فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه سال 1388

 

٢٩١-صبح شنبه 29-12-88 ( سبقت رحمت خداوند بر غضب او - نیت  -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٩٠-صبح شنبه 29-12-88 ( ایام الله چیست ؟  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٨٩-  صبح جمعه  28-12-88  (  توکل  -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٨٨-  صبح جمعه  28-12-88 ( اتحاد   -آقایان)  کیفیت بالاتر

٢٨٧ -صبح پنج شنبه  27-12-88 ( لزوم حفظ آداب و رسوم ملی   - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٨٦-صبح چهارشنبه 26-12-88 ( چهارشنبه سوری- فتوی - مهریه  -خانمها)  کیفیت بالاتر    

٢٨٥-صبح یکشنبه 23-12-88 ( بزرگداشت نوروز وآداب مربوط به آن  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٨٤-صبح شنبه 22-12-88 ( اياک نعبد و اياک نستعين -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٨٣-صبح شنبه 22-12-88 ( سبقت رحمت خداوند بر غضب او   -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٨٢-  صبح جمعه  21-12-88  (  سالگرد شهادت حضرت آقای سلطان علیشاه   )   کیفیت بالاتر

۲۸۱ -صبح پنج شنبه  20-12-88 ( ایام الله حقیقی چیست ؟   - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٨٠-صبح چهارشنبه 19-12-88 ( توبه - نیت خالص  و قلب سلیم  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٧٩-صبح یکشنبه 16-12-88 ( ظلم به نفس- کنترل عصبانیت   -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٧٨-صبح شنبه  15-12-88 ( شک وتردید -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٧٧-صبح شنبه 15-12-88 ( خصوصیات ذهن انسان -  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٧٦-  صبح جمعه  14-12-88  (  مصافحه-کینه  -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٧٥ -صبح پنج شنبه  13-12-88 ( میلاد حضرت رسول اکرم (ص)   - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٧٤-صبح چهارشنبه 12-12-88 ( اسلام و مسلم - ستر عيوب -مسامحه - طهارت اهل كتاب  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٧٣-صبح یکشنبه 9-12-88 ( ذکر وفکر و انواع آن  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٧٢-صبح شنبه  8-12-88 ( ان الحياة عقيده و الجهاد  -تقیه -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٧١-صبح شنبه 8-12-88 ( جهاد در راه عقیده -  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٧٠-  صبح جمعه  7-12-88  (  جذب وسلوک  -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٦٩ -صبح پنج شنبه  6-12-88 ( حفاظت الهی قرآن   - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٦٨-صبح چهارشنبه 5-12-88 ( حسد و کبر  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٦٧-صبح یکشنبه 2-12-88 ( به یاد روز درویش ودفاع صلح طلبانه از عقیده  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٦٦-صبح شنبه  1-12-88 ( اسم واسم گذاری -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٦٥-صبح شنبه 1-12-88 ( سوم اسفند روز درویش   -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٦٤-  صبح جمعه  30-11-88  (  سقط جنین - مرجع تقلید -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٦٣ -صبح پنج شنبه 29-11-88 ( جایگاه زن در خلقت و تاریخ  - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٦٢-صبح چهارشنبه 28-11-88 (رسوم عرفی ملت ها-حلقه بندگی  -خانمها)  کیفیت بالاتر  zip

٢٦٤-  صبح جمعه  23-11-88  (  غرور و فساد قدرت   -خانمها )   کیفیت بالاتر zip

٢٦٣-صبح پنج شنبه 22-11-88 ( عدل و گردش روزگار  - آقایان)   کیفیت بالاتر  zip

٢٦٢-صبح چهارشنبه 21-11-88 ( شق القمر -درویش و سیاست   -خانمها)  کیفیت بالاتر  zip

٢٦١-صبح یکشنبه 18-11-88 ( سود و زیان تخصصی شدن علوم  -خانمها)  کیفیت بالاتر  zip

٢٦٠-صبح شنبه  17-11-88 ( بروز حالات -جذب و سلوک -خانمها)   کیفیت بالاتر zip   

٢٥٩-صبح شنبه 17-11-88 ( همراهی جذب وسلوک برای سالک  -آقایان)   کیفیت بالاتر zip

٢٥٤-  صبح جمعه  16-11-88  (  اربعین   -خانمها )   کیفیت بالاتر zip

٢٥٨-صبح چهارشنبه 14-11-88 (  مومن آینیه مومن است -ازدواج - خانمها )  کیفیت بالاتر  zip

