فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال  ١٣٨٩

 

 

 

٢٨٣-مجلس صبح شنبه   28-12-89  ( غضب الهی - انجام وظایف فردی و اجتماعی -خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٨٢-مجلس صبح شنبه   28-12-89  ( سرنوشت انسان گناهکار-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٨١-مجلس صبح  جمعه   27-12-89  ( درست خرج کردن سرمایه عمر- خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٨٠-مجلس صبح  پنجشنبه  26-12-89  ( وصیت - آقایان)  کیفیت  بالاتر

٢٧٩-مجلس صبح  چهارشنبه  25-12-89 ( چهارشنبه سوری-نام گذاری سوره های قرآن تاریخ قمری -حفظ ایمان-تعدد زوجات ) کیفیت  بالاتر

٢٧٨-مجلس صبح  دوشنبه  23-12-89 ( مراسم سالگرد رحلت حضرت حاج شيخ محمّد حسن گنابادي صالحعليشاه طاب ثراه-  آقایان)  کیفیت  بالاتر

٢٧٧-مجلس صبح  یکشنبه   22-12-89  ( اهمیت خلوص نیت در انجام عبادات-امر به معروف - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٧٦-مجلس صبح شنبه   21-12-89  ( بدعت -بخشش  - خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٧٥-مجلس صبح شنبه   21-12-89  ( انواع حدیث و اختلاف در فهم آنها -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٧٤-مجلس صبح  جمعه   20-12-89  ( شرح حال عرفا-مرید ومراد- خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٧٣-مجلس صبح  پنجشنبه   19-12-89  ( تفاوت روحیات -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٧٢-مجلس صبح  چهارشنبه   18-12-89  ( رعایت اعتدال در خوش بینی وبدبینی- خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٧١-مجلس صبح  یکشنبه   15-12-89  ( جبر واختیار-موهومات - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٧٠-مجلس صبح  شنبه   14-12-89  ( احکام  ازدواج- مسیر تحول  احکام - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٦٩-مجلس صبح شنبه   14-12-89  ( نیت -احکام قرآنی-سوره های مکی ومدنی-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٦٨ -مجلس صبح  جمعه   13-12-89  ( فکر و ذکر -شعور قلبی و عقلی-خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٦٧-مجلس صبح  پنجشنبه   12-12-89  (مذهب مولوی  -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٦٦-مجلس صبح  یکشنبه   8-12-89  ( آب شور و شيرين هميشه با هم است  - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٦٥-مجلس صبح شنبه   7-12-89  ( ایثار-وظایف اجتماعی-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٦٤-مجلس صبح شنبه   7-12-89  ( اهمیت و فضیلت شکر-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٦٣ -مجلس صبح  جمعه   6-12-89  ( داستان زندگی حضرت یوسف (ع) و نکات اخلاقی وعرفانی آن-خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٦٢-مجلس صبح  پنجشنبه   5-12-89  (موت اختیاری - رهایی ازقفس  تن  -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٦١-مجلس صبح  دوشنبه   2-12-89  ( میلاد حضرت رسول اکرم (ص)  - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٦٠-مجلس صبح  دوشنبه   2-12-89  ( میلاد حضرت رسول اکرم (ص)  - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٥٩-مجلس صبح  یکشنبه   1-12-89  ( دفاع ما از درويشی به صلح و ادب است  - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٥٨-مجلس صبح  جمعه   29-11-89  ( عدم پیش بینی وقوع زلزله-توکل-استخاره-تردید  - خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٥٧-مجلس صبح  جمعه   29-11-89  ( عدم پیش بینی وقوع زلزله-توکل  -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٥٦-مجلس صبح  پنجشنبه   28-11-89  ( اهمیت تربیت فرزندان  -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٥٥-مجلس صبح چهارشنبه   27-11-89  ( تربیت - سنت الهی-توکل-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٤٤-مجلس صبح یکشنبه   24-11-89  ( دل پر از گفتگو و لب خاموش -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٤٣-مجلس صبح شنبه   23-11-89  ( آثار ایمان و تقوی-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٤٢-مجلس صبح شنبه   23-11-89  ( آثار ایمان  و تقوی -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٤١-مجلس صبح جمعه   22-11-89  ( معجزه وثبات قدم انبیاء- تعصب-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٤٠-مجلس صبح چهارشنبه   20-11-89  ( شناخت خدا -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٩-مجلس صبح یکشنبه   17-11-89  ( وسيله به سوی خدا -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٨-مجلس صبح شنبه   16-11-89  ( تولد و وفات حضرت رسول اکرم (ص) -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٧-مجلس صبح شنبه   16-11-89  ( تولد و وفات حضرت رسول اکرم (ص)-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٣٦-مجلس صبح جمعه  15-11-89  ( شهادت امام رضا(ع)-  آقای کاشانی )  کیفیت  بالاتر

