فایل های تصویری  روز جمعه

١٠٧-صبح جمعه  ٦-١-٩٥ ( ادامه رشته ارشاد و هدایت - اتصال به امام در شریعت و ولایت – آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

١٠٦- صبح جمعه  ٢٨-١٢-٩٤ (صحابه کذّاب پیامبر - غیبت امام زمان - آقایان )    Mp4  مخصوص موبایل

١٠٥ - صبح جمعه  ٢١-١٢-٩٤ ( یاد مرگ و وصیت - آقایان )    Mp4  مخصوص موبایل

١٠٤ - صبح جمعه  ١٤-١٢-٩٤ (خودخواهی مانع اصلاح نفس  - آقایان )   Mp4  مخصوص موبایل

١٠٣-صبح جمعه  ٧-١٢-٩٤ (مشورت در امور دنیوی - آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

١٠٢-صبح جمعه  ٣٠-١١-٩٤ (تشخیص عدم دخالت در سیاست - آقایان )    Mp4  مخصوص موبایل

١٠١-صبح جمعه  ٢٣-١١-٩٤ ( تبدیل غذا به جان - جوع و گرسنگی - آقایان )   Mp4  مخصوص موبایل

١٠٠-صبح جمعه ١٦-١١-٩٤ (راهها ی به سوی خدا - آقایان )   Mp4  مخصوص موبایل

٩٩-صبح جمعه ٩-١١-٩٤ ( متناسب بودن اولیاء الهی در هر زمان با درک افراد جامعه - جشن میلاد - آقایان )
 
Mp4  مخصوص موبایل

٩٨-صبح جمعه ٢٥-١٠-٩٤ ( حبّ جاه و شخصیت بزرگترین مانع کمال - آقایان)    Mp4  مخصوص موبایل

٩٧-صبح  جمعه  ١١-١٠-٩٤  (مبداء روحانی و رعایت احکام جسمانی - آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٩٦--صبح  جمعه  ٤-١٠-٩٤  (وظیفه انسان در معنویت بخشیدن به مادیّات - آقایان)   Mp4  مخصوص موبایل

٩٥-صبح  جمعه  ۲۷-٩-٩٤ (اتحاد و همدلی - آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٩٤-صبح  جمعه  ١٣-٩-٩٤ (توجه و تذکر دائمی به واقعه کربلا - آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٩٣-صبح  جمعه  ٦-٩-٩٤ (مطابقت بزرگ زمان با زمان - آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٩٢-صبح  جمعه  ٢٩-٨-٩٤ (ضعف بشری و قدرت معنوی انسان -معنای خلیفه الهی- آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

٩١-صبح  جمعه  ٢٢-٨-٩٤ (عرفان ، معنای احکام شرع است  - آقایان)  Mp4   مخصوص موبایل

٩٠-صبح  جمعه  ١٥-٨-٩٤ (گل های مختلف دسته گل مومنان  - آقایان)  Mp4  مخصوص موبایل

۸۹-صبح  جمعه  ٨-٨-٩٤ (بقای انسان  - آقایان)  Mp4    مخصوص موبایل

۸۸- صبح جمعه ٢٤-٧-٩٤ (تفاوت اقوال عرفا برمبنای تفاوت احوال - آقایان )    Mp4   مخصوص موبایل

۸۷- صبح جمعه ۳-۷-۹۴ (رشته ناگسستنی انبیاء و اولیاء - آقایان  )  Mp4   مخصوص موبایل

٨٦- صبح جمعه ٢٠-٦-٩٤ (حد مالکیت انسان- آقایان )     Mp4   مخصوص موبایل

٨٥- صبح جمعه ١٣-٦-٩٤ (روح عرفان در جان انسان و آثار ادبی - آقایان )     Mp4   مخصوص موبایل

٨٤- صبح جمعه  ٣٠-۵-۹۴ (میلاد امام رضا- آقایان)   Mp4   مخصوص موبایل

٨٣- صبح جمعه 23-5-94 (لزوم اتحاد و همدلی بین فقرا - آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

٨٢- صبح جمعه 16-5-94 (دستورات عاّم و خاص انبیاء - آقایان )  Mp4   مخصوص موبایل

٨١- صبح جمعه 2-5-94 (مهر و دوستی با همه انسانها- آقایان )  Mp4   مخصوص موبایل

٨٠- عصر جمعه 26-3-94 (جلسه ختم قرآن-ریتم سخن در قرآن - مکالمه حبیب و محبوب در قرآن - جامعیت وجوه قرآن )  MP4   مخصوص موبایل

٧٩- صبح جمعه 15-3-94 (ریسمان الهی و اجتماع مومنین - آقایان )   MP4    مخصوص موبایل

