فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٥

٢٩١- صبح جمعه ٢٠-١٢-٩٥(مجلس صبح جمعه- تبریک نوروز - آقایان )  

٢٩٠- مجلس صبح شنبه ١٤-١٢-٩٥ (نحوه بیان و اثبات مطلب - حکایت نحوی و کشتیبان- آقایان )   کیفیت معمولی

٢٨٩- مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩٥(آزادگی و اسارت انسان و تدبر در حکمت آن- خانمها )   کیفیت معمولی

٢٨٨- مجلس صبح جمعه ١٣-١٢-٩٥(شرکت در مجالس حسینیه - آقایان )  

٢٨٧- مجلس صبح پنجشنبه ١٢-١٢-٩٥(وفات حضرت فاطمه(س) - آقایان )   کیفیت معمولی

٢٨٦- مجلس صبح چهارشنبه ١١-١٢-٩٥ ( کمیّت و کیفیّت ایمان و مؤمنین - درویشی - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٨٥- مجلس صبح یکشنبه ٨-١٢-٩٥ (وجه و انتظار شنونده به سخن و اثر صوت و دیدار - خانمها )   کیفیت معمولی

٢٨٤- مجلس صبح شنبه ٧-١٢-٩٥ (جایگاه عرف و عادت در قانونگذاری بشر و احترام به آداب و رسوم - آقایان )   کیفیت معمولی

٢٨٣- مجلس صبح جمعه ٦-١٢-٩٥ ( اتصال و ارتباط معنوی قلوب مومنین - خانمها)  

٢٨٢- مجلس صبح جمعه ٦-١٢-٩٥ ( اجتماع قلب ها- آقایان)  

٢٨١- مجلس صبح پنجشنبه ٥-١٢-٩٥ ( تجلی های مختلف خداوند و درک انسان - آقایان)   کیفیت معمولی

٢٨٠- مجلس صبح چهارشنبه ٤-١٢-٩٥ ( جشن روز درویش - خواندن تاریخ - حفظ ارکان ملت و آداب و رسوم ملی - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٩- مجلس صبح یکشنبه ١-١٢-٩٥ (طالع بینی و آینده پژوهی - تکرار و یادگیری - حول و قوه الهی - همدلی با نظم - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٨- مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩٥ (روش تشخیص صحت بیانیه ها و نقل قول های منتسب به بزرگان - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٧- مجلس صبح جمعه ٢٩-١١-٩٥ ( حفظ ایمان در بحران زمانه- آقایان)   کیفیت معمولی

٢٧٦- مجلس صبح چهارشنبه ٢٧-١١-٩٥ ( قرآن- اعتماد به عقیده- پیغمبر مصحح عقاید و حکومت- نیت توبه - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٥- مجلس صبح یکشنبه ٢٤-١١-٩٥ ( قسم خوردن خداوند در قرآن - مواقع نجوم - طلاق - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٤- مجلس صبح پنجشنبه ٢١-١١-٩٥ ( تمدن ایرانی- اسلامی و حفظ آن - آقایان)   کیفیت معمولی

٢٧٣- مجلس صبح چهارشنبه ٢٠-١١-٩٥ ( نگارش سؤالات - سلام - اظهار وحدت و اتحاد - صلح و سلامت - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧٢- مجلس صبح یکشنبه١٧-١١-٩٥ ( بسم الله و استثناء - حدود وکالت و خلافت خداوند در انسان - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٧١- مجلس صبح شنبه١٦-١١-٩٥ (به خیر یاد کردن رفتگان و ذم زیاده روی در احترامات عرفی مرتبط با آن - آقایان )   کیفیت معمولی

٢٧٠- مجلس صبح جمعه ۱۵-١١-٩٥(منازل سلوک بر حسب مقامات سلّاک- خواندن تذکره الاولیاء- خانمها )   کیفیت معمولی

۲۶۹- مجلس صبح جمعه ۱۵-١١-٩٥(شرک خفی و شرک جلّی(۲)- آقایان )   کیفیت معمولی

٢٦٨- مجلس صبح پنجشنبه  ١٤-١١-٩٥(پاسخ سوالات مشابه-توحيد و شرك -شرک جلی و خفی- آقایان )   کیفیت معمولی

٢٦٧- مجلس عصر چهارشنبه ١٣-١١-٩٥ (یاد رفتگان - اتحاد در فامیل- خانمها)  

٢٦٦- مجلس صبح چهارشنبه ١٣-١١-٩٥ (حاج محمد خان راستین - غنیمت دیدار- خانمها)  کیفیت معمولی

٢٦٥- مجلس صبح یکشنبه١٠-١١-٩٥(تمثیل گرفتن از داستانهای قرآن - سوره های یوسف و کهف - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٦٤- مجلس صبح شنبه ٩-١١-٩٥( قابلیت استناد اشعار - طبقات شعرا - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٦٣- مجلس صبح جمعه ٨-١١-٩٥ (امتحانات الهی-وساوس شیطان- خانمها)  کیفیت معمولی

٢٦٢- مجلس صبح جمعه ٨-١١-٩٥ (حاکمیت الهی-حاکمیت سیاسی- آقایان)  کیفیت معمولی

٢٦١- مجلس صبح چهارشنبه ٦-١١-٩٥ (فصول چهارگانه و تطابق حالات انسان- خانمها)  کیفیت معمولی

٢٦٠- مجلس صبح یکشنبه ٣-١١-٩٥ (مصلحت و حکمت خداوند - آموختن از حیوانات - سکوت و اثر ملاقات - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٥٩- مجلس صبح شنبه ٢-١١-٩٥ (ابراز تأسف درباره حریق ساختمان پلاسکو و تسلیت و تعزیت به مصیبت زدگان - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٥٨- مجلس صبح جمعه ١-١١-٩٥(نکاتی درباره معانی خلیفه الهی - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٥٧- مجلس صبح جمعه ١-١١-٩٥(تعالیم الهی در دوره های مختلف زندگی بشر - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٥٦- مجلس صبح پنج شنبه  ٣٠-١٠-٩٥ (مستحدثات بیمه و بانکداری - اصول کلی در عقود و تعهدات - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٥٥- مجلس صبح چهارشنبه  ٢٩-١٠-٩٥ (تولد و مقتضیات سنین بلوغ - سرور و شادی - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٥٤- مجلس صبح یکشنبه  ٢٦-١٠-٩٥(بکارگیری اصطلاحات در تعارفات و تشریفات - گل نرگس و خوددوستی - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٥٣- مجلس صبح شنبه  ٢٥-١٠-٩٥(تفاوت در مدنی الطبع بودن حیوان و انسان - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٥٢- مجلس صبح جمعه ٢٤-١٠-٩٥(  اهمیت و نقش مادر در تربیت فرزند- خانمها ) 

