6-90 (تعلیم اسماء به بشر -خانمها کیفیت  بالاتر

١٣٥-مجلس صبح شنبه   05-6-90  ( محکمات و متشابهات در تأویل قرآن-آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٣٤-مجلس صبح پنجشنبه  3-6-90( حفظ کرامت و هویت انسانها- آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٣٣-مجلس صبح  چهارشنبه 2-6-90( عزای  حضرت علی (ع)- مهریه -خانمها) کیفیت  بالاتر

١٣٢-مجلس شب جمعه 27-5-90( شرح سوره مومنین-تفسیر پند صالح- خلاصه صفات مومنین 13 - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٣١-مجلس صبح پنجشنبه  27-5-90( اهمیت اخلاق در مکتب اسلام- آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٣٠-مجلس صبح  چهارشنبه 26-5-90( حقوق اجتماعی زن - تقسیم جنسی کار- خانمها) کیفیت  بالاتر

١٢٩- مجلس عصر یکشنبه 23-05-90 ( معنای عبارت طَوْعًا أَوْ كَرْهًا- سجده - خانمها )  کیفیت  بالاتر   متن

١٢٨-مجلس صبح شنبه 22-5-90 (خلقت-شفاء -دوری از یاس  و امید وصال-خانمها کیفیت  بالاتر    متن

١٢٧- مجلس صبح پنجشنبه  20-5-90( شرحی از حالات حلاج -آقایان)  کیفیت  بالاتر   متن   

١٢٦-مجلس صبح  چهارشنبه 19-5-90(سبکهای سلوک مختلف انسانها - کاربرد عرفان در دنیای امروز -خود شناسی و خدا شناسی) کیفیت  بالاتر

۱۲۵- مجلس عصر یکشنبه 16-05-90 ( قاعده  لطف و  سلسله اجازه بیعت )  کیفیت  بالاتر

۱۲۴-مجلس صبح شنبه 15-5-90 (گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست -خانمها کیفیت  بالاتر

١٢٣-مجلس صبح شنبه   15-5-90  ( اهمیت اطاعت امر -اعتدال -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٢٢- مجلس صبح  جمعه  14-5-90( اهمیت ایمان در پیروزی مسلمین -آقایان)  کیفیت  بالاتر

١٢١- مجلس عصر پنجشنبه  13-5-90( تفسیر سوره آل عمران و نساء -آقایان)  کیفیت  بالاتر

۱۲۰ - مجلس صبح پنجشنبه  13-5-90( گناه تجاهر به فسق - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١١٩-مجلس صبح  چهارشنبه   12-5-90  ( شیر مادر -اهمیت خلوص نیت در انجام کار خیر -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

١١٨-مجلس صبح یکشنبه  9-5-90(  روزه-اطاعت امر-تغییر عادت- جلوگیری از اسراف-عبادت جمعی - خانمها ) کیفیت  بالاتر

١١٧-مجلس عصر شنبه 8-5-90 (تاثیر عادت و روان بر جسم  ) کیفیت  بالاتر

١١٦-مجلس صبح شنبه 8-5-90 (خواب و  تعبیر خواب- کتاب تذکرة الأولیاء- خانمها ) کیفیت  بالاتر

١١٥-مجلس صبح  جمعه   7-5-90 ( آداب حضور در مجلس فقری  قسمت سوم -خانمها کیفیت  بالاتر

١١٤-مجلس صبح پنجشنبه  6-5-90( تجلی اسماء خداوند - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١١٣-مجلس صبح  چهارشنبه   5-5-90  ( حسرت و حسادت-چشم زخم -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

١١٢-مجلس صبح یکشنبه  2-5-90(خواندن با دقت پند صالح-تفکر در آیات قرآن-تفسیر سوره فلق-افسردگی)کیفیت  بالاتر

