فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه سال 1387

 

 

٢٦٥-صبح جمعه  30-12-87 (  دقت در بکار بردن بعضی از عبارات -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٦٤-صبح پنجشنبه 29-12-87  ( بیلان سال گذشته وبرنامه آتیه  -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٦٣-صبح چهارشنبه 28-12-87 ( بیماری های روانی -ارتباط روح وجسم-تمرکز-خانمها )   کیفیت بالاتر عکس

٢٦٢-صبح یکشنبه 25-12-87  ( ولادت حضرت محمد مصطفی (ع) 17 ربیع الاول 1430  -خانمها  )  کیفیت بالاتر عکس

٢٦١-صبح یکشنبه 25-12-87  ( ولادت حضرت محمد مصطفی (ع) 17 ربیع الاول 1430  - آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٦٠-صبح شنبه 24-12-87 ( مكتبي كه شهادت دارد باقيست -خانمها)  کیفیت بالاتر عکس

٢٥٩-صبح شنبه 24-12-87   ( پاسخ بدگويان-شهادت عامل بقاي مكاتب -آقایان)   کیفیت بالاتر عکس 

٢٥٨-صبح جمعه 23-12-87  ( غربت وشهادت -آقایان )  عکس

٢٥٧-صبح چهارشنبه 21-12-87  ( نقطه تحت با بسم الله-مجازات خبرچين -خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٥٦-صبح یکشنبه 18-12-87  ( اجتهاد-خانمها  )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٥٥-صبح شنبه 17-12-87 ( تقرير سلطه توسط خداوند- حكومت   -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٢٥٤-صبح شنبه 17-12-87   ( محدودیت الهی -آقایان)   کیفیت بالاتر عکس  

٢٥٣-صبح جمعه  16-12-87 ( ازدواج-وظایف الهی -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٥٢-صبح پنجشنبه 15-12-87  ( ایجاد نفاق توسط معاندین -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٥١-صبح چهارشنبه 14-12-87 (حرکت خود جوش-رعایت اعتدال -خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

٢٥٠-صبح یکشنبه 11-12-87  ( توکل -و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شی‏ء قدرا  )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٩-صبح شنبه 10-12-87 ( همدلی و اتحاد-حرکت خود جوش-روز درویش -خانمها)  کیفیت بالاتر عکس

٢٤٨-صبح شنبه 10-12-87   ( الصلح ُخیرٌ -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٧-صبح جمعه  9-12-87 ( پایان ماه صفر-غربت اسلام -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٤٦-صبح پنجشنبه 8-12-87  ( حکومت نظامی-بایکوت-شعب ابوطالب -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٥-صبح سه شنبه 6-12-87  ( مجالس شب جمعه  و شب دوشنبه -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٤-صبح یکشنبه 4-12-87 ( احترام به قبور- کل يوم عاشورا کل ارض کربلاخانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٣-صبح شنبه 3-12-87   ( حرکت خود جوش-دفاع مقدس 4 -خانمها)  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٢-صبح شنبه 3-12-87   ( حرکت خود جوش-دفاع مقدس 3 -خانمها)  کیفیت بالاتر عکس

٢٤١-صبح شنبه 3-12-87   ( اجر به نیت -آقایان)  کیفیت بالاتر  عکس

٢٤٠-صبح شنبه 3-12-87   ( حرکت خود جوش-دفاع مقدس  2 -آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٩-صبح شنبه 3-12-87   (  حرکت خود جوش-دفاع مقدس-آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٨-صبح جمعه  2-12-87 ( حرف و گفت وصوت را بر هم زنم    تا که بی این هر سه با تو دم زنم -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٣٧-صبح پنجشنبه 1-12-87  ( تخریب محل انعقاد مجالس دراویش گنابادی در اصفهان -آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٦-صبح چهارشنبه 30-11-87 (اشتباه در درک بعضی لغات-کافر-کفٌار-نماز میٌت-بسم الله الرحمن الرحیم -عشق الهی )   کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٥-صبح یکشنبه 27-11-87  ( عدل و ظلم-مرگ-خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٤-صبح جمعه  25-11-87 ( ربا- توبه-کفاره-خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٣٣--صبح پنجشنبه 24-11-87  ( اجازه در مستحبات-صفات رحمانیت و رحیمیت-آقایان )  کیفیت بالاتر 