٢٥١- مجلس صبح جمعه ٢٤-١٠-٩٥(  عدم درک ذات الهی- آقایان ) 

٢٥٠- مجلس صبح پنجشنبه  ٢٣-١٠-٩٥(  عقل علی (ع) و عقل معاویه- آقایان )   کیفیت معمولی

٢٤٩- مجلس صبح چهارشنبه  ۲۲-١٠-٩٥(منابع فقه و اخلاق (کتاب و سنت و عرف و عقل) - شرکت در مراسم تشییع - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٤٨- مجلس صبح یکشنبه  ١٩-١٠-٩٥(سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه )  

٢٤٧- مجلس صبح شنبه  ١٨-١٠-٩٥(ملا علی سمنانی - معنی اقتدا - سکّاندار اسلام - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٤٦- مجلس صبح جمعه  ١٧-١٠-٩٥ ( تربيت فرزندان - نقش داستان و فيلم در تربيت - خانمها )کیفیت معمولی

٢٤٥- مجلس صبح جمعه ١٧-١٠-٩٥ (  تفکر در امر دین - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٤٤- مجلس  صبح چهارشنبه ١٥-١٠-٩٥ (خصوصیات چشم و تقدم آن بر دیگر اعضاء - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٤٣- مجلس عصر دوشنبه  ١٣-١٠-٩٥(یادبود رحلت مرحومه سرکار بی بی - سوره انعام و یاد خداوند - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٤٢- مجلس صبح یکشنبه  ١٢-١٠-٩٥(تعهدات بیعت کننده و وعده خداوند در بیعت - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٤١- مجلس عصر شنبه  ١١-١٠-٩٥(دلبستگی معنوی)  کیفیت معمولی

٢٤٠- مجلس صبح جمعه ١٠-١٠-٩٥( تفاوت علم و عرفان - خانمها ) کیفیت معمولی

٢٣٩- مجلس صبح جمعه ١٠-١٠-٩٥( علل انشعاب در سلسله فقر - آقایان ) کیفیت معمولی

۲۳۸- مجلس صبح چهارشنبه ۸-١٠-٩٥( تهنیت تولد عیسی علیه السلام - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٣٧- مجلس صبح جمعه  ٣-١٠-٩٥( آتش ذوق وشوق در سلوک -خانمها )  کیفیت معمولی

٢٣٦- مجلس صبح جمعه  ٣-١٠-٩٥(یاد گذشتگان - آقایان )  کیفیت معمولی

٢٣٥- مجلس صبح پنجشنبه  ٢-١٠-٩٥( قصاص و عفو - آقایان )   کیفیت معمولی

٢٣٣- مجلس صبح شنبه  ٢٧-٩-٩٥( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع ) - خانمها )  کیفیت معمولی

٢٣٢- مجلس صبح شنبه  ٢٧-٩-٩٥( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع ) - آقایان )  کیفیت معمولی

٢٣١- مجلس صبح جمعه  ٢٦-٩-٩٥( همبستگی و اتحاد و اجتناب از تفرقه - خانمها )  کیفیت معمولی

٢٣٠- مجلس صبح جمعه  ٢٦-٩-٩٥( اتصال سلسه انبیا و اوليا - آقایان )  کیفیت معمولی

٢٢٩- مجلس صبح چهارشنبه  ٢٤-٩-٩٥(تهییج و خمود -اصلاح انحرافات با ذکر قلبی - اختیارات جانشینان حضرت علی (ع) )  کیفیت معمولی  

٢٢٨- مجلس صبح یکشنبه ٢١-٩-٩٥(سالگرد رحلت حضرت آقای رضاعلیشاه طاب ثراه )   کیفیت معمولی

٢٢٧- مجلس صبح شنبه ٢٠-٩-٩٥(تفاوت مسؤولیت فردی و جمعی فقرا- آقایان)   کیفیت معمولی

٢٢٦- مجلس صبح جمعه  ١٩-٩-٩٥(دانستن زمان رفتن - خانمها)  

٢٢٥- مجلس صبح جمعه  ١٩-٩-٩٥(دانستن زمان رفتن - آقایان)  

٢٢٤- مجلس صبح چهارشنبه  ١٧-٩-٩٥(بیان مسائل - آرام گذراندن زندگی - دقت در نوشتن و گفتن - درخواست از خدا )   کیفیت معمولی

 ٢٢٣- مجلس صبح یکشنبه ١٤-٩-٩٥( ظاهر عنوان باطن است - دو لباس مهربانی و پرخاش - خانمها )   کیفیت معمولی

 ٢٢٢- مجلس عصر شنبه ١٣-٩-٩٥( حلول ماه ربیع الاول  )   کیفیت معمولی

 ٢٢١- مجلس صبح شنبه ١٣-٩-٩٥(صحت و سقم اخبار - حلول ماه ربیع الاول - آقایان)   کیفیت معمولی

٢٢٠- مجلس صبح جمعه  ١٢-٩-٩٥(اخلاص در عزاداری - دقت خداوند در جزا دادن - ادعیه - خانمها)  

٢١٩- مجلس صبح جمعه  ١٢-٩-٩٥(بزرگان عرفا به منزله شاخه هاى تنه يك درخت - آقایان)  

٢١٨- مجلس صبح چهارشنبه  ١٠-٩-٩٥(شرفیابی فقرای بیدخت )   کیفیت معمولی

٢١٧-مجلس صبح یکشنبه ٧-٩-٩٥ (رؤیای صادقه و خوابهای پراکنده و پریشان - خانمها)  کیفیت معمولی

٢١٦-مجلس صبح شنبه ٦-٩-٩٥ (حفظ بدن - تأثر و تسلیت برای حادثه جاده‌ای و تصادف ریلی - آقایان )  کیفیت معمولی