٨۷- صبح جمعه 25-2-94 (اطاعت امر پدر - آقایان)   MP4   مخصوص موبایل

۷۷- صبح جمعه 18-2-94 (جلوه های نور واحد - آقایان)  Mp4    مخصوص موبایل

۷۶- صبح جمعه 11-2-94 (مطابقت اعمال با تعالیم حضرت علی (ع) - آقایان)  Mp4

۷۵- صبح جمعه 4-2-94 (استمرار جلوه های متعدد ولایت - آقایان)  Mp4

۷۴- صبح جمعه 28-1-94 (یاد گذشتگان ( درگذشت حاج امیر سعیدی) - آقایان)  MP4

٧٣- صبح جمعه 14-1-94 (عید به منزله خلع زشتی ها و لبس نیکی ها  - آقایان)  MP4 مخصوص موبایل

٧٢- صبح جمعه 7-1-94 ( خلع و لبس در حلول سال نو - آقایان)  MP4  مخصوص موبایل

٧١-مجلس صبح  جمعه 29-12-93(ارزيابی اعمال سال گذشته -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٧٠-مجلس صبح  جمعه 22-12-93( وجود فانی انسان در دنیا  -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٦٩-مجلس صبح  جمعه 08-12-93( نقش عرفان و احکام در حفظ دین -آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

٦٨-مجلس صبح  جمعه 01-12-93( فقط او باقی است -آقایان )  Mp4    مخصوص موبایل

٦٧-مجلس صبح  جمعه 24-11-93( سالگرد تخریب حسینیه قم -آقایان )   MP4    مخصوص موبایل

٦٦-مجلس صبح جمعه 17-11-93(رعایت اعتدال و میانه روی -آقایان )  Mp4   مخصوص موبایل

٦٥-مجلس صبح جمعه 10-11-93(عدم جدایی طریقت از شریعت -آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

٦٤-مجلس صبح جمعه 3-11-93(سماع- سلام -آقایان )  Mp4  مخصوص موبایل

٦٣-مجلس صبح جمعه 26-10-93(انتساب اقوال دروغ به بزرگان -آقایان )  MP4  مخصوص موبایل

٦٢-مجلس صبح جمعه 12-10-93(شکستن بیعت -آقایان )  Mp4    مخصوص موبایل

٦١-مجلس صبح جمعه 21-9-93( امانت داری در همه امور -آقایان )  Mp4

٦٠-مجلس صبح جمعه 14-9-93( عرفان های نوظهور -آقایان )  Mp4

٥٩-مجلس صبح جمعه 30-8-93( تفاوت حالات سالکین -آقایان )  mp4

۵۸-مجلس صبح جمعه 16-8-93( تجّلی یار از در و دیوار  -آقایان )  Mp4

٥٧-مجلس صبح جمعه 25-7-93( امید به رحمت خداوند و گشایش امور  -آقایان )  Mp4

٥٦-مجلس صبح جمعه 11-7-93( جایگاه روح در بدن -آقایان )  mp4

٥٥-مجلس صبح جمعه 4-7-93( تفاوت یاد خدا با مدیتیش -آقایان )   Mp4

٥٤-مجلس صبح جمعه 21-6-93(مصافحه -آقایان )  Mp4

١٤٣-مجلس صبح جمعه 7-6-93(احترام به اهل بیت پیامبر (ص) -آقایان )  Mp4

٥٣-مجلس صبح جمعه 31-5-93(شهادت امام جعفر صادق (ع) -آقایان )  Mp4

٥٢-مجلس صبح جمعه 17-5-93(بنی آدم اعضای یک پیکرند -آقایان )  Mp4

٥١-مجلس صبح جمعه 06-4-93(  اختلاف عقیدتی در شروع و پایان ماه مبارک رمضان -  آقایان)  Mp4

٥٠-مجلس صبح جمعه 16-3-93(جنبه ها و وظایف مختلف انسان -آقایان  ) MP4

٤٩-مجلس صبح جمعه 9-3-93( یادی ازشیخ ابوالقاسم گورکانی -آقایان  ) MP4

٤٨-مجلس صبح جمعه 2-3-93( افراط و تفریط در ظواهر شرع -آقایان  ) MP4

٤٧-مجلس صبح جمعه  22-1-93( ولایت حیات حقیقی است- آقایان  ) Mp4

٤٦-مجلس صبح جمعه  15-1-93( عشق الهی- آقایان  ) Mp4

٤٥-مجلس صبح جمعه  23-12-92(مسبوق بودن رحمت و دوستی بر غضب-آقایان  )  Mp4  

٤٤-مجلس صبح جمعه  16-12-92(شکر نعمت-آقایان  )  Mp4  

٤٣-مجلس صبح جمعه 9-12-92(خلوص نیت، فهم یگانگی خداوند -خانمها)    Mp4

٤٢-مجلس صبح جمعه  2-12-92( اسلام دین خشونت وتفرقه نیست-آقایان  )  Mp4

٤١-مجلس صبح جمعه   25-11-92( تکریم انسان و عدل الهی-آقایان  )  Mp4

٤٠-مجلس صبح جمعه   18-11-92( یاد خدا در عمره مفرده-آقایان  )  Mp4  

٣٩-مجلس صبح جمعه   11-11-92( اصلاح فرد و جامعه-آقایان  )  Mp4  

٣٨-مجلس صبح جمعه   13-10-92( هدف اسلام از حکومت-آقایان  )  Mp4  

٣٧-مجلس صبح جمعه  6-10-92(قوای شیطانی و ملکوتی انسان -آقایان )  Mp4  

٣٦-مجلس صبح جمعه  29-9-92(منشاء اسلامی تصوف -آقایان )  Mp4  

٣٥-مجلس صبح جمعه  22-9-92(امام معصوم به کلمه شهید وزن و اعتبار می دهد -آقایان )  Mp4  