٢٣٥-مجلس صبح جمعه  15-11-89  ( تعصب - مأمون عباسی-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٤-مجلس صبح یکشنبه  10-11-89  ( ظهور - حکم به واقع -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٣-مجلس صبح شنبه   9-11-89  ( بی اثر بودن تبلیغات سوء -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٣٢-مجلس صبح شنبه   9-11-89  ( بی اثر بودن تبلیغات سوء-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٣١-مجلس صبح  جمعه   8-11-89  ( شعر غنایی -دیدار معنوی-سئوالات نامربوط -  خانمها)  کیفیت  بالاتر

٢٣٠-مجلس صبح  پنجشنبه   7-11-89  ( توکل-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٢٩-مجلس صبح چهارشنبه   6-11-89  ( بنیان مرصوص-اختلاف زن و شوهر-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢٨-مجلس صبح یکشنبه   3-11-89  ( درویشی طریق صلح است -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢٧-مجلس صبح شنبه   2-11-89  ( کیدهای شیطانی -خودخواهی -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢٦-مجلس صبح شنبه   2-11-89  ( کیدهای شیطانی -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٢٥- مجلس صبح جممعه   1-11-89  (  مالکیت و حقوق اجتماعی-مجالس فقری-  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢٤- مجلس صبح پنجشنبه   30-10-89  (  مالکیت و حقوق اجتماعی-  آقایان  )  کیفیت  بالاتر

٢٢٣- مجلس صبح چهارشنبه   29-10-89  (  درمان كابوس- اعتقاد داشتن - ايمان و عمل - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢٢٢- مجلس صبح یکشنبه   26-10-89  ( عبرت  گرفتن از وقایع تاریخی- خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢٢١-مجلس صبح شنبه   25-10-89  ( مثنوی  مولوی -  خانمها )  کیفیت  بالاتر

٢٢٠- مجلس صبح  جمعه  24-10-89 (  رعایت  سکوت واحترام مجالس فقری - خانمها )   کیفیت  بالاتر

٢١٩- مجلس صبح پنجشنبه   23-10-89  (  دوری از  اسراف و تبذیر-  آقایان  )  کیفیت  بالاتر

 ٢١٨- مجلس صبح چهارشنبه   22-10-89  (  تشيع و درويشی - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢١٧- مجلس صبح یکشنبه   19-10-89  ( تعادل بین  ترس و امید - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢١٦- مجلس صبح شنبه  18-10-89 ( زیانهای دروغ 2- خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢١٥-مجلس صبح شنبه   18-10-89  ( زیانهای دروغ -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢١٤- مجلس صبح  جمعه  17-10-89 ( مرگ ارادی -حركت جوهری-تولد ثانويه - خانمها )   کیفیت  بالاتر

٢١٣- مجلس صبح پنجشنبه   16-10-89  (  تجربه گرفتن از وقایع تاریخی آقایان  )  کیفیت  بالاتر

٢١٢- مجلس صبح چهارشنبه   15-10-89  (  جذبه و سلوک - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢١١- مجلس صبح یکشنبه   12-10-89  (  علم و تولد ثانی- خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢١٠- مجلس صبح شنبه  11-10-89 ( سیر خداشناسی  انسان و تکامل علوم - خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٠٩-مجلس صبح شنبه   11-10-89  ( حالات مختلف فقرا-توجه به علل معنوی-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٠٨- مجلس صبح  جمعه  10-10-89 ( مراحل سلوک-توبه-عفو - خانمها )   کیفیت  بالاتر

٢٠٧- مجلس صبح  پنجشنبه  9-10-89 ( جنبه های مختلف پیامبر اکرم(ص)  - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٠٦- مجلس صبح چهارشنبه   8-10-89  (  اسلام دین جنگ نیست -اطباء معنوی - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢٠٥- مجلس صبح یکشنبه   5-10-89  (  سعادت و شقاوت و بطن ولايت - مراتب تدريجي ايمان- خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٢٠٤- مجلس صبح شنبه  4-10-89 ( مفهوم واقعی تقیه- خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٠٣-مجلس صبح شنبه   4-10-89  ( مفهوم واقعی تظاهر تجاهر و ریا -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٠٢- مجلس صبح  جمعه  3-10-89 ( مصافحه - خانمها )   کیفیت  بالاتر