٢١٥-مجلس صبح جمعه ٥-٩-٩٥ (روز جمعه و اهمیت آن در فرهنگ اسلامی - خانمها)  کیفیت معمولی

٢١٤-مجلس صبح جمعه ٥-٩-٩٥ (رعایت عدم کار دنیا در شب و صبح جمعه - آقایان )    کیفیت معمولی

٢١٣- مجلس صبح چهارشنبه  ٣-٩-٩٥( روش تکاملی خداوند در آموختن علم به بشر - ضبط و نمایاندن اعمال - خانمها )   کیفیت معمولی

٢١٢- مجلس صبح شنبه ٢٩-٨-٩٥ ( کیفیت صحت و سُقم اخبار - مراسم عزاداری و یادبود اربعین - آقایان )   کیفیت معمولی

٢١١-مجلس صبح جمعه ٢٨-٨-٩٥ ( آداب بر حسب موقعیت و زمان - خانمها)  کیفیت معمولی

٢١٠-مجلس صبح جمعه ٢٨-٨-٩٥ (سلسله انبیا و اولیا )  

٢٠٩- مجلس صبح پنجشنبه  ٢٧-٨-٩٥( قرب و بعد عاشق در قصیده جامی - آقایان )   کیفیت معمولی

٢٠٨- مجلس صبح چهارشنبه  ٢٦-٨-٩٥( مصلحت الهی - وظایف مرد و زن در بیرون و داخل خانه - خانمها )   کیفیت معمولی

٢٠٧- مجلس صبح یکشنبه  ٢٣-٨-٩٥ ( نیاز به جفت و انتخاب همسر در انسان - مسئولیت در امر ازدواج - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٠٦- مجلس صبح شنبه ٢٢-٨-٩٥ ( درد و درمان - کوشش برای کمال - آقایان)   کیفیت معمولی

٢٠٥-مجلس صبح جمعه ٢١-٨-٩٥ ( انجام کارها با تفکر و توکل بر خدا  - خانمها)  کیفیت معمولی

٢٠٤-مجلس صبح جمعه ٢١-٨-٩٥ (بیان ناپذیری احوال عرفانی  - آقایان)  کیفیت معمولی

٢٠٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٠-٨-٩٥ ( عرفان نظری و عملی- آقایان)   کیفیت معمولی

۲۰۲- مجلس صبح چهارشنبه ۱۹-٨-٩٥ ( حب وطن و توجه به موطن اصلی - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٠١- مجلس صبح یکشنبه  ١٦-٨-٩٥ ( تعقل و انتخاب در انسان - خانمها)   کیفیت معمولی

٢٠٠- مجلس صبح شنبه ١٥-٨-٩٥ ( استخاره  - طلب خیر کردن از خدا  - قصص قرآن - آقایان)   کیفیت معمولی

١٩٩-مجلس صبح جمعه ١٤-٨-٩٥ ( توبه و مقدماتش - خانمها)  کیفیت معمولی

١٩٨-مجلس صبح جمعه ١٤-٨-٩٥ (خروج انسان از بهشت - آقایان)  کیفیت معمولی

١٩٧-مجلس عصر پنجشنبه ١٣-٨-٩٥ (تجلیل سوم ماه و یادبود فوت سرکار بی بی مکرمه حضرت آقای مجذوبعلیشاه )  کیفیت معمولی

١٩٦-مجلس صبح پنجشنبه  ١٣-٨-٩٥ (قاعده عمل و عکس العمل - روز کوروش  - آقایان)  کیفیت معمولی

١٩٥- مجلس صبح چهارشنبه ١٢-٨-٩٥ ( آیه بسم الله - شروع هر کار با اسم خدا - خانمها)   کیفیت معمولی

١٩٤-مجلس صبح  یکشنبه  ٩-٨-٩٥ (ثمره زندگی - اصلاحات اسلام - بردگی - افتخار و فخرفروشی - خانمها)   کیفیت معمولی

١٩٣- مجلس عصر شنبه ٨-٨-٩٥ ( اعدام ، شهادت ، خودکشی)   کیفیت معمولی

١٩٢- مجلس صبح شنبه ٨-٨-٩٥ ( مصافحه ، وصيت ، بيعت - آقایان)   کیفیت معمولی

١٩١-مجلس صبح جمعه  ٧-٨-٩٥ ( همگامی آداب شریعت و معنویت در طریقت - خانمها)    کیفیت معمولی

١٩٠-مجلس صبح جمعه  ٧-٨-٩٥ ( جمع شریعت و طریقت - آقایان)  کیفیت معمولی

١٨٩-مجلس صبح پنجشنبه  ٦-٨-٩٥ ( انواع عشق در جهان- آقایان)   کیفیت معمولی

١٨٨- مجلس صبح چهارشنبه ٥-٨-٩٥ (اتحاد جسم و روح بشر - امانت بدن - عدم جواز تخریب مال خود - خانمها)     کیفیت معمولی

١٨٧- مجلس صبح یکشنبه٢-٨-٩٥ (آفرینش جفت برای هر موجودی - اختیار انتخاب در بشر - خانمها)     کیفیت معمولی

١٨٦- مجلس صبح شنبه ١-٨-٩٥ (دقت در اجرای احکام شریعت- آقایان)   کیفیت معمولی

١٨٥- مجلس صبح جمعه ٣٠-٧-٩٥ (ظهور عشق اعلی در حسین (ع) -  ارزش خلافت ظاهری - خانمها) کیفیت معمولی

١٨٤- مجلس صبح جمعه ٣٠-٧-٩٥ (وحدت وجود ، عشق- آقایان) کیفیت معمولی

١٨٣-مجلس صبح پنجشنبه  ٢٩-۷-٩٥ ( اختیار و انتخاب بشردر جهان - آقایان)  کیفیت معمولی

۱۸۲- مجلس صبح چهارشنبه ٢٨-٧-٩٥ (مهر - تجمیع صفات در انسان و انتخاب صفت الهی - خانمها )   کیفیت معمولی

١٨١- مجلس صبح یکشنبه ٢٥-٧-٩٥ (تقدم اصلاح فرد بر اصلاح جامعه و آغاز آن از خانواده - دستورات جزئی - خانمها)   کیفیت معمولی