٢٥٧-صبح یکشنبه 11-11-88 ( سرنوشت روح بعد از جداشدن از بدن-اذان و اقامه  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٥٦-صبح شنبه  10-11-88 ( ازدواج و خواستگاری-خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٥٥-صبح شنبه 10-11-88 ( استعانت از صبر و  صلوة   -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٥٤-  صبح جمعه 9-11-88  (  حضرت نوح (ع) -رعایت سکوت در مجالس فقری-غنیمت شمردن فرصت  -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٥٣ -صبح پنج شنبه 8-11-88 ( بی اعتباری دنیا  - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٥٢-صبح چهارشنبه 7-11-88 (  علت دروغگویی بچه‌ها-كابوس- خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٥١-صبح یکشنبه 4-11-88 ( تعبیر خواب -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٥٠-صبح شنبه  3-11-88 ( زمان و كار-زكات-هنر -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٤٩-صبح شنبه 3-11-88 ( آثار زندگی ماشینی -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٤٨-  صبح جمعه 2-11-88  (  علم  و دانش -شک وتردید -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٤٧ -صبح پنج شنبه 1-11-88 ( تشّبه به حضرت رسول (ص)  - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٤٦-صبح چهارشنبه 30-10-88 (  تشخیص بین توکل وتنبلی-انتظار ظهور حضرت قائم -خواب- خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٤٥-صبح یکشنبه 27-10-88 ( سا لگرد رحلت حضرت آقای محبوب علیشاه -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٤٤-صبح شنبه  26-10-88 ( افسردگی -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٤٣-صبح شنبه 26-10-88 ( تلاش در فهم قرآن -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٤٢-  صبح جمعه 25-10-88  ( نماز آیات-حسن ظن -خانمها )   کیفیت بالاتر

٢٤١-  صبح جمعه 25-10-88  (  نماز آیات -آقایان  )   کیفیت بالاتر

٢٤٠ صبح پنج شنبه 24-10-88 ( حروف مقطعه قرآن  - آقایان)   کیفیت بالاتر

۲۳۹-صبح چهارشنبه 23-10-88 (  انتخاب و تحصیل -فرزند صالح ، باقیات و صالحات- خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٣٨-صبح یکشنبه 20-10-88 ( عزاداری  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٣٧-صبح شنبه  19-10-88 (حسادت   -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٣٦-صبح شنبه  19-10-88 ( حسادت  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٣٥-  صبح جمعه 18-10-88  ( تقويم و تغيير آن در طول تاريخ -خانمها )   کیفیت بالاتر

۲۳۴- صبح پنج شنبه 17-10-88 ( تجلی خداوند در حیات - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٣٣-صبح چهارشنبه 16-10-88 (  ذكر و نماز - مطالبه براساس رؤيا - بازار اسلامی- سلوك - خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٣٢-صبح یکشنبه 13-10-88 ( شیطان و حبّ جاه  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٣١-صبح شنبه  12-10-88 ( ثواب-انتظار -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٣٠-صبح شنبه  12-10-88 ( عقل و انتظار -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٢٩-  صبح جمعه 11-10-88  ( منافق -انسان جائز الخطاست- حسادت -خانمها )   کیفیت بالاتر

۲۲۸- صبح پنج شنبه 10-10-88 ( اهمیت اعمال فقرا - آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٢٧-صبح چهارشنبه 9-10-88 ( درس گرفتن از عزاداری-شک و تردید - خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٢٦-سحر یکشنبه 6-10-88 ( عاشورا 1431  -آقایان )  کیفیت بالاتر  -  zip

٢٢٥-صبح شنبه  5-10-88 ( گردوشماری انسان -آقایان )   کیفیت بالاتر -  zip   

۲۲۴- صبح  جمعه 4-10-88  ( تعصب در تفاوت شيعه و سني-خانمها )   کیفیت بالاتر - zip

۲۲۳- صبح پنج شنبه 3-10-88 (اتحاد و همبستگی - آقایان)   کیفیت بالاتر zip

٢٢٢-صبح چهارشنبه 2-10-88 ( میلاد حضرت عیسی (ع)- تولد و مرگ-دین وسیاست - خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢٢١-صبح یکشنبه 29-9-88 ( قیام حسینی  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٢٠-صبح شنبه  28-9-88 ( نعم الهی- شكرگزاری -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢١٩-صبح شنبه  28-9-88 ( مشورت در اسلام  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢١٨-صبح جمعه 27-9-88 ( زکات-مهریه-سن بلوغ -خانمها )   کیفیت بالاتر 