٢٣٢-صبح چهارشنبه 23-11-87 (زندگی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل-خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

٢٣١- صبح یکشنبه 20-11-87 ( انتظار -خیر وشر  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٣٠-صبح شنبه 19-11-87  ( كالميت بين يد الغسال -تقلید-تسلیم و سرسپردگی-خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٢٩-صبح شنبه 19-11-87   ( توبه-رحمت الهی -آقایان)   کیفیت بالاتر عکس

٢٢٨-صبح جمعه  18-11-87 ( تفسیر شعر حافظ -مقام فنا فی الله- -خانمها)     کیفیت بالاتر    عکس

٢٢٧--صبح پنجشنبه 17-11-87  ( الکاسب حبیب الله-آقایان )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٢۶-صبح چهارشنبه 16-11-87 ( بیعت-سوال کردن -خانمها )   کیفیت بالاتر   عکس

٢٢٥- صبح یکشنبه 13-11-87 ( سلام کردن و جان مشترک مومنین- خانمها )  کیفیت بالاتر   عکس

٢٢٤-صبح شنبه 12-11-87  ( آداب نماز-خانمها )  کیفیت بالاتر  عکس

٢٢٣-صبح شنبه 12-11-87   ( به نیکی یادکردن از رفتگان -آقایان)     کیفیت بالاتر عکس

٢٢٢-صبح جمعه  11-11-87 ( هانی-مردانگی -مکتب اسلام -خانمها)     کیفیت بالاتر   عکس

٢٢١-صبح چهارشنبه 9-11-87 ( امر به معروف ونهی از منکر-علی ابن یقطین-وسواس-حرمت ربا-خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

٢٢٠- صبح یکشنبه 6-11-87 ( رعایت ظاهر و باطن- لا فتی الا علی لا سیف الا ذولفقار-اصحاب اخدود  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٢١٩-صبح شنبه  5-11-87  ( پل صراط-حوض کوثر-عدم توقف در سلوک-رقابت-خانمها )  کیفیت بالاتر عکس

٢١٨-صبح چهارشنبه 2-11-87 ( نتیجه گیری وعبرت از گذشته-حب  الوطن-حب الایمان-کید شیطان-خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

٢١٧- صبح یکشنبه 29-10-87 ( سبب ومسبب -اگر تیغ عالم بجنبد ز جای     نبرد رگی تا نخواهد خدای  -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٢١٦-صبح شنبه 28-10-87  ( شهید-جمع بین اضداد-پل صراط-خانمها )  کیفیت بالاتر عکس

٢١٥-صبح شنبه 28-10-87   ( خودخواهی و دگر خواهی -ایثار -آقایان)     کیفیت بالاتر عکس

٢١٤-صبح جمعه  27-10-87 ( حضرت فاطمه (ع) -عایشه-خانمها)     کیفیت بالاتر  عکس

٢١٣-صبح چهارشنبه 25-10-87 ( برزخ-انتظار -خانمها )   کیفیت بالاتر  عکس

٢١٢- صبح یکشنبه 22-10-87 ( مراحل تدریجی سلوک-خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٢١١-صبح شنبه 21-10-87  ( روانشناسی و روانکاوی -استخاره و استشاره-خانمها )  کیفیت بالاتر عکس

٢١٠-صبح شنبه 21-10-87   ( ارجحیت اثر به صاحب اثر -آقایان)     کیفیت بالاتر عکس

٢٠٩-صبح جمعه  20-10-87 ( تردید-قدرت ایمان -نقش خانمها -زهیر-بشر حافی-فضیل عیاض-خانمها)     کیفیت بالاتر  عکس

٢٠٨-صبح چهارشنبه 18-10-87 ( سحر عاشورا -سال 1430-آقایان)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٠٧- صبح یکشنبه 15-10-87 (آیات محکمات ومتشبهات-آیه 7 سوره آل عمران -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