١٨٠- مجلس صبح شنبه ٢٤-٧-٩٥ (بروز و ظهور عشق در عاشق و معشوق - آقایان)   کیفیت معمولی

١٧٩- مجلس صبح جمعه ٢٣-٧-٩٥ (نقش زنان در تعالی خانواده- خانمها)     کیفیت معمولی

١٧٨- مجلس صبح جمعه ٢٣-٧-٩٥ (حسین (ع) قرآن ناطق - آقایان)     

١٧٧- مجلس صبح چهارشنبه ٢١-٧-٩٥ (عاشورای حسینی - آقایان)      کیفیت معمولی

١٧٦- مجلس صبح یکشنبه ١٨-٧-٩٥ (اهمیت و آثار سکوت - عیسی (ع) - نگهداشتن خود - خانمها)   کیفیت معمولی

١٧٥- مجلس صبح شنبه ١٧-٧-٩٥ (مراسم عزاداری و یادبود یا تجلیل وقایع - آقایان)   کیفیت معمولی

١٧٤- مجلس صبح چهارشنبه ١٤-٧-٩٥ (خصوصیات انسان - تربیت و تکرار عادت - کسالت و نارسایی قوا - خانمها)   کیفیت معمولی

١٧٣- مجلس صبح یکشنبه ۱۱-٧-٩٥ (ماه ذی الحجه و حج ابراهیمی - شیطان - خانمها)   کیفیت معمولی

١٧٢- مجلس عصر شنبه  ١٠-٧-٩٥ (شفاء- خوراک نذری- سماع  - آقایان)   کیفیت معمولی

١٧١- مجلس صبح شنبه  ١٠-٧-٩٥ (علم و عمل دوبال درویش - آقایان)   کیفیت معمولی

١٧٠-مجلس صبح جمعه  ٩-۷-٩٥ ( رعایت عدل و انصاف در رفتار و گفتار - خانمها)  کیفیت معمولی

١٦٩-مجلس صبح جمعه  ٩-۷-٩٥ (حالات و طریقه های مختلف ایمانی - آقایان)    کیفیت معمولی

١٦٨-مجلس صبح پنجشنبه  ٨-۷-٩٥ (تجلیل یاد فرزندان پیامبر - آقایان)  کیفیت معمولی

١٦٧-مجلس صبح چهارشنبه  ٧-٧-٩٥ (نظم خلقت - خودبینی - رد نکردن ندیده ها - چشم واقع بین- خانمها)  کیفیت معمولی

١٦٦- مجلس صبح یکشنبه  ٤-٧-٩٥ (تخلّق به اخلاق الهی - درک مفهوم عبادت بعد از مرحله عبودیت - خانمها)   کیفیت معمولی

١٦٥- مجلس صبح شنبه  ٣-٧-٩٥ (جهل مردم به واقعیت ها و تجلیل وقایع محرم - آقایان)   کیفیت معمولی

١٦٤-مجلس صبح جمعه  ٢-۷-٩٥ ( رعایت عدل و انصاف در رفتار و گفتار - خانمها)  کیفیت معمولی

١٦٣-مجلس صبح جمعه  ٢-۷-٩٥ (حسن ظن به مومنین - آقایان)  

١٦٢-مجلس صبح پنجشنبه  ١-۷-٩٥ (تقویم قمری و شمسی - آقایان)  کیفیت معمولی

١٦١-مجلس صبح چهارشنبه  ٣١-٦-٩٥ (طلب - طلاق و رجوع - دردهای طلاق - غذای حلال - لذات زندگی  - خانمها)  کیفیت معمولی

١٦٠-مجلس صبح سه شنبه  ٣٠-٦-٩٥ (عید سعید غدیر خم  - خانمها)  کیفیت معمولی

١٥٩-مجلس صبح سه شنبه  ٣٠-٦-٩٥ (عید سعید غدیر خم  - آقایان)  کیفیت معمولی

١٥٨-مجلس صبح یکشنبه  ٢٨-٦-٩٥ (نامگذاری ایام و معابر - روز عید غدیر - دلالت اسم بر مُسمّیٰ - خانمها)  کیفیت معمولی

١٥٧- مجلس صبح شنبه  ٢٧-٦-٩٥ (آمدن دلیل رفتن - تشخیص خوبی و بدی هر صفت و مناسبت آن - آقایان)   کیفیت معمولی

١٥٦-مجلس صبح جمعه ٢٦-٦-٩٥ (خواندن قرآن با ترجمه  -خانمها)   کیفیت معمولی

١٥٥-مجلس صبح جمعه ٢٦-٦-٩٥ (جلوه های گوناگون تمسک به ریسمان الهی  -آقایان)   کیفیت معمولی

١٥٤-مجلس صبح پنجشنبه ٢٥-٦-٩٥ (شرک خفی و شرک جلی -آقایان) کیفیت معمولی

١٥٣-مجلس صبح چهارشنبه  ٢٤-٦-٩٥ (توجه خداوند به نیت و واقعیت درونی فرد - شکر نعمتهای الهی - خلوص نیت - خانمها)  کیفیت معمولی

١٥٢- مجلس صبح دوشنبه  ٢٢-٦-٩٥ (عید سعید قربان -خانمها )   کیفیت معمولی

١٥١- مجلس صبح دوشنبه  ٢٢-٦-٩٥ (عید سعید قربان - آقایان)   کیفیت معمولی

١٥٠- مجلس صبح یکشنبه  ٢١-٦-٩٥ (صفات رحمان و رحیم - اسلوب قرائت متن و ترجمه و تفاسیر قرآن - مقام ابراهیم- خانمها )  کیفیت معمولی

١٤٩- مجلس صبح شنبه  ٢٠-٦-٩٥ (نعمت سلامتی - بجا بودن خلقت خداوند - آقایان)   کیفیت معمولی

١٤٨-مجلس صبح پنجشنبه ١٨-٦-٩٥ (وحدت و یکپارچگی اعیاد مسلمین-آقایان)  کیفیت معمولی

١٤٧-مجلس صبح چهارشنبه  ١٧-٦-٩٥ ( علم دانستن رابطه بين افراد،أشياء و وقايع - خانمها)  کیفیت معمولی