٢١٧-صبح چهارشنبه 25-9-88 ( سیاست- معنی لغات اسلام  و جمعه   - خانمها )  کیفیت بالاتر 

٢١٦-صبح یکشنبه 22-9-88 ( وکالت الهی  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢١٥-صبح شنبه  21-9-88 ( ابراز تاسف و همدردي در توطئه حمله به خانقاه مونسعليشاهي-خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢١٤-صبح شنبه  21-9-88 ( اتحاد مسلمین  -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢١٣-صبح جمعه 20-9-88 ( نعمت حافظه وفراموشی -خانمها )   کیفیت بالاتر 

٢١٢-صبح پنجشنبه 19-9-88 ( اهمیت کتاب و  کتابخانه در اسلام   - آقایان )  کیفیت بالاتر 

٢١١-صبح چهارشنبه 18-9-88 ( شفاء-نعمت فراموشی-اذان واقامه-خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢١٠-صبح یکشنبه 15-9-88 ( عید سعید غدیر 1430  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٠٩-صبح یکشنبه 15-9-88 ( عید سعید غدیر 1430  -آقایان )  کیفیت بالاتر  

٢٠٨-صبح شنبه  14-9-88 ( ایثار -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٠٧-صبح شنبه  14-9-88 ( هنر -سماع -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٠٦-صبح جمعه 13-9-88 (   اسم  -خانمها  )   کیفیت بالاتر 

٢٠٥-صبح پنجشنبه 12-9-88 (  اجتهاد وتقلید  - آقایان )  کیفیت بالاتر 

٢٠٤-صبح چهارشنبه 11-9-88 ( مقاليد و مفاتيح-انتقال علم -الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم-خانمها )  کیفیت بالاتر  

٢٠٣-صبح یکشنبه 8-9-88 ( قربانی کردن حیوانات-فتبارك الله أحسن الخالقين  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

٢٠٢-صبح شنبه  7-9-88 ( عید قربان 1430 -خانمها)   کیفیت بالاتر   

٢٠١-صبح شنبه  7-9-88 ( عید قربان 1430 -آقایان)   کیفیت بالاتر

٢٠٠-صبح جمعه 6-9-88 ( تاریخچه نزول اخلاقیات-احترام جامعه به خانواده -آقایان )   کیفیت بالاتر 

١٩٩-صبح پنجشنبه 5-9-88 (  یاد خدا  - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٩٨-صبح چهارشنبه 4-9-88 ( خلیفه الله -نص و اثر-توکل -خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٩٧-صبح یکشنبه 1-9-88 ( تعلقات مادی انسان واحساس همدردی با دیگران  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٩٦-صبح شنبه  30-8-88 ( نیت -خانمها)   کیفیت بالاتر   

١٩٥-صبح شنبه  30-8-88 (مناسبتهای ماه ذی الحجه -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٩٤-صبح جمعه 29-8-88 ( شأن نزول آیات و احادیث-ریا وتظاهر -آقایان )   کیفیت بالاتر 

١٩٣-صبح پنجشنبه 28-8-88 (  وظایف و روابط اجتماعی و عاطفی - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٩٢-صبح چهارشنبه 27-8-88 ( ملاحظات نوشتن نامه -وظایف والدین نسبت به فرزند -خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٩١-صبح یکشنبه 24-8-88 ( تصوف علمی و تصوف عملی -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٩٠-صبح شنبه  23-8-88 ( درویشی  -خانمها)   کیفیت بالاتر   

١٨٩-صبح شنبه  23-8-88 (تورات-انبياء سلف- زبان -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٨٨-صبح جمعه 22-8-88 ( ازدواج-وظایف زن و مرد در زندگی -آقایان )   کیفیت بالاتر 

١٨٧-صبح پنجشنبه 21-8-88 ( آگاهی از غیب - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٨٦-صبح چهارشنبه 20-8-88 ( حقوق خانواده و مذهبی-طلا ق-خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٨٥-صبح یکشنبه 17-8-88 ( مانترا-ذکر-تهمت و افترا-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٨٤-صبح شنبه  16-8-88 ( احترام محترمین  -خانمها)   کیفیت بالاتر   

١٨٣-صبح شنبه  16-8-88 (بقاء ودوام حق   -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٨٢-صبح جمعه 15-8-88 (  ایثار ، فداکاری و جهاد  -آقایان )   کیفیت بالاتر 