٢٠٦-صبح شنبه 14-10-87  ( شعار و دسار -جلوه عزادازی-گمان بد-خانمها )  کیفیت بالاتر عکس

٢٠٥-صبح شنبه 14-10-87   ( وقف -آقایان)     کیفیت بالاتر عکس

٢٠٤-صبح جمعه  13-10-87 ( شروع ماه محرم-انحراف از معنی-خرافات -خانمها)     کیفیت بالاتر  عکس

٢٠٣-صبح پنجشنبه 12-10-87  ( امتحان الهی-آقایان )  کیفیت بالاتر عکس

۲٠۲-صبح چهارشنبه 11-10-87 ( عذاب الهی-راه حل اختلافات خانوادگی  -خانمها)   کیفیت بالاتر عکس

۲٠١- صبح یکشنبه 8-10-87 (خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

۲٠٠-صبح جمعه  6-10-87 ( آه دل درویش به سوهان ماند    گر خود نبرد برنده را تیز کند --خانمها)     کیفیت بالاتر  عکس

١٩٩-صبح پنجشنبه 5-10-87  ( بند اسارت -آقایان )  کیفیت بالاتر عکس

١٩٨-صبح چهارشنبه 4-10-87 ( میلاد حضرت عیسی (ع)-تمایز بین درویش ودرویشی-واقعه افک -خانمها)   کیفیت بالاتر عکس

١٩٧- صبح یکشنبه 1-10-87 ( نذر و ادای نذر-تأبیر خواب -خانمها)   کیفیت بالاتر  عکس

١٩۶-صبح شنبه 30-9-87  ( تقلید-نقش همسر در زندگی-زهیر -عزاداری )  کیفیت بالاتر عکس

١٩٥-صبح شنبه  30-9-87  (تقلید-ضرورت-اضطرار-آقایان)     کیفیت بالاتر عکس

١٩٤-صبح جمعه  29-9-87 ( نیاز های زندگی مادی و قناعت  -خانمها)     کیفیت بالاتر  عکس

١٩٣-صبح سه شنبه  27-9-87  (به مناسبت عید سعید غدیر سال خانمها )  کیفیت بالاتر عکس

١٩٢-صبح سه شنبه  27-9-87  (به مناسبت عید سعید غدیر سال 1429 )  کیفیت بالاتر عکس

١٩١- صبح یکشنبه 24-9-87 (اختلافات تاریخی -خانمها)   کیفیت بالاتر

١٩٠-صبح شنبه  23-9-87  ( فلاسفه یونان -خانمها )    کیفیت بالاتر

١٨٩-صبح جمعه 22-9-87 ( فساد -خانمها)     کیفیت بالاتر

١٨٨-صبح پنجشنبه 21-9-87  ( رعایت حدود و طمئنینه -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٨٧-صبح چهارشنبه 20-9-87  ( حضرت ابراهیم (ع) -خانمها)   کیفیت بالاتر

١٨۶-صبح سه شنبه 19-9-87  (به مناسبت عید سعید قربان سال  1429 -خانمها) کیفیت بالاتر

١٨٥-صبح سه شنبه  19-9-87 صبح سه شنبه به مناسبت عید سعید قربان سال 1429  کیفیت بالاتر

١٨٤- صبح یکشنبه 17-9-87 (اثر متقابل روح و جسم بر یکدیگر-علم لدنی-خانمها) کیفیت بالاتر

١٨٣-صبح شنبه 16-9-87(سیراب کردن کنجکاوی در مسیر ایمان وخدمت به خلق)  کیفیت بالاتر

١٨٢-صبح شنبه  16-9-87  (اهمیت در خواندن مثنوی مولوی -آقایان)   کیفیت بالاتر  

١٨١-صبح جمعه 15-9-87 ( اذان و اقامه -خانمها)     کیفیت بالاتر

١٨٠-صبح پنجشنبه 14-9-87  ( رعایت امانت و بی غرضی دراختلاف رحمت است)  کیفیت بالاتر