١٤٦- مجلس عصر دوشنبه  ١٥-٦-٩٥ (شأن نزول آیات-امتحان الهی - خانمها )  کیفیت معمولی

١٤٥- مجلس صبح یکشنبه  ١٤-٦-٩٥ (شرح سوره های الضحى و الانشراح - خانمها )  کیفیت معمولی

١٤٤- عصر شنبه  ١٣-٦-٩٥ (ترکیب طب سنتی و طب نوین - آقایان )    کیفیت معمولی

١٤٣- مجلس صبح شنبه  ١٣-٦-٩٥ (جانشینان پیامبران - سادات - آقایان)   کیفیت معمولی

١٤٢-مجلس صبح جمعه ١٢-٦-٩٥ (شجره  ممنوعه و هبوط آدم -خانمها)   کیفیت معمولی

١٤١-مجلس صبح جمعه ١٢-٦-٩٥ (در توبه -آقایان)   کیفیت معمولی

١٤٠-مجلس صبح پنجشنبه ١١-٦-٩٥ (ذکر و فکربه معنای عرفانی آن-آقایان)   کیفیت معمولی

١٣٩-مجلس صبح چهارشنبه  ١٠-٦-٩٥ ( مسئولیت شکر نعمت - غرایز حب ذات و حب نوع - ازدواج - منع رهبانیت - خانمها)   کیفیت معمولی

١٣٨- مجلس صبح یکشنبه  ٧-٦-٩٥ ( نگرش متفاوت عرفا و جهانبینی عرفانی - هاله و جاذبه در انسان - خانمها)   کیفیت معمولی

١٣٧- مجلس صبح شنبه  ٦-٦-٩٥ (رعایت اعتدال وعدالت در جوامع بشری - آقایان)    کیفیت معمولی

١٣٦- مجلس صبح جمعه ٥-٦-٩٥ (رعایت آداب مجلس فقری ، وقت شناسی در امور - خانمها)   کیفیت معمولی

١٣٥-مجلس صبح جمعه ٥-٦-٩٥ (مقام ابراهیم (ع) و ذریه او ، وراثت معنوی -آقایان)   کیفیت معمولی

١٣٤-صبح چهارشنبه  ٣-٦-٩٥ ( پاسخ نامه ها - زودرنجی - جمع اضداد  - خانمها)   کیفیت معمولی

١٣٣- مجلس صبح یکشنبه  ٣١-٥-٩٥ ( عدم تقدم ملیت و مذهب بر یکدیگر و لزوم حفظ هر دو - خانمها)   کیفیت معمولی

١٣٢- مجلس صبح شنبه  ٣٠-٥-٩٥ (لزوم احترام به عقیده صاحبان عقاید مختلف -
متولیان خانه کعبه - عزیمت برای زیارت و حج - آقایان)
   کیفیت معمولی

١٣١-مجلس صبح جمعه ٢٩-٥-٩٥ (شکل خداوند ، تشکر - خانمها)    کیفیت معمولی

١٣٠-مجلس صبح جمعه ٢٩-٥-٩٥ (دیده ی بینا-آقایان)    کیفیت معمولی

١٢٩-مجلس صبح پنجشنبه ٢٨-٥-٩٥ (رعایت آداب اسلامی و مجالس فقری-آقایان)    کیفیت معمولی

١٢٨-صبح چهارشنبه  ٢٧-٥-٩٥ ( عادت و عبادت - اراده و عادت  - خانمها)   کیفیت معمولی

١٢٧- مجلس صبح یکشنبه  ٢٤-٥-٩٥ (ميلاد حضرت رضا - آقایان)   کیفیت معمولی

١٢٦- مجلس عصرشنبه  ٢٣-٥-٩٥ (ميلاد حضرت رضا - آقایان)   کیفیت معمولی

١٢٥- مجلس صبح شنبه  ٢٣-٥-٩٥ (معجزه - تجربه شناخت خداوند - تعبیر صحرای محشر - آقایان)    کیفیت معمولی

١٢٤-مجلس صبح جمعه ٢٢-٥-٩٥ (تفاوت نقش زن و مرد در جامعه - خانمها)    کیفیت معمولی

١٢٣-مجلس صبح جمعه ٢٢-٥-٩٥ (جایگاه الهی انسان درعالم ، مراحل خلقت - آقایان)    کیفیت معمولی

١٢٢-مجلس صبح پنجشنبه ٢١-٥-٩٥ (پل صراط ، حد اعتدال - آقایان)   کیفیت معولی

١٢١-صبح چهارشنبه  ٢٠-٥-٩٥ (گر در یمنی و با منی پیش منی - تشیع عطار - فرق انسان و حیوان - لحظه عمر - خانمها)   کیفیت معولی

١٢٠-صبح یکشنبه  ١٧-٥-٩٥ (توبه بازگشت به خدا - خلوص عبادت - توجه به دل - آداب نماز  - خانمها)    کیفیت معمولی

١١٩- عصر شنبه  ١٦-٥-٩٥ (ختم انعام و برکت قرائت قرآن - آقایان )    کیفیت معمولی

١١٨- صبح شنبه  ١٦-٥-٩٥ (تناسب واکنش و جزاء با عمل - آقایان )    کیفیت معمولی

١١٧-مجلس صبح جمعه ١٥-٥-٩٥ (آداب مجالس فقری و حضور اطفال - خانمها)   کیفیت بالاتر

١١٦-مجلس صبح جمعه ١٥-٥-٩٥ (استمرار هدایت الهی - آقایان)   کیفیت بالاتر

١١٥-مجلس صبح پنجشنبه ١٤-٥-٩٥ (ملت ، امت و تفرقه افکنی- آقایان)   کیفیت بالاتر

١١٤-صبح چهارشنبه  ١٣-٥-٩٥ (نگارش درشت و خوش خط نامه - گذر غافله عمر -حرکت - معیار در فرهنگهای مختلف - خانمها)   کیفیت بالاتر

١١٣-صبح یکشنبه  ١٠-٥-٩٥ (تربیت فرزند - آثار حفظ شخصیت فرزند - عادات و رسوم  - خانمها)    کیفیت بالاتر