١٨١-صبح پنجشنبه 14-8-88 (خطبه اعیاد -تقیه  - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٨٠-صبح چهارشنبه 13-8-88 ( سوال تکراری-یاد خدا -شرک-قطره دریاست اگر با دریاست ...- -خانمها )  کیفیت بالاتر  

١٧٩-صبح یکشنبه 10-8-88 ( ملاک حلال و حرام و نجس و پاک بودن-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٧٨-صبح شنبه  9-8-88 ( بهشت و جهنم-ایثار -شاد کردن دل مومن -خانمها)   کیفیت بالاتر  

١٧٧-صبح شنبه  9-8-88 (رسیدگی ورعایت حال دیگران   -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٧٦-عصر جمعه 8-8-88 (  میلاد امام رضا (ع)-جشن مدد کاری رضا )   کیفیت بالاتر 

١٧٥-صبح جمعه 8-8-88 (  میلاد امام رضا (ع) -آقایان )   کیفیت بالاتر 

١٧٤-صبح پنجشنبه 7-8-88 (لزوم توجه سالک به ظاهر وباطن  - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٧٣-صبح چهارشنبه 6-8-88  ( منع ورود دراويش به مسجد- حفظ اسلام توسط دراويش- دفاع از حق-خانمها  )  کیفیت بالاتر  

١٧٢-صبح یکشنبه 3-8-88 ( اخبار دروغ - -نتیجه اعمال -صفات مومنین  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٧١-صبح شنبه  2-8-88 ( ایمان-آخر الزمان -مهر ومحبت  -خانمها)   کیفیت بالاتر  

١٧٠-صبح شنبه  2-8-88 ( و امرهم شورا بینهم   -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٦٩-صبح جمعه  1-8-88 (   قوانین الهی-واکسن -خانمها)   کیفیت بالاتر 

١٦٨-صبح پنجشنبه 30-7-88 ( شناخت خدا  - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٦٧-صبح چهارشنبه 29-7-88  ( تعبیر خواب-معنی لغت کلمه-خانمها  )  کیفیت بالاتر  

١٦٦-صبح یکشنبه 26-7-88 (اصالت فرد یا اجتماع در تکامل معنوی  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٦٥-صبح شنبه  25-7-88 ( عبرت گرفتن-مليت -خانمها)   کیفیت بالاتر  

١٦٤-صبح شنبه  25-7-88 ( ولایت  -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٦٣-صبح جمعه 24-7-88 (  دل پر از گفتگو ولب خاموش-احترام به قوانین الهی -خانمها)   کیفیت بالاتر 

١٦٢-صبح پنجشنبه 23-7-88 (خطبه شقشقیه-خلافت الهی - آقایان )  کیفیت بالاتر 

١٦١-صبح یکشنبه 19-7-88 (رعايت حلال و حرام - لزوم حفظ محيط زيست-خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٦٠-صبح شنبه  18-7-88 ( اصل عليت در فلسفه و سفسطه در منطق -خانمها)   کیفیت بالاتر  

١٥٩-صبح شنبه  18-7-88 ( آ گاهی از گناه  -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٥٨-صبح جمعه 17-7-88 (  تجلی خداوند-پرتو حسنت ز تجلی دم زد  عشق آمد و آتش به دو عالم زد-خانمها)   کیفیت بالاتر 

١٥٧-صبح چهارشنبه 15-7-88  ( عزاداري براي اموات - معني جبرئيليه -يأس-خانمها  )  کیفیت بالاتر  

١٥٦-صبح یکشنبه 12-7-88 (دوش چه خورده ای بگو ...-عشق و جلوه های آن  -خانمها)  کیفیت بالاتر  

١٥٥-صبح شنبه  11-7-88 ( اهميت اطلاع رساني و بايكوت خبري -خانمها)   کیفیت بالاتر  

١٥٤-صبح شنبه 11-7-88 ( اهميت اطلاع رساني و بايكوت خبري  -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٥٣-صبح جمعه 10-7-88 (  آداب نماز جماعت-مراقبت فرزندان در حين تحصيل -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٥٢-صبح پنجشنبه 9-7-88 (سلسله اجازات در عرفان - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

١٥١-صبح چهارشنبه 8-7-88  ( اصحاب صفه-خدمت -رعایت حدود -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٥٠-صبح یکشنبه 5-7-88 (اهمیت تغذیه شیر مادر -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