٢٠١- مجلس صبح  پنجشنبه  2-10-89 ( روح مراسم حج - آقایان )  کیفیت  بالاتر

٢٠٠- مجلس صبح چهارشنبه   1-10-89  (  حفظ تشيع - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٩٩- مجلس صبح یکشنبه   28-9-89  (  مسجد-حسینیه-خانقاه- خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٩٨- مجلس صبح شنبه  27-9-89 ( علت بقای نهضت کربالا 2- خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٩٧-مجلس صبح شنبه   27-9-89  ( علت بقای نهضت کربالا -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٩٦- مجلس صبح  پنجشنبه  25-9-89 ( سحر عاشورا- آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٩٥- مجلس صبح یکشنبه   21-9-89  (  عدل وظلم - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٩٤- مجلس صبح شنبه  20-9-89 (پل صراط- اطاعت از اوامر الهی خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٩٣-مجلس صبح شنبه   20-9-89  ( امتحانات الهی -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٩٢- مجلس صبح  جمعه  19-9-89 ( تقدم معنوی ولایت  بر نبوت - خانمها )   کیفیت  بالاتر

١٩١- مجلس صبح  پنجشنبه  18-9-89 ( اهمیت  عزاداری محرم - آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٩٠- مجلس صبح  چهارشنبه  17-9-89 ( ريتم در سور قرآن - اطاعت از دستورات - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٨٩- مجلس صبح یکشنبه   14-9-89  (  بلایای طبیعی و فساد انسان - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٨٨- مجلس صبح شنبه  13-9-89 (شفاء  -اعتدال و میانه روی-  خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٨٧-مجلس صبح شنبه   13-9-89  ( ریشه اختلاف مسلمانان -  آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٨٦- مجلس صبح  جمعه  12-9-89 ( اعمال حج - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٨٥- مجلس صبح  پنجشنبه  11-9-89 ( عرفان حج - آقایان  )   کیفیت  بالاتر

١٨٤- مجلس صبح  چهارشنبه  10-9-89 ( سنت و تصوف - حب ذات - تلاش درسلوک - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٨٣- مجلس صبح یکشنبه   7-9-89  (  وفای به عهد - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٨٢- مجلس صبح شنبه  6-9-89 (رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور-2خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٨١-مجلس صبح شنبه   6-9-89  ( رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور-  آقایان )  کیفیت  بالاتر

١٨٠- مجلس صبح  جمعه  5-9-89 ( اهمیت 18 ذی الحجه سالروز واقعه غدیر خم - تعصب - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٧٩- مجلس صبح  پنجشنبه  4-9-89 ( عید سعید غدیر خم - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٧٨- مجلس صبح  پنجشنبه  4-9-89 ( عید سعید غدیر خم - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٧٧- مجلس صبح  چهارشنبه  3-9-89 ( ذکر دوام وفکر مدام-صورت فکریه-صفات خداوند - آقایان  ) 

١٧٦- مجلس صبح یکشنبه   30-8-89  (  دوری از تعصب - توبه و عمل صالح  - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٧٥- مجلس صبح شنبه   29-8-89  (تیرگی دل، گناهان جمعی و بلایای طبیعی  -2- خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٧٤-مجلس صبح شنبه   29-8-89  (  تیرگی دل  ،گناهان  جمعی و بلایای طبیعی  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

۱۷۳- مجلس صبح  جمعه  28-8-89 (  کسب حلال وحرام - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٧٢- مجلس صبح  پنجشنبه  27-8-89 (  حج- مناسک حج- آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٧١- مجلس صبح  چهارشنبه  26-8-89 ( عید سعید قربان - خانمها  )  کیفیت  بالاتر

١٧٠- مجلس صبح  چهارشنبه  26-8-89 ( عید سعید قربان - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٦٩- مجلس صبح یکشنبه   23-8-89  (  تحقق اراده الهی از طریق انسان کامل- خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٦٨- مجلس صبح شنبه   22-8-89  (  َلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - توجه به قوانین الهی -2- خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٦٧-مجلس صبح شنبه   22-8-89  ( أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -  توجه به قوانین الهی - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٦٦- مجلس صبح جمعه   21-8-89 (اهمیت وآداب زیارت  -خانمها )   کیفیت  بالاتر