١١٢- عصر شنبه  ٩-٥-٩٥ ( ادامه حیات - رشد علم  )    کیفیت بالاتر

١١١-صبح جمعه  ٨-٥-٩٥ ( هیچ کافر را به خواری منگرید- که مسلمان مردنش باشد امید - خانمها)   کیفیت بالاتر

١١٠-صبح جمعه  ٨-٥-٩٥ ( توجه به خطبه الاولیا - آقایان)   کیفیت بالاتر

١٠٩-صبح چهارشنبه  ٦-٥-٩٥ (انطباق زبان با دل - حضرت زرتشت - وظیفه شادی و سرور و تحرک - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٠٨-صبح یکشنبه  ٣-٥-٩٥ (شرح نزول آیات سوره توبه(برائت) -رعایت عهد - خانمها)    کیفیت بالاتر

١٠٧- صبح شنبه  ٢-٥-٩٥ ( رابطه وصال با موهبت الهی - آقایان )    کیفیت بالاتر

١٠٦- صبح جمعه  ١-٥-٩٥ ( سلوک الي الله و تفاوت مراتب سالکین - خانمها )    کیفیت بالاتر

١٠٥-صبح جمعه  ١-٥-٩٥ ( توقف در سلوک - آقایان)    کیفیت بالاتر

١٠٤-صبح چهارشنبه  ٣٠-٤-٩٥ ( آموختن طرز زندگی - چرخ زمانه به عقب باز نمی‌گردد - زندگی در راه خدا - ترس و امید - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٠٣-صبح یکشنبه  ٢٧-٤-٩٥ (گذر ایام در کلام خیام - کیسانیه - اسماعیلیه - یافتن تکامل در وجود خود - خانمها   کیفیت بالاتر

١٠٢-صبح شنبه ٢٦-٤-٩٥ ( تاثر از واقعه شهر نیس فرانسه و سایر وقایع مشابه - آقایان)    کیفیت بالاتر

١٠١-صبح جمعه  ٢٥-٤-٩٥ ( خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد - درك فرهنگ مفاهيم اسلامي - خانمها)   کیفیت بالاتر

١٠٠-صبح جمعه  ٢٥-٤-٩٥ ( سماع - آقایان)   کیفیت بالاتر

٩٩-صبح چهارشنبه  ٢٣-٤-٩٥ ( سلوک به سمت خدا - انجام کار خیر - جبران خطا - خانمها)   کیفیت بالاتر

٩٨-صبح یکشنبه  ٢٠-٤-٩٥ ( طی مسافت برای دیدار - هدف زندگی - علل روانی در بیماری و علاج آن - خانمها)   کیفیت بالاتر

٩٧-صبح شنبه  ١٩-٤-٩٥ ( اجتماعی بودن بشر - تفکر در خلقت خود - قربانی کردن - فداکاری - آقایان )   کیفیت بالاتر

٩٦-صبح جمعه ١٨-٤-٩٥ (عبرت از گذر عمر و بهره گیری از آن - خانمها)   کیفیت بالاتر

٩٥-صبح جمعه ١٨-٤-٩٥ (غفلت - آقایان)   کیفیت بالاتر

٩٤-مجلس صبح پنجشنبه ١٧-٤-٩٥ (وجوب پرداخت فطریه - آقایان)   کیفیت بالاتر

٩٣-مجلس صبح چهارشنبه خانمها١٦-٤-٩٥ (عید سعید فطر)   کیفیت بالاتر

٩٢-مجلس صبح چهارشنبه آقایان ١٦-٤-٩٥ (عید سعید فطر)   کیفیت بالاتر

٩١-مجلس عصرسه شنبه آقایان ١٥-٤-٩٥ (جلسه ختم قرآن)    کیفیت بالاتر

٩٠-مجلس صبح شنبه آقایان ١٢-٤-٩٥ (اسلام در تعادل بین یهود و مسیحیت)   کیفیت بالاتر

٨٩-مجلس صبح پنجشنبه آقایان ١٠-٤-٩٥ (دیدار برادران دری از درهای بهشت)    کیفیت بالاتر

٨٨-صبح چهارشنبه ٩-٤-٩٥ (احکام روزه - گرفتن و نگرفتن روزه به امر خدا- خانمها )   کیفیت بالاتر

٨٧-صبح پنجشنبه ٣-٤-٩٥ (روزه و آثار آن- آقایان)    کیفیت بالاتر

٨٦-صبح چهارشنبه ٢-٤-٩٥ (بازگشت سلامتی - مراعات حال دیگران - خانمها )    کیفیت بالاتر

٨٥-صبح شنبه  ٢٩-٣-٩٥ (اظهار سلامتی - آقایان )    کیفیت بالاتر

٨٤-صبح چهارشنبه ١٩-٣-٩٥ (ابراز خشنودی از سکونت در تهران و دیدار فقرا - خانمها )    کیفیت بالاتر

٨٣-صبح جمعه ١٤-٣-٩٥ (رشته اولیاء و تداوم نور الهی - مراجعت به بیدخت - خانمها)   کیفیت بالاتر

٨٢-صبح جمعه ١٤-٣-٩٥ (دستورات عمومی فقری - آقایان)   کیفیت بالاتر

٨١-صبح پنجشنبه ١٣-٣-٩٥ (شهادت اعضای بدن بر اعمال - روزه - آقایان)    کیفیت بالاتر

٨٠-صبح چهارشنبه ١٢-٣-٩٥ (عبرت گرفتن و تجربه اندوزی از وقایع - خانمها )    کیفیت بالاتر

٧٩-صبح یکشنبه  ٩-٣-٩٥ (توبه و برگرداندن فکر به خدا - شرک - علم و قوانین الهی - شکرگزاری - خانمها   کیفیت بالاتر

٧٨-عصر شنبه  ٨-٣-٩٥ (اجماع- جنبه های روانی و بدنی اشتهاء- برداشتن عضو- مرگ مغزی )    کیفیت بالاتر

٧٧-صبح شنبه  ٨-٣-٩٥ (دوستی خانواده ها و اقوام در گناباد - بار معافیت مالیاتی بر دوش دیگران - علاقه به وطن - آقایان )    کیفیت بالاتر