١١١-مجلس صبح شنبه 1-5-90 (خواب آلودگی دربهار -دین-مسئولیت- حضرت  یعقوب و حضرت یوسف ) کیفیت  بالاتر

١١٠-مجلس صبح شنبه   1-5-90  ( آداب حضور در مجلس فقری (مصافحه) قسمت دوم -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٠٩-مجلس صبح  جمعه   31-4-90 ( یادبود آقای برنجیان-طول عمر- داستان انبیاء-اسلام علی -خانمها کیفیت  بالاتر

١٠٨-مجلس صبح پنجشنبه  30-4-90( آداب حضور در مجلس فقری - آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٠٧-مجلس صبح  چهارشنبه   29-4-90  ( شرک خفی -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

١٠٦-مجلس صبح یکشنبه  26-4-90 (میلاد حضرت حجت  (عج ) نیمه شعبان 1432- خانمها )  کیفیت  بالاتر

١٠٥-مجلس صبح یکشنبه  26-4-90 (میلاد حضرت حجت  (عج ) نیمه شعبان 1432- آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٠٤-مجلس صبح شنبه   25-4-90 (  تفسیر سوره ناس-حسد-شفا ء -  خانمها  کیفیت  بالاتر

١٠٣-مجلس صبح شنبه   25-4-90  ( فضایل ملکوتی - مرحوم آقای برنجیان -آقایان )   کیفیت  بالاتر

١٠٢-مجلس صبح  جمعه   24-4-90 ( قاعده و لاتزرو وازره اخری -عطف به ما سبق نشدن-خانمها کیفیت  بالاتر

١٠١-مجلس صبح پنجشنبه  23-4-90(خلقت انسان-تسلط شیطان- آقایان ) کیفیت  بالاتر

١٠٠-مجلس صبح  چهارشنبه   22-4-90  (انتخاب مرجع تقلید-شریعت و طریقت -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

٩٩-مجلس صبح یکشنبه  19-4-90 (تبدیل تهدیدها به فرصتها-خیر وشر -عبرت گرفتن از وقایع زندگی-ابن عربی)کیفیت  بالاتر

٩٨-مجلس صبح شنبه   18-4-90 ( شیعه  - راه و خصوصیات حضرت علی (ع) -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٩٧-مجلس صبح شنبه   18-4-90  ( حسادت  -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٩٦-مجلس صبح  جمعه   17-4-90 ( مشکلات اقتصادی-تربیت فرزندان-صرفه جویی-سرکوفت زدن -خانمها کیفیت  بالاتر

٩٥-مجلس صبح پنجشنبه  16-4-90 ( آثار و میراث عمل بد -آقایان )  کیفیت  بالاتر

٩٤-مجلس صبح  چهارشنبه   15-4-90  (دعا - تلاش و کوشش -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

٩٣-مجلس صبح  سه شنبه   14-4-90  ( میلاد امام حسین (ع)-سوم شعبان 1432 -  خانمها )   کیفیت  بالاتر

٩٢-مجلس صبح  سه شنبه   14-4-90  ( میلاد امام حسین (ع)-سوم شعبان 1432 -  آقایان)   کیفیت  بالاتر

٩١-مجلس صبح یکشنبه   12-4-90  ( اهمیت خواندن مثنوی معنوی-مرگ اختیاری -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٩٠-مجلس صبح شنبه   11-4-90 (   طب روانی و جسمی- حسد- خانمها  کیفیت  بالاتر

٨٩-مجلس صبح  جمعه   10-4-90 ( عادت به تغییر شرایط  زندگی-گرفتاری و شکر-یاس از رحمت خدا -خانمها کیفیت  بالاتر

٨٨-مجلس صبح پنجشنبه  9-4-90 ( مبعث حضرت محمد مصطفی(ص)-27 رجب 1432-خانمها کیفیت  بالاتر

٨٧-مجلس صبح پنجشنبه  9-4-90 ( مبعث حضرت محمد مصطفی(ص)-27 رجب 1432-آقایان )  کیفیت  بالاتر