١٤٩-صبح شنبه  4-7-88 ( اهميت وحدت مسلمين - عيد فطر -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٤٨-صبح شنبه 4-7-88 ( رویت ماه شوال و عید فطر  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

١٤٧-صبح جمعه 3-7-88 (  ازدواج وطلاق -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٤٦-صبح چهارشنبه 1-7-88  ( فطریه-کفاره-حجربن عدی -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٤٥-فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه  29-6-88   به مناسبت عید فطر  سال  (خانمها) 1430 کیفیت بالاتر

١٤٤-فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه  29-6-88   به مناسبت عید فطر  سال  1430  کیفیت بالاتر  عکس

١٤٣-عصر شنبه 28-6-88 (   تبریک عید سعید فطر  - تفسیرجزء سی قرآن  -آقایان)   کیفیت بالاتر

١٤٢-صبح شنبه  28-6-88 ( روزه وفطریه -وحدت نظر مسلمین -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٤١-صبح شنبه 28-6-88 ( تفأل و امید به آینده   -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

١٤٠-صبح پنجشنبه 26-6-88 (نتیجه اطاعت امر- آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

١٣٩-صبح چهارشنبه 25-6-88  ( عمل به دستورات قدما-علم -خانمها  )  کیفیت بالاتر   عکس

١٣٨-صبح یکشنبه 22-6-88 ( عزاداری و تأثر وجبران آن-خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

١٣٧-صبح شنبه  21-6-88 ( خرافات  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٣٦-صبح شنبه 21-6-88 ( شب قدر  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

١٣٥-صبح جمعه 20-6-88 (  کرامت حضرت علی (ع)-خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٣٤-صبح یکشنبه  15-6-88 ( زمان و مکان-دم را غنیمت دانستن-تفاوت عارف عملی و عارف کتابی-خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

١٣٣-صبح شنبه  14-6-88 ( سلوک پیامبران -تحولات سن بلوغ -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٣٢-صبح شنبه 14-6-88 ( وظیفه مومنین در مقابله با دشمنان   -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

۱٣۱-عصر پنجشنبه 12-6-88 ( تفسیر سوره یوسف - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

١٣٠-صبح پنجشنبه 12-6-88 ( پشه ونمرود - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

١٢٩-صبح چهارشنبه 11-6-88  ( اثر متقابل روح و جسم بر یکدیگر -خانمها  )  کیفیت بالاتر   عکس

١٢٨-صبح یکشنبه  8-6-88 ( غم موجود و پریشانی معدوم ندارم   نفسی میزنم آسوده و عمری به سر آرم-عایشه-خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

١٢٧-صبح شنبه  7-6-88 ( درد ودرمان  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٢٦-صبح شنبه 7-6-88 ( اگر چه از آتش دل چون خم می در جوشم    مهر بر لب زده خون می خورم خاموشم  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

١٢٩-صبح چهارشنبه 4-6-88  ( تسلط بر خود -خانمها  )  کیفیت بالاتر   عکس

١٢٥-عصر سه شنبه 3-6-88 ( شرکت در مجالس تلاوت قرآن-آقایان  )   کیفیت بالاتر  عکس

١٢٤-صبح یکشنبه  1-6-88 ( تغییر عادت-خلیفه الله -دشمنی و سیاست مدارا  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٢٣-صبح شنبه  31-5-88 ( خوف و خشیت  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٢٢-صبح شنبه 31-5-88   (   وظيفه مؤمنين در ياري به يكديگر  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

١٢۱-صبح جمعه 30-5-88 (  حبس نفس -تسلط بر زندگی-خانمها)  کیفیت بالاتر   عکس 

١٢٠-صبح جمعه  23-5-88 ( مومنان هر دمی دو عید کنند -خانمها)  کیفیت بالاتر   عکس 

١١٩-صبح جمعه  23-5-88 (  امتحان الهی -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس 

١١٨-شب جمعه 22-5-88 قاعده لطف - آقایان ) کیفیت بالاتر   عکس

١١٧-صبح جمعه  16-5-88 ( نبمه شعبان -میلاد امام زمان (ع) -خانمها)  کیفیت بالاتر   عکس 

١١٦-صبح جمعه  16-5-88 ( نبمه شعبان -میلاد امام زمان (ع) -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس 