١٧٩-صبح چهارشنبه 13-9-87  ( سلوک فقری-دعا-توکل -خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧٨-صبح یکشنبه  10-9-87 (بدبینی-ذکر و فکر -خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧٧-صبح شنبه 9-9-87  ( اسم گذاری فرزندان -خانمها )    کیفیت بالاتر

١٧۶-صبح شنبه  9-9-87  (عمر ابن عبدالعزیر-آقایان)     کیفیت بالاتر

١٧٥-صبح جمعه 8-9-87 ( دعا-خانمها)     کیفیت بالاتر

١٧٤-صبح پنجشنبه 7-9-87   ( سخت گیری و تعصب خامی است -آقایان )  کیفیت بالاتر

١٧٣-صبح چهارشنبه 6-9-87  ( ممکن الوجود و زمان ومکان-وسواس -خانمها)   کیفیت بالاتر

١٧٢-صبح یکشنبه 3-9-87 (دعای کمیل-لزوم خواندن قرآن و تدبر در آن- -خانمها)  کیفیت بالاتر

١٧١-صبح شنبه  2-9-87  ( شرایط عمل به مستحبات-بروز حالات -خانمها )    کیفیت بالاتر

١٧٠-صبح شنبه  2-9-87  (بهره گیری از قوه خیال-آقایان)     کیفیت بالاتر

١۶٩-صبح جمعه 1-9-87 ( وضو-خلوص نیت در عبادت -آداب معاشرت-خانمها)    کیفیت بالاتر

١۶٨-صبح چهارشنبه 29-8-87  ( تفسیر آیات آخر سوره حجرات -خانمها)   کیفیت بالاتر

١۶٧-صبح یکشنبه 26-8-87 ( نگاه دیگر به غذا داشتن -خانمها) کیفیت بالاتر

١۶۶-صبح شنبه 25-8-87  ( شرح حال گاندی -خانمها )    کیفیت بالاتر

١۶٥-صبح شنبه 25-8-87  (هل الدين الا الحب -آقایان)    کیفیت بالاتر

١۶٤-صبح جمعه 24-8-87 ( سوال كردن و پاسخ شنيدن-خانمها)   کیفیت بالاتر

١۶٣-صبح پنجشنبه 23-8-87    ( لزوم خواندن قرآن و تدبر در آن -آقایان )  کیفیت بالاتر

١۶٢-صبح چهارشنبه 22-8-87   (تشرف به فقر-خانمها )  کیفیت بالاتر

١۶١-عصر دوشنبه  20-8-87    (میلاد امام رضا (ع) -جشن مدد کاریی رضا ) کیفیت بالاتر

١۶٠- صبح دوشنبه   20-8-87    (میلاد امام رضا (ع)  )   کیفیت بالاتر

١٥٩-صبح یکشنبه 19-8-87 (حرکت تدریجی تمام موجودات به سمت کمال -خانمها) کیفیت بالاتر

١٥٨-صبح شنبه 18-8-87  ( راز داری -خانمها )    کیفیت بالاتر

١٥٧-صبح شنبه  18-8-87  (وفای به عهد و رازداری -آقایان)    کیفیت بالاتر

١٥۶-صبح جمعه   17-8-87 ( موفقیت در زندگی-تسلیم و رضاو شکر-خانمها)   کیفیت بالاتر

١٥٥-صبح یکشنبه 12-8-87  ( عظمت و بي نيازي خداوند -خانمها )

١٥٤-صبح شنبه 11-8-87  (  دشمني با تصوف و اسلام با تفرقه افكندن -خانمها )

١٥٣-صبح شنبه 11-8-87  (استفاده از محققين در ايجاد مخالفت با عرفان اسلامی -آقایان)

١٥٢-صبح پنجشنبه 9-8-87    ( عدم انتشار اخبار- -آقایان )**

١٥١-صبح چهارشنبه 8-8-87   (بیماری و در مان -خانمها )**

١٥٠-صبح یکشنبه 5-8-87  ( لزوم رعایت کامل مجموعه قواعد و قوانین -عشریه -خانمها )**