٧٦-صبح جمعه  ٧-٣-٩٥ (ازدواج مجدد و رفتار با فرزندان همسر - انس و الفت به یکدیگر - گریه طفل از معالجه طبیب - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٧٥-صبح جمعه  ٧-٣-٩٥ (اختلاف نظر تاریخی در میلاد و وفات معصومین - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٧٤-صبح پنجشنبه  ٦-٣-٩٥ (ثبات قدم در سلوک - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٧٣-صبح چهارشنبه ٥-٣-٩٥ (وعده مراجعت به بیدخت - یادی از حضرات سلطانعلیشاه و نورعلیشاه و صالحعلیشاه - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٧٢-صبح یکشنبه  ٢-٣-٩٥ (نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - خانمها   کیفیت بالاتر

٧١-صبح یکشنبه  ٢-٣-٩٥ (نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - آقایان   کیفیت بالاتر

٧٠-صبح شنبه  ١-٣-٩٥ (درویشی - توبه -  تفاوت  خطاهای فردی و اجتماعی - وجوهی از قصه موسی و خضر - آقایان )    کیفیت بالاتر

٦٩-صبح جمعه  ٣١-٢-٩٥ ( نیت در عبادت - ایثار - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٦٨-صبح جمعه  ٣١-٢-٩٥ (کوشش و کشش در راه سلوک  - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٦٧-صبح پنجشنبه  ٣٠-٢-٩٥ (مبارزه با شیطان نفس - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٦٦-صبح چهارشنبه ٢٩-٢-٩٥ (استجازه برای عمل جراحی - وجوهی از قصه موسی و خضر - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٦٥-صبح یکشنبه ٢٦-٢-٩٥ (نامگذاری نوزاد توسط پدر - حفظ اعتقاد صحیح - وجوهی از قصه خضر و موسی - خانمها )    کیفیت بالاتر   

٦٤-صبح شنبه  ٢٥-٢-٩٥ (به یاد حضرت ز رضاعلیشاه به مناسبت تغییر مکان مجلس شنبه ها صبح از منزل ایشان - آقایان )    کیفیت بالاتر

٦٣-صبح جمعه  ٢٤-٢-٩٥ ( عبرت از روزگار - شرایط عبادات مستحبی - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٦٢-صبح جمعه  ٢٤-٢-٩٥ ( نسبت شریعت با طریقت - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٦١-صبح پنجشنبه  ٢٣-٢-٩٥ (انسان به عنوان عالم كبير - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٦٠-صبح چهارشنبه ٢٢-٢-٩٥ (تفکر و یافتن پاسخ سؤالات خود - ازدیاد طلاق و اختلاف زن و شوهر - صبر جمیل - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٥٩-صبح سه شنبه  ٢١-٢-٩٥ (میلاد امام حسین (ع) -خانمها)    کیفیت بالاتر 

٥٨-صبح سه شنبه   ٢١-٢-٩٥ (میلاد امام حسین (ع) - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٥٧-صبح یکشنبه ١٩-٢-٩٥ (عرف جامعه و اختلاف بین زن و مرد و نقش زن در تغییر آن - رقابت و حسادت - ذکر و مذکور - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٥٦-صبح شنبه  ١٨-٢-٩٥ (تعطیلی مجالس فقری در منزل حضرت آقای رضاعلیشاه - سکونت ابدیت در فانی - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ٥٥-صبح شنبه  ١٨-٢-٩٥ (تعطیلی مجالس فقری در منزل حضرت رضاعلیشاه - آقایان )    کیفیت بالاتر

٥٤-صبح جمعه  ١٧-٢-٩٥ ( شرفیابی خدمه درمانگاه صالح  )    کیفیت بالاتر 

٥٣-صبح جمعه  ١٧-٢-٩٥ ( فتح ایران توسط اسلام- اسلام آوردن هرمزان -خانمها  )    کیفیت بالاتر 

٥٢-صبح جمعه  ١٧-٢-٩٥ ( نزول تدریجی احکام اسلامی - آقایان )    کیفیت بالاتر 

٥١-صبح پنجشنبه  ١٦-٢-٩٥ (مبعت حضرت رسول اکرم (ص) -خانمها)    کیفیت بالاتر 

٥٠-صبح پنجشنبه  ١٦-٢-٩٥ (مبعت حضرت رسول اکرم (ص) - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٤٩-صبح چهارشنبه ١٥-٢-٩٥ (فکر در ذات خداوند - محدودیت حواس - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٤٨-صبح یکشنبه ١٢-٢-٩٥ (بهترین طرز قصه گویی در سوره یوسف - نکاتی از قصه خضر و موسی - قصص قرآن -خانمها )    کیفیت بالاتر 

٤٧-صبح شنبه  ١١-٢-٩٥ (اتصال فرزند و والدین - استحکام جامعه - داستان خضر و موسی - حفظ نیکنامی اجداد - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ٤٦-صبح شنبه  ١١-٢-٩٥ (بیان بعضی از حکمت های داستان موسی و خضر - آقایان)    کیفیت بالاتر

٤٥-صبح جمعه  ١٠-٢-٩٥ ( فرشتگان رحمت و عذاب حق - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٤٤-صبح جمعه  ١٠-٢-٩٥ ( عدل الهی - آقایان )    کیفیت بالاتر 

٤٣-صبح پنجشنبه  ٩-٢-٩٥ (قطب سیاسی دراویش یعنی چه ؟!! - آقایان )    کیفیت بالاتر 

٤٢-صبح چهارشنبه  ٨-٢-٩٥ (امروز ما باید بهتر از دیروز باشد - حرکت به سمت کمال - لجاجت - جمع اضداد - تجربه آموختن - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٤١-صبح یکشنبه ٥-٢-٩٥ (احترام خانه خدا - رفتن به مکه - رفتن به حج - قدیم بودن روح - رویا - داستان یوسف و زلیخا - خانمها)    کیفیت بالاتر    

٤٠-صبح شنبه  ٤-٢-٩٥ (تحیت و سلام - تفاوت در رفتار دینی و آداب و رسوم - محبتهای فطری - با هم خوب بودن - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ٣٩-صبح شنبه  ٤-٢-٩٥ (رابطه جسم با جان و اتحاد جانهای مؤمنین با یکدیگر - آقایان)    کیفیت بالاتر

٣٨-صبح جمعه ٣-٢-٩٥ (امتحان الهی و تکامل معنوی- تأمل در قصص قرآنی- خانمها)    کیفیت بالاتر 