٨٦-مجلس صبح چهارشنبه   8-4-90  ( جعل حديث - استنباط فردی از قرآن - مدرك گرائی -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٨٥-مجلس صبح یکشنبه   5-4-90  ( توحید در تمام مراتب اسلام -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٨٤-مجلس صبح شنبه   4-4-90 ( بلوغ فرزندان و اعمال عبادی آنها -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٨٣-مجلس صبح شنبه   4-4-90  ( معنی و مفهوم التقاطی -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٨٢-مجلس صبح  جمعه   3-4-90 ( شکرگزاری و مبارزه با شیطان -خانمها کیفیت  بالاتر

٨١-مجلس صبح چهارشنبه   2-4-90  ( دستورات فکری  -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٨٠-مجلس صبح یکشنبه   29-3-90  ( عمل به دستورات- محبت -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٧٩-مجلس صبح شنبه   28-3-90  (خلقت انسان -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٧٨-مجلس صبح شنبه   28-3-90  ( قیاس و انواع  آن  -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٧٧-مجلس صبح  جمعه   27-3-90 ( حسد و رفع آن -شیطان- آداب خدمت -خانمها کیفیت  بالاتر

٧٦-مجلس صبح پنجشنبه   26-3-90 ( میلاد حضرت علی(ع)-13 رجب 1432 -خانمها کیفیت  بالاتر

٧٥-مجلس صبح پنجشنبه   26-3-90 ( میلاد حضرت علی(ع)-13 رجب 1432-آقایان )  کیفیت  بالاتر

٧٤-مجلس صبح چهارشنبه   25-3-90  (سلوک -تبديل نعمت به نقمت -خانمها کیفیت  بالاتر

٧٣-مجلس صبح یکشنبه   22-3-90  ( تفاوت آیات مکی و مدنی در بیان احکام -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٧٢-مجلس صبح شنبه   21-3-90  (كيد شيطان  -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٧١-مجلس صبح شنبه   21-3-90  ( تحول و شناخت تصوف -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٧٠-مجلس صبح جمعه  20-3-90 ( يادی از عضدالملك و مشیرالسلطنه -قدردانی از محبت دیگران  )  کیفیت  بالاتر

٦٩-مجلس صبح پنجشنبه   19-3-90  ( رعایت محرم و نامحرم  -آقایان)  کیفیت  بالاتر

٦٨-مجلس صبح چهارشنبه  18-3-90( رضايت پدر در ازدواج دختر-ترس و وحشت-حمل عمل مومن بر صحت- پوريای ولی-سلوك جذبي - سلوك راه رفتن-ناصرخسرو  کیفیت  بالاتر

٦٧-مجلس صبح یکشنبه   15-3-90  ( خیر فردی و اجتماعی در اسلام -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٦٦-مجلس صبح جمعه  13-3-90  (احکام آیات قرآن-معنای فکر و ذکر  -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٦٥-مجلس صبح پنجشنبه   12-3-90  (عظمت روح انسان  -آقایان)  کیفیت  بالاتر

٦٤-مجلس صبح چهارشنبه   11-3-90  (يادی از مرحوم عزت الله سحابی - بي اعتنايی به پول و ثروت  -خانمها کیفیت  بالاتر

٦٣-مجلس صبح یکشنبه   8-3-90  (مزار سلطانی بیدخت- لزوم کسب اجازه در انجام خدمت -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٦٢-مجلس صبح شنبه   7-3-90  (تناقض اعتقاد و عمل - احترام به ديگران -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٦١-مجلس صبح شنبه   7-3-90  ( تفسیر دو بیت عرفانی -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٦٠-مجلس صبح  جمعه   6-3-90  ( اهمیت ثبات قدم - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٥٩-مجلس صبح چهارشنبه  4-3-90 ( نقش فرهنگ و عرف جامعه در اداره جامعه و ایجاد قوانین- خانمها )    کیفیت  بالاتر