١٤٩-صبح جمعه 3-8-87  ( حق و وظیفه پدر و مادر وفرزند-بیداری سحر-خانمها )**

١٤٨-صبح چهارشنبه 1-8-87   (مسخ-برزخ-پنهان داشتن دارایی و سفر -خانمها )**

١٤٧-صبح یکشنبه 28-7-87  ( عرفان اسلامی -خانمها )**

١٤۶-صبح شنبه 27-7-87  ( شعر و شاعری و عرفان -خانمها )**

١٤٥-صبح شنبه 27-7-87    (شعر و شاعری و عرفان -آقایان)**

١٤٤-صبح جمعه 26-7-87  (شفا-خانمها )**

١٤٣-صبح پنجشنبه 25-7-87    ( نص در سلاسل فقری- -آقایان )**

١٤٢-صبح چهارشنبه 24-7-87   (ظهور و خروج امام زمان -مشکلات اقتصادی-خانواده-خانمها )

١٤١-صبح یکشنبه 21-7-87  ( دکتر نور بخش-به یاد خدا مشغول بودن -خانمها )**

١٤٠-صبح شنبه 20-7-87  (خلوص نیت -خانمها )**

١٣٩-صبح شنبه 20-7-87    (اصول ادیان-خلقت انسان -آقایان)**

١٣٨-صبح جمعه 19-7-87  (سالگرد ازدواج حضرت محمد (ص) با حضرت خدیجه-خانمها )**

١٣٧-صبح پنجشنبه  18-7-87   ( جمع  بین توکل رضا و تلاش و فعالیت -آقایان )**

١٣۶-صبح چهارشنبه  17-7-87   ( سحر وجادو -چشم زدن-خانمها)**

١٣٥-صبح یکشنبه  14-7-87    ( مرگ -شیطان-خانمها)**

١٣٤-صبح شنبه 13-7-87  (حال و مقام -خانمها )**

١٣٣-صبح شنبه 13-7-87    (اصول ادیان-عبادت وعبودیت-نماز جماعت -آقایان)**

١٣٢-صبح پنجشنبه 11-7-87    ( عشق از اول سرکش و خوني بود -آقایان )**

١٣١-صبح جمعه 12-7-87  (عید فطر -عقل و غریزه -خانمها )**

١٣٠-فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه  10-7-1387   به مناسبت عید فطر  سال  (خانمها) 1429 **

١٢٩-فرمايشات حضرت آقاي مجذوب عليشاه  10-7-1387   به مناسبت عید فطر  سال  1429 **

١٢٨-عصر سه شنبه 9-7-87    (روز آخر ماه رمضان -آقایان)**

١٢٧-صبح یکشنبه  7-7-87    ( شریعت و طریقت-مذهب بزرگان -خانمها)**

١٢۶-صبح شنبه 6-7-87  (تشخیص راه درست -خانمها )**

١٢٥-صبح شنبه 6-7-87    (تجلیل و بزرگداشت از شاعران  -آقایان)**

١٢٤-صبح چهارشنبه  2-7-87   (نیت در تقیه-ریا-مصلحت اندیشی-خانمها)**

١٢٣-صبح پنجشنبه 28-6-87  (17ماه رمضان-شروع ایام عزاداری -زلزله بندر عباس-آقایان)**

١٢٢-صبح چهارشنبه  27-6-87   (میلاد امام حسن (ع) -خانمها)**

١٢١-عصر سه شنبه   26-6-87    (میلاد امام حسن (ع) -آقایان)**

١٢٠-صبح یکشنبه  24-6-87    ( نوشتن نامه به بزرگان-سلوک -خانمها)**

١١٩-صبح شنبه 23-6-87 (مدعی خواست که ازبیخ کندریشه ما- غافل ازاینکه خداهست در اندیشه ما) **