١١٥-شب جمعه 15-5-88 شکر - آقایان ) کیفیت بالاتر   عکس

١١٤- شب جمعه   8-5-88 نماز - آقایان )  کیفیت بالاتر   عکس 

١١٣-صبح یکشنبه 4-5-88  ( 3 شعبان میلاد امام حسین (ع)  )  کیفیت بالاتر  عکس

١١٢-صبح شنبه  3-5-88 ( اطاعت امر و پیروی از أُولی الأَمْرِ  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١١١-صبح شنبه 3-5-88   (   آزمایشهای الهی  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

١١٠-صبح جمعه  2-5-88 (تناسخ -امام زمان -خانمها )     کیفیت بالاتر    عکس

١٠٩-صبح پنجشنبه 1-5-88 تعالیم حضرت رسول اکرم(ص) در بر خورد با دشمنان - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

١٠٨-صبح چهارشنبه 31-4-88  ( حسادت-نیت در خدمت -تفرقه افکنی -خانمها  )  کیفیت بالاتر   عکس

١٠٧-صبح دوشنبه 29-4-88  ( 27 رجب 1430-مبعث حضرت رسول (ع) -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٠٦-صبح دوشنبه 29-4-88  ( 27 رجب 1430-مبعث حضرت رسول (ع) -آقایان  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٠٥-صبح یکشنبه 28-4-88  ( سعدی و مراحل سلوک وی -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٠٤-صبح شنبه 27-4-88   (   مکارم اخلاقی -خانمها )   کیفیت بالاتر   عکس

١٠٣-صبح جمعه  26-4-88 (ارتداد-دفاع -خانمها )     کیفیت بالاتر    عکس

١٠٢-صبح چهارشنبه 24-4-88  ( شک وتردید  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٠١-صبح یکشنبه ٢١-4-88  ( خدای حقیقی و خدای موهوم ما  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

١٠٠-صبح شنبه  20-4-88 ( مکه و قبله-خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٩٩-صبح شنبه 20-4-88   (   الگوی حکومتی اسلام  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٩٨-صبح جمعه  19-4-88 ( بیداری سحر-تعبیر خواب -اعتیاد -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٩٧-صبح پنجشنبه 18-4-88 ( دلارامی که داری دل در او بند   - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

٩٦- صبح چهار شنبه 17-4-88 ( مدیتیشن -تمرکز-حد آزادی-چله نشینی-تاهل  -خانمها)    کیفیت بالاتر    عکس

٩٥-صبح دوشنبه 15-4-88  ( 13 رجب 1430-ولادت حضرت علی (ع) -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٩٤-صبح دوشنبه  15-4-88  ( 13 رجب 1430-ولادت حضرت علی (ع)-آقایان  )  کیفیت بالاتر  عکس

٩٣-صبح یکشنبه 14-4-88  ( تفاوت حالات عرفا-مریم مجدلیه-شفاء -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٩٢-صبح شنبه  13-4-88 (ذکر  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٩١-صبح شنبه 13-4-88   (   مقایسه وقایع صدر اسلام  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٩٠-صبح جمعه  12-4-88 ( سحر خیزی-زکر وفکر  -آقایان )     کیفیت بالاتر    عکس

٨٩-صبح چهار شنبه  10-4-88 ( حج-انسان کامل-سوال پرسیدن -خانمها)    کیفیت بالاتر    عکس

٨٨-صبح یکشنبه 7-4-88  (اسلام و ایمان و رویت خداوند  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٨٧-صبح شنبه  6-4-88 (  رعایت احکام و دستورات خداوند-توکل -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٨٦-صبح شنبه 6-4-88   (   جمع طریقت وشریعت-نیت  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٨٥-صبح جمعه  5-4-88 ( شریعت و طریقت  -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٨٤-صبح جمعه  5-4-88 ( لطف الهی دائم است  -آقایان )     کیفیت بالاتر    عکس

٨٣-صبح پنجشنبه 4-4-88 ( عظمت درویشی   - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

٨٢-صبح چهار شنبه  3-4-88 ( وسواس-از ماست که بر ماست -خانمها)    کیفیت بالاتر    عکس

٨١-صبح یکشنبه 31-3-88  (شطحیات -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٨٠-صبح شنبه  30-3-88 ( نفس هفتصد سر است و هر سری ... -خانمها)  کیفیت بالاتر   عکس

٧٩-صبح شنبه 30-3-88   ( مراتب نفس -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٧٨-صبح جمعه  29-3-88 ( حجاب-رفع نگرانی  -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٧٧-صبح پنجشنبه 28-3-88 ( خداوند حافظ  ذکر است   - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