٥٨-مجلس صبح یکشنبه   1-3-90 ( عبرت از دنیا -خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٥٧-مجلس صبح شنبه   31-2-90  (مرتبه ظهور -  خانمها  کیفیت  بالاتر

٥٦-مجلس صبح شنبه   31-2-90  ( آرامش و عظمت دریا-آقایان )   کیفیت  بالاتر

٥٥-مجلس صبح  جمعه   30-2-90  ( فطرت و طبیعت انسان- خانمها)  کیفیت  بالاتر

٥٤-مجلس شب جمعه  29-2-90  ( و امرهم شورا بینهم  - آقایان)  کیفیت  بالاتر

٥٣-مجلس صبح چهارشنبه  28-2-90  (نیت رکن اصلی عمل - خانمها )    کیفیت  بالاتر

٥٢-مجلس صبح یکشنبه   25-2-90 ( ظهور امام زمان (عج)-خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٥١-مجلس صبح شنبه   24-2-90  ( بیعت-  خانمها  کیفیت  بالاتر

٥٠-مجلس صبح  جمعه   23-2-90  ( اجابت دعا- خانمها)  کیفیت  بالاتر

٤٩-مجلس صبح پنجشنبه   22-2-90  (تاسیس زائر سرا- آقایان )  کیفیت  بالاتر

٤٨-مجلس صبح چهارشنبه  21-2-90  (دعا-کمک به مستمندان-وظایف انسان - خانمها )    کیفیت  بالاتر

٤٧-مجلس صبح یکشنبه   18-2-90 ( قرائت قرآن و فهم آن -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٤٦-مجلس صبح شنبه   17-2-90  ( رحلت حضرت فاطمه (س)-  خانمها  کیفیت  بالاتر

٤٥-مجلس صبح شنبه   17-2-90  ( رحلت حضرت فاطمه (س)-  آقایان )   کیفیت  بالاتر

٤٤-مجلس صبح  جمعه   16-2-90  ( تشکیل خانواده و آداب آن-تکالیف زن و شوهر- خانمها)  کیفیت  بالاتر

٤٣-مجلس صبح  چهارشنبه  14-2-90  (ثبات قدم در کار خیر - خانمها )  کیفیت  بالاتر

٤٢-مجلس صبح یکشنبه   11-2-90 ( گم شدن هویت انسانی -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٤١-مجلس صبح شنبه   10-2-90  (  پرداخت وجوه شرعی -  خانمها )    کیفیت  بالاتر

٤٠-مجلس صبح شنبه   10-2-90  (  اسلام دین صلح -  آقایان )   کیفیت  بالاتر

٣٩-مجلس صبح  جمعه   9-2-90  (رویت  حق-اتکاء به حق - وحدت وجود- خانمها)  کیفیت  بالاتر

٣٨-مجلس صبح  پنجشنبه   8-2-90  (نماز جماعت- دعا- آقایان )  کیفیت  بالاتر

٣٧-مجلس صبح  چهارشنبه  7-2-90  (سهل الممتنع - رگه هاي آب شيرين و شور - سرد و گرم وقايع-خانمها )  کیفیت  بالاتر

٣٦-مجلس صبح یکشنبه   4-2-90  ( صحبت کردن در مجلس فقری- صحرای محشر  -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٣٥-مجلس صبح شنبه   3-2-90  (  فکر و ذکر - تمرکز حواس  -  آقایان )    کیفیت  بالاتر

٣٤-مجلس صبح شنبه   3-2-90  (  اهمیت قضاوت -  آقایان )   کیفیت  بالاتر

٣٣-مجلس صبح جمعه 2-2-90( سوره شعراء-شاعر و شعر-حافظ شیرازی - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٣٢-مجلس شب جمعه 1-2-90( بعضی نکات عرفانی دعای کمیل- آقایان )  کیفیت  بالاتر