١١٨-صبح شنبه 16-6-87    (تشخیص تقدم و تأخر وظایف -آقایان )**

١١٧-عصر جمعه 22-6-87  (بیعت -آقایان )**

١١۶-عصر پنجشنبه 21-6-87  (سوره برائت-آقایان)**

١١٥-صبح پنجشنبه 21-6-87    ( عدم حساسیت به غیر -آقایان )

١١٤-صبح چهارشنبه  20-6-87   (توبه-جبران مافات-عشق-بیداری سحر-ازدواج -خانمها)

١١٣-صبح شنبه 16-6-87 (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا -خانمها )

١١٢-صبح شنبه 16-6-87    (سلوک  -آقایان)

١١١-عصر جمعه 15-6-87   ( سوره نساء- خانمها )

١١٠-صبح پنجشنبه 14-6-87    (ماه رمضان -روزه-آقایان )

١٠٩-صبح چهارشنبه  13-6-87   (تجاهر به روزه داری-خواب-خانمها)

١٠٨-عصر سه شنبه 12-6-87    (تجاهر به روزه داری -آقایان)

١٠٧-صبح یکشنبه 10-6-87    (غنیمت شمردن فرصت -خانمها)

١٠۶-صبح شنبه 9-6-87  (توبه-فرافکنی -خانمها )

١٠٥-صبح شنبه  9-6-87    (فرافکنی -آقایان)

١٠٤-صبح جمعه 8-6-87  ( غیبت امام زمان -عشریه-شرکت درمجالس فقری-ازدواج-خانمها)

١٠٣-صبح چهارشنبه  6-6-87   (کتمان سر-عبادت-خانمها)

١٠٢-صبح یکشنبه  3-6-87    (غنیمت شمردن فرصت -خانمها)

١٠١-صبح شنبه 2-6-87 (سنت رسول خدا -خانمها )

١٠٠-صبح جمعه 1-6-87   ( ذکر-خانمها )

٩٩-صبح چهارشنبه  29-5-87   (امید و انتظار-خانمها)

٩٨-فرمایشات 27-5-87 ( 15 شعبان  1429 - میلاد امام زمان  (ع) )

٩٧-فرمایشات 27-5-87 ( 15 شعبان  1429 - میلاد امام زمان  (ع) -خانمها)

٩۶-صبح شنبه 26-5-87 (آداب شرکت در مجلس  -بیعت-یاد خدا -خانمها )

٩٥-صبح شنبه 26-5-87    (غنیمت شمردن فرصت -آقایان)

٩٤-صبح جمعه 25-5-87   ( مرگ-حج-خانمها )

٩٣-صبح چهارشنبه 23-5-87   ( خلقت و تکامل-شرایط  ازدواج-خانمها )

٩٢-صبح جمعه  18-5-87   ( مسجد ضرار )

٩١-فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-5-1387 ( 3 شعبان  1429 - میلاد امام حسین  (ع) )

٩١-صبح جمعه 11-5-87   (بعثت )

٩٠-صبح جمعه 4-5-87   ( سماع و موسیقی )

٨٩-صبح یکشنبه 30-4-87    ( نام خدا-زبان فارسی -خانمها)

٨٨-صبح شنبه 29-4-87 (حسد وحسود-خانمها)

٨٧-صبح شنبه 29-4-87    (دعا و ادعییه -قصص قرآن -آقایان)

٨۶-صبح جمعه 28-4-87  (خواندن قرآن وسیره پیامبر اکرم (ص)-خانمها )

٨٥-صبح یکشنبه 23-4-87    ( خرافات -خانمها)

٨٤-صبح شنبه 22-4-87 (شعر-خانمها)

٨٣-صبح شنبه 22-4-87    (شعر -تفسیر شعر عارفانه -آقایان)

٨٢-صبح جمعه 21-4-87  (عقده حقارت وعقده خود بزرگ بینی-خانمها )

٨١-صبح پنجشنبه 20-4-87   (نقش تصوف وعرفان در تحولات اجتماعی -آقایان)

٨٠-صبح چهارشنبه  19-4-87   ( قرآن-خانمها)**

٧٩-صبح یکشنبه 16-4-87    ( تعادل بین حق زن و مرد-خانمها)