١٦٥- مجلس صبح  پنجشنبه  20-8-89 (علو طبع - از ماست كه بر ماست- آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٦٤- مجلس صبح  چهارشنبه  19-8-89 ( اصول دين و عدل - تكرار در دستورات عبادی-خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٦٣- مجلس صبح یکشنبه   16-8-89  (  تمرکز قوای فکری- مدیتیشن - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٦٢- مجلس صبح شنبه   15-8-89  (  شعرا در اسلام و قرآن - اشتغال به شاعری - خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٦١-مجلس صبح شنبه   15-8-89  ( اشعار عرفا و منتخبات آنها -تفاوت شاعران عارف با عارفان شاعر - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٦٠- مجلس صبح جمعه   14-8-89 (صحت رويا و جنبه معنوی فرد - ايمان و عمل صالح -رويا دريچه غيب فرد   )   کیفیت  بالاتر

 ١٥٩- مجلس صبح  پنجشنبه  13-8-89 (ادعیه روزانه - دعای روز یکشنبه- رهایی از ترس و اميد به كرم او- آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٥٨- مجلس صبح  چهارشنبه  12-8-89 ( نیاز-خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٥٧- مجلس صبح یکشنبه   9-8-89  (  عدم درک احوال اهل طریقت برای اهل شریعت - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٥٦- مجلس صبح شنبه   8-8-89  (   شروع تربيت كودك از دوران حمل- ماندنی بودن اثر رفتار - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٥٥-مجلس صبح شنبه   8-8-89  (   کیست مولا ؟ آنکه آزادت کند بند رقیت ز پایت وا کند- آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٥٤- مجلس صبح جمعه   7-8-89 (مقید نبودن درویشی به لباس خاص- شک و تردید- خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٥٣- مجلس صبح  پنجشنبه  6-8-89 (  عبادت و عبودیت  - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٥٢- مجلس صبح  چهارشنبه  5-8-89 ( علت ورود به درويشی - صبر در سلوك و تداوم پيمودن راه -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٥١- مجلس صبح یکشنبه   2-8-89  (   توبه - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٥٠- مجلس صبح شنبه   1-8-89  (   تفسير قرآن و مقتضای كلی بشر در طول زمان- خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٤٩-مجلس صبح شنبه   1-8-89  (   کسی که برای خدا باشد خدا برای اوست-خلوص نیت  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٤٧- مجلس صبح جمعه   30-7-89 (رعایت اعتدال - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٤٦- مجلس صبح  پنجشنبه  29-7-89 (  میلاد امام زمان (ع)-  لشکریان غیبی الهی - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٤٥- مجلس صبح  چهارشنبه  28-7-89 (   دعا- حضور خانمها در مجالس  -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٤٤- مجلس  عصر سه شنبه   27-7-89  (   جشن مددکاری رضا  )  کیفیت  بالاتر  

١٤٣- مجلس صبح سه شنبه   27-7-89  (   میلاد امام رضا (ع)   )  کیفیت  بالاتر  

١٤٢- مجلس صبح یکشنبه   25-7-89  (   وجوب رعایت حق الناس- خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٤١- مجلس صبح شنبه   24-7-89  (   اهمیت حج 2 - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٤٠-مجلس صبح شنبه   24-7-89  (   اهمیت حج  1 - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

۱۳۹- مجلس صبح جمعه   23-7-89 ( حضرت حاج ملا سلطانمحمد سلطانعليشاه گنابادی- خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٣٨- مجلس صبح  پنجشنبه  22-7-89 (  اهمیت وجوهات الهی - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٣٧- مجلس صبح  چهارشنبه  21-7-89 (   سالروز تولد-طول و محتوی عمر -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٣٦- مجلس صبح  یکشنبه  18-7-89 ( انجام وظيفه - به ديگران به چشم حقارت ننگريد -خانمها )  کیفیت  بالاتر  

١٣٥- مجلس صبح شنبه   17-7-89  (   قبول زحمت براي فهميدن - پيدا كردن راه حقيقت  - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٣٤- مجلس صبح شنبه   17-7-89  (   توهم دشمنی - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٣٣- مجلس صبح  پنجشنبه  15-7-89 (  حج- مراحل زندگی ناصر خسرو-تهمت  جاهلانه زدن - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٣٢- مجلس صبح  چهارشنبه  14-7-89 (   بجا سخن گفتن -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٣١- مجلس صبح  یکشنبه  11-7-89 ( نقش نیت در انجام احکام شرعی - قبولی توبه -خانمها )  کیفیت  بالاتر  

١٣٠- مجلس صبح شنبه   10-7-89  (   مبالغه - اعتدال - اصلاح خود  - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٢٩- مجلس صبح شنبه   10-7-89  (   امتیاز با تقواست  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