٣١-مجلس صبح پنجشنبه  1-2-90( عدم دخالت فقرا در سیاست - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٣٠-مجلس صبح چهارشنبه  31-1-90( وظایف انسان - خانمها  کیفیت  بالاتر

٢٩-مجلس صبح یکشنبه   28-1-90  ( زندگی اولیه پیامبر- معنای حقیقی زیبایی  -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٨-مجلس صبح شنبه   27-1-90  ( مسئولیت حکومت 2 - خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٧-مجلس صبح شنبه   27-1-90  ( مسئولیت حکومت-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٦-مجلس صبح جمعه 26-1-90( سلوک موسی-جلوه الهی-نفوذ شیطان - خانمها کیفیت  بالاتر

٢٥-مجلس صبح پنجشنبه  25-1-90( رعایت اعتدال - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٤-مجلس صبح چهارشنبه  24-1-90( مسلمان شدن ایرانیها-مشورت-شک وتردید-ثبات قدم و صبر -رعایت احترام مجلس)  کیفیت  بالاتر

٢٣-مجلس صبح یکشنبه   21-1-90  ( تربيت فرزندان و چگونگی روابط والدين با آنها   -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢-مجلس صبح شنبه   20-1-90  ( زنده بودن برای خدمت كردن -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢١-مجلس صبح شنبه   20-1-90  ( اهمیت  زندگی برای بشر -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٠-مجلس صبح  جمعه   19-1-90  ( شریعت وطریقت-اوراد-وحدت وهمدلی- خانمها کیفیت  بالاتر

١٩-مجلس صبح پنجشنبه   18-1-90  (  زیانهای  صفت تکبر - آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٨-مجلس صبح چهارشنبه  17-1-90  ( پايبندي به قانون - حفظ روحيه جمعی - روح و جان در حيوان و انسان )    کیفیت  بالاتر

١٧-مجلس صبح یکشنبه   14-1-90  ( مسووليت - ياد گذشتگان  -خانمها ) 

١٦-مجلس صبح  جمعه   12-1-90  ( ابعاد اسلام-وسواس-حکم شرعی - خانمها)  کیفیت  بالاتر

١٥-مجلس صبح پنجشنبه   11-1-90  ( اهمیت تعهدات ایمانی - آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٤-مجلس صبح چهارشنبه   10-1-90  ( سیزده بدر-عشریه - سلوک و جذبه- خانمها )  کیفیت  بالاتر

١٣-مجلس صبح یکشنبه   7-1-90  ( جایگاه درویشی -قاعده لطف- بیعت-عشریه -خانمها )  کیفیت  بالاتر

١٢-مجلس صبح شنبه   6-1-90  ( شفاء -خانمها )  کیفیت  بالاتر

١١-مجلس صبح شنبه   6-1-90  ( اهمیت روابط عمومی -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٠-مجلس صبح جمعه  5-1-90  ( خطبه الاولياء-جمعه-تداوم سلسه فقر - خانمها )  کیفیت  بالاتر

٩-مجلس صبح جمعه  5-1-90  ( تغییر ساعات- آقایان)  کیفیت  بالاتر

٨-مجلس شب جمعه  4-1-90  ( انسان خلیفه الهی - آقایان)  کیفیت  بالاتر

٧-مجلس صبح  پنجشنبه  4-1-90  ( تغییر ساعات  - آقایان)  کیفیت  بالاتر

٦-  به مناسبت  نوروز 1390 سوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر 

٥-  به مناسبت  نوروز 1390 سوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر 

٤-  به مناسبت  نوروز 1390 دوم فروردین  خانمها    کیفیت بالاتر   

٣-  به مناسبت  نوروز 1390 دوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر 

٢-  به مناسبت  نوروز 1390 اول فروردین  خانمها    کیفیت بالاتر   

١-  به مناسبت  نوروز 1390 اول فروردین آقایان    کیفیت بالاتر