٧٨-صبح شنبه 15-4-87 (شناخت عرفان-خانمها)

٧٧-صبح شنبه  15-4-87    (شناخت عرفان -آقایان)

٧۶-صبح جمعه 14-4-87  (میلاد حضرت امام محمد باقر(ع)-معارف اسلامی-خانمها )

٧٥-صبح پنجشنبه 13-4-87   (درک قوانین جهان هستی -آقایان)

٧٤-صبح چهارشنبه 12-4-87   ( کتمان سر-خانمها)

٧٣-صبح یکشنبه 9-4-87    ( اذان و اقامه-تربیت فرزندان-خانمها)

٧٢-صبح شنبه 08-4-87    (سیر تکامل بشر-تفاوت انسان با حیوان-خانمها)

٧١-صبح شنبه 08-4-87  (تسلسل -خلقت انسان از دیدگاه تصوف-آقایان )

٧٠-صبح جمعه 7-4-87   (فطرت-حقیقت-تربیت فرزندان- خانمها )

۶٩-صبح چهارشنبه  5-4-87   (مشورت اقتصادی-زیارت خانه خدا و ائمه -خانمها)

۶٨-صبح یکشنبه 2-4-87    ( اسارت و آزادگی-مبنای اعتقادات-عادت -خانمها)

۶٧-صبح شنبه 1-4-87 (تفسیر شعر-التقاطی-شیعه وسنی- مرحوم محمود شهابی)

۶۶-صبح شنبه 1-4-87    (آخر الزمان -آقایان)

٥۶-چهارشنبه 29-3-87 (درجات اعتقاد در سلوک-علم الیقین-عین الیقین-حق القین- آوردن فرزند-نازایی)

۶٥-صبح یکشنبه 26-3-87    ( یادی از گذشتگان عرفان-شعرای عارف -خانمها)

۶٤-صبح شنبه 25-3-87    (تعلیم وتعلم فرزندان -خانمها)

۶٣-صبح شنبه 25-3-87    (عرفان روح زندگی-آقایان )

۶٢-صبح جمعه 24-3-87   (کنترل موالید - خانمها )

۶٠-صبح چهارشنبه 22-3-87   (خلقت انسان -تشرف و عهد الهی -خانمها)

٥٩-صبح یکشنبه 19-3-87    ( حضرت فاطمه زهرا -پیشرفت در سلوک -خانمها)

٥٨-صبح جمعه 17-3-87   (ذکر دوام و فکر مدام-دعا - خانمها )

٥٧-صبح پنجشنبه 16-3-87   (قرآن و ترجمه-آقایان)

٥۶-صبح چهارشنبه 15-3-87   (اسرار ازل را نه تو دانی و نه من-برزخ -خانمها)

٥٥-صبح یکشنبه 12-3-87    (نقاط ضعف-عادت-تداعی معانی-خانمها )

٥٤-صبح شنبه  11-3-87    ( خواستن از خدا و عظمت الهي -خانمها)

٥٣-صبح شنبه 11-3-87    (جمع طریقت و شریعت و حرمت اعتیاد-آقایان )

٥٢-صبح جمعه 10-3-87   (بیداری سحر- خانمها )

٥١- مصاحبه حضرت آقای مجذوب علیشاه 6-2-87  **

٥٠- صبح  چهارشنبه 8-3-87     (اعتیاد-خانمها)

٤٩-صبح یکشنبه 5-3-87    ( شرح حال حاج سید آقا روح الامین -خانمها)

٤٨-صبح شنبه 4-3-87    (طول عمر-خانمها)

٤٧-صبح شنبه 4-3-87    (شیخ بهایی-آقایان )

٤۶-صبح جمعه 3-3-87   (نیت در کار خیر- خانمها )

٤٥-صبح پنجشنبه 2-3-87   (توسعه اسلام-آقایان)

٤٤-صبح  چهارشنبه1-3-87      (طلاق-راوانکاوی-خانمها)

٤٣-صبح  چهارشنبه 25-2-87      (-خانمها)

٤٢-صبح یکشنبه 22-2-87    (قرآن-خانمها )