۱۲۸- مجلس صبح جمعه   9-7-89 ( صرفه جویی و ریاضت  - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١٢٧- مجلس صبح  پنجشنبه  8-7-89 (  رعایت  حدود اجازه  - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٢٦- مجلس صبح  چهارشنبه  7-7-89 (  هدف از خلقت-مکارم اخلاق-انسانیت  -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٢٥- مجلس صبح  یکشنبه  4-7-89 ( لزوم توجه به گوینده و خود کلام در دنیای امروز-غلبه بر سحر وجادو-خانمها )  کیفیت  بالاتر  

١٢٤- مجلس صبح شنبه   3-7-89  (   ساعات ملاقات- عادت و عبادت -وظایف زن و شوهر- خانمها  )  کftیفیت  بالاتر    

١٢٣- مجلس صبح  پنجشنبه  1-7-89 (  عالم بزرگ در تو نهفته است - استجابت دعا در بيخودی - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٢٢- مجلس صبح  چهارشنبه  31-6-89 (  عوالم كبير و صغير- قواي پنهان درون-حال دعا و استجابت  -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٢١- مجلس صبح یکشنبه   28-6-89  (  احترام به كتب آسماني - صورت فكريه -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٢٠- مجلس صبح شنبه   27-6-89  (   احکام -اخلاقیات -عبادت و ولایت - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١١٩- مجلس صبح شنبه   27-6-89  (   جامعیت اسلام   - آقایان  )  کیفیت  بالاتر    

١١٨- مجلس صبح جمعه   26-6-89 ( انفاق در نهان - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

١١٧- مجلس صبح  پنجشنبه  25-6-89 (  حکومت عادلانه حضرت علی (ع) - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١١٦- مجلس صبح  چهارشنبه  24-6-89 (  وظیفه انسان و حکومتهای اسلامی  -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١١٥- مجلس صبح یکشنبه   21-6-89  (  علائم  برزخ و انتظار رحمت الهی -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١١٤- مجلس صبح شنبه   20-6-89  (   ایثار - اتحاد و هماهنگی- خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

۱۱۳- مجلس صبح شنبه   20-6-89  (   حقیقت هو 121  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر    

۱۱۲-صبح جمعه   19-6-88   ( عید سعیدفطر  سال  1431 -آقایان)       کیفیت بالاتر

۱۱۱- مجلس عصر  پنجشنبه  18-6-89 (  جلسه قرآت جزء سی قرآن   - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١١٠- مجلس صبح  پنجشنبه  18-6-89 (  اهمیت  حفظ وحدت در پرداخت فطریه - آقایان  )    کیفیت  بالاتر

١٠٩- مجلس صبح  چهارشنبه  17-6-89 (  رعايت شريعت بدون قشری گری -خانمها )  کیفیت  بالاتر   

١٠٨- مجلس صبح یکشنبه   14-6-89  (  صلح و  جنگ وموارد تشخیص آن  -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٠٧- مجلس صبح شنبه   13-6-89  (   مقام علویت - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٠٦- مجلس صبح  شنبه  13-6-89 (  اعیاد مذهبی و  حفظ وحدت  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٠٥- مجلس صبح  پنجشنبه  11-6-89 (  اعیاد مذهبی و  حفظ وحدت  - آقایان  )  کیفیت  بالاتر

١٠٤- مجلس صبح یکشنبه   7-6-89  (  اجر عمل در كسب رضايت خداست -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

١٠٣- مجلس صبح شنبه   6-6-89  (   عدالت - تردید  - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

١٠٢- مجلس صبح شنبه   6-6-89   (  حفظ وحدت  و هماهنگی  -آقایان )      کیفیت  بالاتر

١٠١- مجلس عصر پنجشنبه  5-6-89 ( شرح سوره های  بنی  اسرائیل کهف  )   کیفیت  بالاتر

١٠٠- مجلس صبح  پنجشنبه  4-6-89 (  اهمیت وحکمت ذکر ومصافحه- آقایان  )  کیفیت  بالاتر    

٩٩- مجلس صبح  چهارشنبه  3-6-89 (  تفسیر ما فات مضي و ما سياتيک فأين قم فاغتنم الفرصة بين العدمين)  کیفیت  بالاتر    

٩٨- مجلس صبح یکشنبه   31-5-89  (  سليقه در سلوك - سیر آفاق و انفس - ادب -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٩٧- مجلس صبح شنبه   30-5-89  (  سنت  -عادت - تفکر  - خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