 ٣٧-صبح جمعه ٣-٢-٩٥ (جلوه های مختلف عرفان در داستانهای انبیاء - آقایان )    کیفیت بالاتر 

٣٦-صبح پنجشنبه  ٢-٢-٩٥ ( ١٣رجب میلاد حضرت علی (ع) - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٣٥-صبح پنجشنبه  ٢-٢-٩٥ ( ١٣رجب میلاد حضرت علی (ع) - آقایان)    کیفیت بالاتر 

٣٤-صبح چهارشنبه   ١-٢-٩٥ (انتساب فرزند به ابوین - روز پدر و روز مادر - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٣٣-صبح یکشنبه ٢٩-١-٩٥ (گل و گلستان - سفر و گردش - محور قرار ندادن خود - بصیرت - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٣٢-صبح شنبه  ٢٨-١-٩٥ (اصلاح جامعه و تربیت فرد - خصوصیت اکثریت در جامعه - تجلیل اعمال صحیح دیگران - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ٣١-صبح شنبه  ٢٨-١-٩٥ (اهمیت وحدت مسلمین - آقایان)    کیفیت بالاتر

٣٠-صبح جمعه ٢٧-١-٩٥ ( دلبستگی و همبستگی فقری ، مشورت و هماهنگی در تصمیمات جمعی- خانمها )    کیفیت بالاتر     

 ٢٩-صبح جمعه ٢٧-١-٩٥ (عدل الهی - آقایان )    کیفیت بالاتر 

٢٨-صبح چهارشنبه   ٢٥-١-٩٥ (بررسی بیلان انجام تعهدات و برنامه آینده - شرکت در مجالس - خانمها)    کیفیت بالاتر 

٢٧-عصر دوشنبه ٢٣-١-٩٥ (بیماری و درمان و شفا - خانمها )    کیفیت بالاتر 

٢٦-صبح یکشنبه ٢٢-١-٩٥ (سلسله اجازات عرفانی -نام های مختلف ادیان و سلاسل عرفانی-بیداری سحر - خانمها )    کیفیت بالاتر 

 ٢٥-صبح شنبه  ٢١-١-٩٥ (تولد امام محمد باقر (ع) - سرنوشت جامعه - سیر تحولات جامعه اسلامی - رفع اختلاف - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ٢٤-صبح شنبه  ٢١-١-٩٥ (فضائل ماه رجب- آقایان)    کیفیت بالاتر

٢٣-صبح جمعه ٢٠-١-٩٥ ( دلبستگی و همبستگی فقری ، مشورت و هماهنگی در تصمیمات جمعی- خانمها )    کیفیت بالاتر     

 ٢٢-صبح جمعه ٢٠-١-٩٥ ( همبستگی و دلبستگی فقرا - آقایان )    کیفیت بالاتر     

 ٢١-صبح چهارشنبه   ١٨-١-٩٥ ( بهبود شرایط بردگی با ظهور اسلام - بهبود آزادی - لزوم رعایت احکام شرع - ناامید نشدن - خانمها)    کیفیت بالاتر     

٢٠-صبح یکشنبه  ١٥-١-٩٥ (تداعی معنی در ذکر - اسم و معنی اسم - تفکر در هر حادثه - به خاطر آمدن و به خاطر آوردن - خانمها )    کیفیت بالاتر 

١٩-عصر شنبه  ١٤-١-٩٥ (وجه مشترک طبیب و وکیل- تعارض وظیفه و انسانیت -اهدای عضو- خانمها)    کیفیت بالاتر    

١٨-صبح شنبه  ١٤-١-٩٥ ( بندگی بدون توقع و چشمداشت پاداش - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ١٧-صبح شنبه  ١٤-١-٩٥ (شروع سال - جز خدا ندیدن - درآوردن لباس نحوست و پوشیدن لباس عید - آقایان)    کیفیت بالاتر    

۱۶-صبح جمعه ١٣-١-٩٥ ( سیزده بدر - نحسی و مبارکی ایام - خانمها )   کیفیت بالاتر    

 ١٥-صبح جمعه ١٣-١-٩٥ ( سیزده بدر-احترام به عرف - آقایان )   کیفیت بالاتر    

 ١٤-صبح پنجشنبه  ١٢-١-٩٥ ( ولادت حضرت زهرا (س) و نقش آن در تکامل انسان - آقایان )    کیفیت بالاتر    

 ١٣-صبح چهارشنبه  ١١-١-٩٥ ( شادی و عزا - وجود امام در هر زمان - ولادت حضرت فاطمه (س) - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ١٢-صبح یکشنبه  ٨-١-٩٥ ( معاشرت افراد و وحدت اجتماعی - آداب و رسوم و عرف و عادات - انس و محبت در خانواده - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ١١-صبح شنبه  ٧-١-٩٥ ( وسواس شیطان - خواسته فرد و صرفنظر از آن با رعایت مقررات الهی - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ١٠-صبح شنبه  ٧-١-٩٥ ( رحم ، شفقت و غضب الهی - آقایان)    کیفیت بالاتر    

 ٩-صبح جمعه  ٦-١-٩٥ ( نبوت و امامت و وکالت - نظم جامعه و تربیت افراد در شریعت و طریقت - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ٨-صبح جمعه  ٦-١-٩٥ ( ادامه رشته ارشاد و هدایت - اتصال به امام در شریعت و ولایت – آقایان)    کیفیت بالاتر    

 ٧-صبح چهارشنبه  ٤-١-٩٥ ( تعطیلات - آسایش و راحتی - شتاب به کار بعد رفع خستگی - خانمها)    کیفیت بالاتر    

 ٦-صبح سه شنبه  ٣-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥ - محبت و مهربانی - صفات رحمانیت و رحیمیت - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ٥-صبح سه شنبه  ٣-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥ - انس و الفت - آقایان )    کیفیت بالاتر    

 ٤-صبح دوشنبه  ٢-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥ - خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ٣-صبح دوشنبه  ٢-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥ -مصافحه -  آقایان )    کیفیت بالاتر    

 ٢-صبح یکشنبه  ١-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥- خانمها )    کیفیت بالاتر    

 ١-صبح یکشنبه  ١-١-٩٥ (  نوروز ١٣٩٥- مصافحه - آقایان )    کیفیت بالاتر