٤١-صبح شنبه 21-2-87    (آدم وشیطان-خانمها)

٤٠-صبح شنبه 21-2-87    (حق الناس و حق اﷲ-آقایان )

٣٩-صبح جمعه  20-2-87   (ازدواج-از خدا چه بخواهیم -خانمها)

٣٨-صبح پنجشنبه  19-2-87   (من لم یشکر المخلوق  لم یشکر الخالق-آقایان)

٣٧-چهارشنبه 18-2-87 ( همت اگر سلسله جنبان شود  مور تواند که سلیمان شود )

٣۶-صبح یکشنبه 15-2-87    (قوانین طبعیی -خانمها)

٣٥-صبح شنبه  14-2-87    (نماز-خانمها)

٣٤-صبح شنبه 14-2-87    (معانی مختلف لغات-آقایان )

٣٣-صبح جمعه 13-2-87   (ادیان الهی -خانمها)

٣٢-صبح پنجشنبه 12-2-87   (نماز جماعت-ماذون به نماز براي  تهران وملاير)

٣١-صبح  چهارشنبه  11-2-87      (حقیقت درویشی-مصافحه-خانمها)

٣٠-صبح  یکشنبه  8-2-87      (مرگ-خانمها)

٢٩-صبح شنبه  7-2-87    (پیغمبران-خانمها)

٢٨-صبح جمعه  6-2-87   (دلالیل عدم چاپ کتب سلسله-شاکله-اسراف کردن)

٢٧-صبح پنجشنبه  5-2-87      (علم اقتصاد -اسراف کردن-آقایان)

۶٢-صبح چهارشنبه 4-2-87      (مرگ-خانمها)

٢٥-صبح یکشنبه  1-2-87      (شیخ ابوالحسن خرقانی-خانمها)

٢٤-صبح شنبه  31-1-87      (اظهار محبت-کشتن حیوانات برای تغذیه-خانمها)

٢٣-صبح جمعه  30-1-87    (پذيرايي در مراسم بزرگداشت بزرگان)

٢٢-صبح یکشنبه  25-1-87    (عقل-خانمها)

٢١-صبح شنبه  24-1-87    (بهشت و جهنم-خانمها)

٢٠-صبح شنبه  24-1-87    (کتاب خواندن-آقایان)

١٩-حسینیه تهران صبح جمعه  23-1-87    (توقع داشتن -خانمها)

١٨-صبح روز پنجشنبه 22-1-87   (دولت سرا -خانواده واجتماع )

١٧-مجلس روز چهارشنبه  21-1-87  ( سر گذشت انسان-خانمها )

١٥-صبح شنبه  17-1-87    (عیدی دادن-خانمها)

١٤-صبح شنبه  17-1-87    (تکامل-آقایان)

١٣-حسینیه تهران صبح جمعه  16-1-87     (تذکرﺓ اولیاء-خانمها)

١٢-حسینیه تهران صبح جمعه  16-1-87     (تغییر ساعت -آقایان)

١١-مجلس روز چهارشنبه  14-1-87  ( جبر واختیار )

١٠-صبح شنبه 10-1-87    (   هر چیزی به جای خویش نیکوست- خانمها)

٩-صبح شنبه  10-1-87    ( هر چیزی به جای خویش نیکوست- آقایان)

٨-حسینیه تهران  صبح جمعه  9-1-87     ( تغییر ساعت مجلس -آقایان)

٧-صبح جمعه  9-1-87   حسینیه تهران    ( تذکرﺓ اولیاء-ظهور امام زمان -خانمها)

۶-صبح روز پنجشنبه 8-1-87   (دولت سرا -تفاوت بین درویش و غیر درویش )

٥-( میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) )  6-1-87   

٤-صبح شنبه  3-1-87  ( رضا-آقایان)

٣-صبح شنبه  3-1-87  ( آثار دیدار مومنین -خانمها)

٢-دوم فروردین حسینیه تهران  2-1-87     (هفته وحدت -شیعه و سنی)

١-  به مناسبت  نوروز 1387 اول فروردین