٩٦- مجلس صبح شنبه   30-5-89   (  پیروی از سنت  -آقایان )      کیفیت  بالاتر

٩٥- مجلس صبح پنجشنبه   28-5-89 ( ایمان ومراقبت آن -آقایان  )   کیفیت  بالاتر

٩٤- مجلس صبح  چهارشنبه  27-5-89 ( تفاوت عارف و فقیه - خانمها  )   کیفیت  بالاتر

٩٣- مجلس صبح یکشنبه   24-5-89  (  مزار سلطانی بیدخت-بازگو نمودن حرف حق- خانمها  )  کیفیت  بالاتر

٩٢- مجلس صبح شنبه   23-5-89  (  ضرورت وجود راهمنا در سلوک- ما سمیعیم و بصیریم و هشیم...- خانمها  )  کیفیت  بالاتر    

٩١- مجلس صبح شنبه   23-5-89   (  اهمیت ذکر و کتمان سر -آقایان )      کیفیت  بالاتر   

٩٠- مجلس صبح پنجشنبه   21-5-89 ( قانون عمل و عکس العمل )   کیفیت  بالاتر

٨٩- مجلس صبح  چهارشنبه   20-5-89 ( ضرورت تفاوت حالات رسولان بحسب زمان و مكان )   کیفیت  بالاتر

٨٨- مجلس صبح شنبه    16-5-89 ( قدر دانستن نعم الهی - انتساب خطای افراد به درویشی)   کیفیت  بالاتر

٨٧- مجلس صبح پنجشنبه 14-5-89 ( علت طولانی شدن سفر )   کیفیت  بالاتر

٨٦- مجلس صبح چهارشنبه 13-5-89 ( علت طولانی شدن سفر )   کیفیت  بالاتر

٨٥- مجلس صبح جمعه   8-5-89 ( عدم تبعیض میان مشایخ-ایجاد تفرقه میان موٍمنان )   کیفیت  بالاتر

٨٤-  صبح  سه شنبه  5-5-89 ( ولادت امام زمان  (عج)-نیمه شعبان 1431 -2)   کیفیت  بالاتر

٨٣-  صبح  سه شنبه  5-5-89 ( ولادت امام زمان  (عج)-نیمه شعبان 1431 )   کیفیت  بالاتر

٨٢- مجلس صبح جمعه   1-5-89 ( تاکید بر حضور در مجالس فقری )   کیفیت  بالاتر

٨١- مجلس صبح جمعه  25-4-89 ( توجه عرفان به تمام شئون زندگی در دنیا وآخرت )   کیفیت  بالاتر

٨٠- مجلس عصر پنج شنبه   24-4-89  ( ولادت امام  حسین (ع)  سوم شعبان 1431  -2 )   کیفیت بالاتر

٧٩- مجلس صبح پنج شنبه   24-4-89  ( ولادت امام  حسین (ع)  سوم شعبان 1431  -1 )   کیفیت بالاتر

٧٨-صبح شنبه  19-4-89  ( 27 رجب 1431 -مبعث حضرت رسول (ص) -2)  کیفیت بالاتر  

٧٧-صبح شنبه  19-4-89  ( 27 رجب 1431 -مبعث حضرت رسول (ص)-1 )  کیفیت بالاتر  

٧٦-قرآئت بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه به مناسبت مجلس بزرگداشت حضرت شاه نعمت الله ولی  5-4-89     کیفیت  بالاتر     متن

٧٥- مجلس صبح جمعه   11-4-89 ( شفای قرآنی )   کیفیت  بالاتر

۷۴-صبح شنبه  5-4-89  ( 13 رجب 1431 -ولادت حضرت علی (ع)-2  )  کیفیت بالاتر  

۷۳-صبح شنبه  5-4-89  ( 13 رجب 1431 -ولادت حضرت علی (ع)-1  )  کیفیت بالاتر  

۷۲- مجلس صبح جمعه   28-3-89 ( عیادت - شکرگزاری -خانمها)   کیفیت  بالاتر

۷۱- مجلس صبح جمعه   28-3-89 ( عیادت  -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٧٠- مجلس صبح جمعه   21-3-89 ( ای نام تو بهترین سر آغاز- اجتماع روز جمعه -آقایان )   کیفیت  بالاتر

٦٩-  قرآئت بیانیه بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  8-3-89     کیفیت  بالاتر     متن