٣٤-مجلس صبح جمعه  15-9-92(خلوص نیت در امور معنوی و اطاعت از قانون در امور ظاهری -آقایان )  Mp4  

٣٣-مجلس صبح جمعه  8-9-92(درک صحیح مفاهیم قرآن-آقایان )  Mp4  

٣٢-مجلس صبح جمعه  1-9-92(همبستگی معنوی در جامعه-آقایان )  MP4  

٣١-مجلس صبح جمعه  3-8-92(رشته هدایت از آدم تا خاتم-آقایان )  Mp4  

٣٠-مجلس صبح جمعه  26-7-92(یار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی‌الابصار -آقایان )  MP4  

٢٩-مجلس صبح جمعه  19-7-92(آغاز سال نو قمری-اهمیت اتحاد مسلمین -آقایان )  Mp4  

٢٨-مجلس صبح جمعه  12-7-92(حبس دعا و قطع رجاء- خوشامدگویی به بیدختی ها  -آقایان )  Mp4  

٢٧-مجلس صبح جمعه  5-7-92( دو رشته شریعت و طریقت-آقایان )  Mp4  

٢٦-مجلس صبح جمعه  22-6-92(رعایت قوانین الهی در ازدواج -آقایان )  Mp4  

٢٥-مجلس صبح جمعه  8-6-92(ملاقات رضا شاه با مرحوم حاج شیخ عبد الله حائری -آقایان )  Mp4  

٢٤-مجلس صبح جمعه  1-6-92( اهمیت و احترام به مجالس فقری -آقایان )  Mp4  

٢٣-مجلس صبح جمعه 10-03-92( جایگاه مشایخ درسلسلة الاولياء-آقایان)  Mp4 

٢٢-مجلس صبح جمعه 20-02-92(معروف کرخی -آقایان )  Mp4 

٢١-مجلس صبح جمعه 13-02-92(شکستن بیعت -آقایان )  Mp4 

٢٠-مجلس صبح جمعه30-01-92(پیامبر اهل صلح و رحمت بودند -آقایان )  Mp4    

 ١٩-مجلس صبح جمعه 16-01-92(محبت و انس مومنان عبادت است-آقایان )  Mp4    

١٨-مجلس صبح جمعه 09-01-92(در طلبش هرچه توانی بکوش-آقایان )  Mp4     کم حجم

١٧-مجلس صبح جمعه  25-12-91( عید مومن هر دم است )  Mp4  

١٦-مجلس صبح جمعه 18-12-91( حکم نجوا-تفاوت احوال سالکان )  Mp4  

١٥-ممجلس صبح جمعه 11-12-91( پاسخ به برخی شبهات و انتقادات -آقایان )  Mp4  

١٤-مجلس صبح جمعه  04-12-91( درک مفاهیم قرآنی  )  Mp4  

١٣-مجلس صبح جمعه 20-11-91(سالگرد شهادت حضرت سلطان علیشاه  )    Mp4  

١٢-مجلس صبح جمعه  13-11-91( دشمنیِ حاصلِ جهل )  Mp4    

١١-مجلس صبح جمعه 6-11-91( سالگرد حضرت آقای رضا علیشاه -آقایان )  Mp4    

 ١٠-صبح  جمعه  22-10-91 ( رحلت رسول اکرم (ص)  )  DVD

٩- صبح  جمعه  8-10-91 ( نتایج سوءغلو در حق بزرگان  )  DVD

٨- صبح  جمعه 01-10-91 ( درمان از طبیب و شفاء از خداست-عدم وجود شیخ مخفی در سلسله   )  DVD

٧- صبح  جمعه 24-9-91 ( شیطان وانسان وغلبه نهایی حق   )  DVD

٦- صبح  جمعه 26-8-91 ( شروع ماه محرم   )  DVD

٥- صبح  جمعه 19-8-91 ( ما اهل صلح و برادری با همه هستیم   )  DVD

٤- صبح  جمعه 12-8-91 ( منبع علم حقیقی   )  DVD

٣- صبح  جمعه 28-7-91 ( رسالت نبی-جذب مومنان و نظم وحفظ دیگران   )  DVD

٢- صبح  جمعه 21-7-91 (  عبرت گرفتن از روز تولد )  DVD

١- صبح  جمعه 14-7-91 (  ریسمان الهی  )  DVD