٧٦-صبح چهار شنبه  27-3-88 ( تشکیل جامعه-مبادله-نباز-پول - خانمها)    کیفیت بالاتر    عکس

٧٥-صبح یکشنبه 24-3-88  (از سبب سازيش من سودائيم  وز سبب سوزيش سوفسطائيم -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٧٤-صبح شنبه  23-3-88 ( بني آدم اعضاي يك پيكرند  -خانمها)  کیفیت بالاتر   عکس

٧٣-صبح شنبه  23-3-88   ( حکمت قصص قرآن- -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٧٢-صبح جمعه  22-3-88 ( مشورت و تصمیم گیری  -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٧١-صبح پنجشنبه 21-3-88 ( اهمیت ولایت وتوبه  - آقایان ) کیفیت بالاتر  عکس

٧٠-صبح چهار شنبه  20-3-88 ( موسيقي - تجسس - دخالت در سياست - خانمها   کیفیت بالاتر    عکس

٦٩-صبح یکشنبه 17-3-88  ( اسارت انسان-رضا ء به قضای الهی  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٦٨-صبح شنبه  16-3-88 ( موقعیت شناسی -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٦٧-صبح شنبه  16-3-88   ( من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٦٦-صبح جمعه  15-3-88 (  جمعه-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٦٥-صبح پنجشنبه  14-3-88 (  ذکر خدا مایه دفع افکار شیطانی - خانمها) کیفیت بالاتر  عکس

٦٤-صبح چهار شنبه  13-3-88 ( ازدواج-حق و فداکاری - خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٦٣-صبح یکشنبه 10-3-88  ( تفرقه افكني - مسجد - احترام امام و حدود الهي  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٦٢-صبح شنبه  9-3-88 ( شرح حالات عرفا-مریم مجدلیه-رابعه عدویه -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٦١-صبح شنبه  9-3-88   ( وقت شناسی-نیت به اطاعت امر الهی  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٦٠-صبح جمعه  8-3-88 (  نقش اسقلال واختیار در تربیت فرزندان - -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٥٩-صبح پنجشنبه  7-3-88 (  وفات حضرت فاطمه (ع)- خانمها) کیفیت بالاتر  عکس

٥٨-صبح چهار شنبه  6-3-88 ( خواب- خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٥٧-صبح یکشنبه 3-3-88  ( و کان عرشه الی الماء -امتحان الهی -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٥٦-صبح شنبه  2-3-88 ( مرجع تقلید -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٥٥-صبح شنبه  2-3-88   ( شرح حالات عرفا  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٥٤- صبح جمعه  1-3-88 (نام درویش- هیپنوتیزم -گاندی -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٥٣-صبح چهار شنبه  30-2-88 ( تفاوت حالات - رابعه عدویه-شفاء- خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٥٢-صبح یکشنبه 27-2-88  ( گناه و توبه-تمرکز - شیطان  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٥١-صبح شنبه 26-2-88 ( اثر دیدار و ملاقات بزرگان  -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٥٠-صبح شنبه 26-2-88   ( تقدم معنوی روح بر جسم   -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٤٩-صبح جمعه  25-2-88 ( خلقت انسان-ازدواج-اطاعت وپیروی از قوانین و اوامر الهی  -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٤٨-صبح پنجشنبه  24-2-88 (  اجازه و اعجاز پیامبران-شفاء- خانمها) کیفیت بالاتر  عکس

٤٧-صبح چهار شنبه  23-2-88 (  زنان عارفه -تغییر نقش زنان در جامعه - خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٤٦-صبح یکشنبه 20-2-88  (جزاي اعمال ارادي و غيرعمدي  -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٤٥-صبح شنبه 19-2-88 ( جهاد-دفاع از اعتقادات -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٤٤-صبح شنبه 19-2-88   ( فعالیتهای اجتماعی فقرا با نیت الهی  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٤٣-صبح جمعه  18-2-88 ( علل وعوامل دزدی-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٤٢-صبح پنجشنبه 17-2-88 (  حقوق و وظایف فردی و اجتماعی در عرفان -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٤١-صبح چهار شنبه  16-2-88 ( انجام امور در گرو زمان- ایمان- صرفه جویی - خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٤٠-عصر دو شنبه 14-2-88 ( جمع کارکنان مدد کاری -خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٣٩-عصر دو شنبه 14-2-88 ( جمع کارکنان مدد کاری  -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٣٨-صبح یکشنبه ١٣-2-88  ( اسطورها و افسانه های کهن-تفسیر قرآن  -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس  

