فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال  ١٣٧٦ 

١٠-مجلس صبج شنبه  6-02-76(  عید غدیر خم

٩-مجلس صبج یکشنبه  21-02-76(  حر-توبه و ادب -خانمها

٨-مجلس صبح چهارشنبه  3-2-76( تولد امام علي النقي (ع)-  پیامبران - خانمها )  

٧-مجلس صبج یکشنبه  31-01-76( اذان واقامه- تربیت فرزندان-حضرت ابراهیم(ع)-خانمها

٦-مجلس صبح  جمعه  29-1-76( عید قربان  )  

٥-مجلس صبح چهارشنبه  27-1-76( پل صراط- توبه- خانمها )  

  ٤-مجلس صبج یکشنبه  17-01-76( شناخت اعلم - تجدید عهد - اطاعت از قوانین

٣-مجلس صبح چهارشنبه  13-1-76( شناخت اعلم، تقليد اعلم - تجدید عهد-و پيروي از قاعده‌ي الهی)  

٢-مجلس صبج یکشنبه  10-01-76( سلوک وجذب –خواب-خوف ورجاء-خانمها

 ١-مجلس صبح جمعه 01-01-76  ( عید نوروز- میلاد امام رضا (ع) - آقایان)