فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال  ١٣٧٦ 

١٠-مجلس صبج شنبه  6-02-76(  عید غدیر خم کیفیت  بالاتر

٩-مجلس صبج یکشنبه  21-02-76(  حر-توبه و ادب -خانمها کیفیت  بالاتر

٨-مجلس صبح چهارشنبه  3-2-76( تولد امام علي النقي (ع)-  پیامبران - خانمها )   کیفیت  بالاتر

٧-مجلس صبج یکشنبه  31-01-76( اذان واقامه- تربیت فرزندان-حضرت ابراهیم(ع)-خانمها کیفیت  بالاتر

٦-مجلس صبح  جمعه  29-1-76( عید قربان  )   کیفیت  بالاتر

٥-مجلس صبح چهارشنبه  27-1-76( پل صراط- توبه- خانمها )   کیفیت  بالاتر

  ٤-مجلس صبج یکشنبه  24-01-76( خوف ورجاء- توبه-وسوسه شیطان کیفیت  بالاتر

٣-مجلس صبح چهارشنبه  13-1-76( شناخت اعلم، تقليد اعلم - تجدید عهد-و پيروي از قاعده‌ي الهی)   کیفیت  بالاتر

٢-مجلس صبج یکشنبه  10-01-76( سلوک وجذب –خواب-خوف ورجاء-خانمها کیفیت  بالاتر

 ١-مجلس صبح جمعه 01-01-76  ( عید نوروز- میلاد امام رضا (ع) - آقایان)  کیفیت  بالاتر