٦٨- مجلس صبح یکشنبه  16-3-89  ( خلقت انسان -حقوق بشر -خانمها )     کیفیت  بالاتر  

٦٧- مجلس صبح شنبه   15-3-89     ( پناه بردن به خدا از خطر اوهام وپندارها -آقایان )      کیفیت  بالاتر

٦٦- مجلس صبح شنبه   15-3-89     ( بلوغ- ملاقات شيخ ابوسعيد و بوعلي سينا - خانمها  )      کیفیت  بالاتر

٦٥- مجلس صبح جمعه    14-3-89 ( طفل می گرید ز نیش احتجام    مادر مشفق در این غم شادکام   -خانمها)   کیفیت  بالاتر

٦٤- مجلس صبح پنج شنبه   13-3-89  ( میلاد حضرت فاطمه زهرا  (س)  -آقایان )   کیفیت بالاتر

٦٣- صبح چهارشنبه  12-3-89 ( وحدت وجود - اراده و انشاء خداوند - زنان عارفه - جبر و اختيار- زيارت -خانمها)   کیفیت بالاتر 

٦٢- مجلس صبح یکشنبه  9-3-89  ( کمک به امر ازدواج- خط سوم شمس تبریزی -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٦١- مجلس صبح شنبه   8-3-89     ( تقیه و نیت - خانمها  )      کیفیت  بالاتر   

٦٠- مجلس صبح شنبه   8-3-89     ( لهو و لعب دنيا - تقليد در اعتقادات -آقایان )      کیفیت  بالاتر   

٥٩- مجلس صبح جمعه 7-3-89 ( بیعت - وکالت -خانمها)   کیفیت  بالاتر    

٥٨- مجلس صبح پنج شنبه   6-3-89  ( توجه به وظایف  -آقایان )   کیفیت بالاتر

٥٧- صبح چهارشنبه 5-3-89 ( قناعت- تعز من تشا و تذل من تشا -وظایف زن و مرد -خانمها)   کیفیت بالاتر 

٥٦- مجلس صبح یکشنبه  2-3-89  ( صله رحم   -خانمها )    ییطس    

٥٥- مجلس صبح شنبه   1-3-89     ( وفات خانم سلطانپور - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٥٤- مجلس صبح شنبه   1-3-89     (  وفات خانم سلطانپور -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٥٣- مجلس صبح جمعه   31-2-89     کیفیت  بالاتر    

٥٢- صبح چهارشنبه   29-2-89 (بهداشت جسمی و روانی در تربيت فرزند-تعداد فرزندان -خانمها)   کیفیت بالاتر 

٥١- مجلس صبح یکشنبه  26-2-89  ( ألا أن اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون   -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٥٠- مجلس صبح شنبه   25-2-89     ( تربيت فرزندان منطبق با جامعه  - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٤٩- مجلس صبح شنبه   25-2-89     (  اهمیت شکر گزاری -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٤٨- مجلس صبح جمعه   24-2-89 ( تمرین سکوت-خلقت انسان  -خانمها)    کیفیت  بالاتر    

٤٧- مجلس صبح پنج شنبه   23-2-89  (  وسوسه های شیطانی  -آقایان )   کیفیت بالاتر        

٤٦- صبح چهارشنبه   22-2-89 ( حافظه و حفظ قرآن - اسلام -خانمها)   کیفیت بالاتر 

٤٥- مجلس صبح یکشنبه  19-2-89  ( تعداد فرزندان   -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٤٤- مجلس صبح شنبه   18-2-89     ( دعا - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٤٣- مجلس صبح شنبه   18-2-89     (  قلم و کتاب -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٤٢- مجلس صبح جمعه   17-2-89 ( ضعف و عظمت انسان -عزت الهی  -خانمها)    کیفیت  بالاتر    

٤١- مجلس صبح پنج شنبه   16-2-89  (  حقیقت اسلام  -آقایان )   کیفیت بالاتر        

٤٠- صبح چهارشنبه 15-2-89 ( رجعت - نور واحد اولياء الهی- همياری - توكل-خانمها)   کیفیت بالاتر 

٣٩- مجلس صبح پنج شنبه   9-2-89     (  قرآن ، انبیاء ونماز -زبان عربی -آقایان )   کیفیت بالاتر        

٣٨- صبح چهارشنبه 8-2-89 ( عدل الهی -سهل گرفتن شروط ازدواج-خانمها)   کیفیت بالاتر 

٣٧- مجلس صبح یکشنبه  5-2-89  ( شارب - حجاب  -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٣٦- مجلس صبح شنبه   4-2-89     ( شرح آيه دنی فتدلی فكان قاب قوسين او ادنی - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٣٥- مجلس صبح شنبه   4-2-89     (  آنچه خدا آفریده است نیک است -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٣٤- مجلس صبح جمعه   3-2-89 ( مشکلات اقتصادی - توکل  -خانمها)    کیفیت  بالاتر    