٣٧-صبح شنبه 12-2-88 ( حضور قلب و آداب نماز-غزالی-خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٣٦-صبح شنبه 12-2-88   ( حضور قلب و آداب نماز-غزالی  -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس 

٣٥-صبح جمعه  11-2-88 ( فاتحه مجلس-حجاب-مصافحه -حسادت-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٣٤-صبح پنجشنبه 10-2-88 (  جامی -بوی عشق از خاك ليلی-محبت -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٣٣-صبح چهار شنبه  9-2-88 (  روزه سکوت-حکمت- احترام به والدین -مختصر نوشتن نامه  -خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٣٢-صبح یکشنبه 6-2-88  ( رعایت اعتدال-زیارت   -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس  

٣١-صبح شنبه 5-2-88 ( تمرد نكردن - ايمان و عمل صالح -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٣٠-صبح شنبه 5-2-88   (  اسلام شناسي  -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٢٩-صبح جمعه  4-2-88 ( ما تيغ برهنه ايم در دست قضا بر خويش زد آنكه خويش را برما زد -سلوک-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٨-صبح چهار شنبه  2-2-88 (  تعبیر خواب-طلب خیر از خدا -مختصر نوشتن نامه  -خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٧-صبح یکشنبه 30-1-88  ( برخورد تدريجي با اعتقادات عاطفي جامعه   -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس

٢٦-صبح شنبه 2٩-1-88 ( تقلید -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٢٥-صبح شنبه 2٩-1-88   (  ترقی بشر در صلح وسلامت -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

٢٤-صبح جمعه  28-1-88 (نگرانی-دیدن خواب  فرزند در خواب -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٣-صبح پنجشنبه 27-1-88 ( درویشی مکتب صلح و محبت و شجاعت -  اخوت اسلامی  -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٢-صبح چهار شنبه  26-1-88 (  توکل و رضا -معانی مختلف  چرا  در اذهان  -خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢١-صبح یکشنبه 23-1-88  ( ضعف و عظمت انسان   -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس

٢٠-صبح شنبه 22-1-88 ( تقیه -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

١٩-صبح شنبه 22-1-88   (  راه کسب خیر-کمک -آقایان)   کیفیت بالاتر   عکس

١٨-صبح جمعه  21-1-88 (اویس قرنی-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

١٧-صبح چهار شنیه  19-1-88 (  تاثیر کواکب  ، کلام و دعا   -خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

١٦-صبح شنبه 15-1-88 ( سیر آفاق وانفس-سفر نامه -خانمها)  کیفیت بالاتر عکس  

١٥-صبح شنبه 15-1-88   (  تاریخچه حرمت مجسمه سازی ، عکاسی ، نقاشی وتریاک -آقایان)   کیفیت بالاتر عکس  

١٤-صبح جمعه  14-1-88 (عدم تعادل در روابط اجتماعی- نقش شخصیت در جامعه-اراده در اعتقاد-حجاب-اتحاد-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

١٣-صبح پنجشنبه 13-1-88 (  تغییر دادن اسم -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

١٢-صبح چهارشنبه 12-1-88 ( تاثیر  متقابل شخصیت و جامعه -صرفه جویی -خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

١١-صبح یکشنبه 9-1-88  ( مومنان هر دمی دو عید کنند   عنکبوتان  مگس  قدید کنند  -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس

١٠-صبح شنبه 8-1-88 ( حقوق و وظایف زن ومرد -خانمها)  کیفیت بالاتر عکس  

٩-صبح شنبه 8-1-88   ( حقوق  و وظایف زن و مرد  -آقایان)   کیفیت بالاتر عکس  

۸-صبح جمعه  7-1-88 ( خلوص نیت و وحدت  اعتقاد  -دعا -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٧-صبح پنجشنبه 6-1-88 ( ملامت -نیک باشی و بدت خوانند خلق   به که بد باشی ونیکت خوانند  -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٦-صبح چهارشنبه 5-1-88 ( روح و جسم -حی قیوم -خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

۵-  به مناسبت  نوروز 1388 سوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر     

٤-  به مناسبت  نوروز 1388 دوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    عکس 

٣-  به مناسبت  نوروز 1388 دوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر    عکس

٢-  به مناسبت  نوروز 1388 اول فروردین خانمها    کیفیت بالاتر    عکس 

١-  به مناسبت  نوروز 1388 اول فروردین آقایان    کیفیت بالاتر    عکس