٣٣-  فرامین بندگان حضرت آقای مجذوب علیشاه  2-2-89     کیفیت  بالاتر     متن

٣٢- مجلس صبح پنج شنبه   2-2-89     (  لزوم صلاحیت در هر کار  -آقایان )     کیفیت  بالاتر     

٣١- صبح چهارشنبه 1-2-89 (  جمع بین جذبه وسلوک- نعمت- فکر وذکر -خانمها  )  کیفیت بالاتر 

٣٠- مجلس صبح یکشنبه  29-1-89  ( تعیین جانشین راهنمای الهی  -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٢٩- مجلس صبح شنبه   28-1-89     ( گریه وزاری به درگاه خداوند  - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٢٨- مجلس صبح شنبه   28-1-89     ( حکمت اختلاف روش بزرگان و وظیفه فقرا -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

27- مجلس صبح جمعه   27-1-89 ( شرح حال حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع)  -خانمها)    کیفیت  بالاتر    

٢٦-عصر چهارشنبه 25-1-89 ( جمع کارکنان مدد کاری  -خانمها  )  کیفیت بالاتر 

٢٥-عصر چهارشنبه 25-1-89 ( جمع کارکنان مدد کاری  -آقایان )  کیفیت بالاتر 

٢٤- مجلس صبح چهارشنبه 25-1-89 ( رعایت ظاهر شرع  - خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٢٣- مجلس صبح یکشنبه   22-1-89  ( فراموشی ویاد آوری- رفع کدورت  -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٢٢- مجلس صبح شنبه   21-1-89     ( اهمیت خلوص نیت - قرائت در نماز-بدعت  - خانمها  )      کیفیت  بالاتر     

٢١- مجلس صبح شنبه   21-1-89     ( اهمیت خلوص نیت - قرائت در نماز-بدعت  -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٢٠- مجلس صبح جمعه   20-1-89     ( ازدواج - شیعه و سنی- سقط جنین  -خانمها)       کیفیت  بالاتر    

١٩- مجلس صبح پنج شنبه   19-1-89     (  توجه به مفاهیم ادعیه -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

١٨- مجلس صبح چهارشنبه 18-1-89 ( بسیج -تناسخ  - خانمها )     کیفیت  بالاتر    

١٧- مجلس صبح یکشنبه   15-1-89     ( اختلاف حالات سالکین وتفاوت روشهای سلوک  -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

١٦- مجلس صبح شنبه   14-1-89     ( نقش عرفان در جامعه شناسی و علوم مختلف انسانی -خانمها )   کیفیت  بالاتر     

١٥- مجلس صبح شنبه   14-1-89     ( چهاردهم فروردین شروع فعالیت  -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

١٤- مجلس صبح جمعه   13-1-89     ( لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون -خانمها)       کیفیت  بالاتر    

١٣- مجلس صبح پنج شنبه   12-1-89     (  بنیانٌ مرصوص -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

١٢-صبح چهارشنبه 11-1-89 ( رباء - آیین بودا - سر چشمه رفتار انسانی - خانمها )     کیفیت  بالاتر    

١١- مجلس صبح یکشنبه   8-1-89     ( علم وعرفان  -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

١٠- مجلس صبح شنبه   7-1-89     ( جدايي ناپذيری اعتقادات ملی و مذهبی -خانمها )      کیفیت  بالاتر     

٩- مجلس صبح شنبه   7-1-89     ( شرح  تذكرة الاولياء -  جدايی ناپذيری اعتقادات ملی و مذهبی -آقایان )      کیفیت  بالاتر     

٨- مجلس صبح جمعه   6-1-89     ( شأن نزول آیات قرآن-خانمها)       کیفیت  بالاتر    

٧-صبح چهارشنبه 4-1-89 ( حضرت ایوب (ع)- صبر -عصبانیت  -مختصر نوشتن نامه -خانمها )     کیفیت  بالاتر    

٦-  به مناسبت  نوروز 1389 سوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   

٥-  به مناسبت  نوروز 1389 سوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر   

٤-  به مناسبت  نوروز 1389 دوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   

٣-  به مناسبت  نوروز 1389 دوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر   

٢-  به مناسبت  نوروز 1389 اول فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   

١-  به مناسبت  نوروز 1389 اول فروردین آقایان    کیفیت بالاتر